Vissza a tartalomjegyzékhez

Szabadi Sándor
Gázárkérdés és populizmus

A rendszerváltás óta megválasztott magyar kormányok egyike sem tudott eddig megbirkózni múltból örökölt energiagazdaságunk berendezkedésével. Nem véletlenül: nagymértékű hazánk energiaimport-függősége, a hazai fogyasztóknak egyelőre igen csekély a vásárlóereje, emellett a világpiaci olajár tartósan magas, ami szociális feszültségeket gerjeszt. Ebben a helyzetben az Orbán-kormány továbbra is fenn kívánja tartani a torz hatósági villamos- és földgázárakat, a Mol gázüzletágát - az egyik legfontosabb, de most a hatósági gázárral csődbe kényszerített ágazatot - pedig vissza kívánja államosítani. Ily módon próbálja a kormány a magas világpiaci olajár begyűrűzését kivédve az inflációt féken tartani. A logikusnak hangzó érveléssel ellentétben hosszabb távon ez a gazdaságpolitika visszavetheti a magyar gazdaság versenyképességének éppen csak bontakozó fejlődését.

Az energiaár problémája régi időkre nyúlik vissza. Röviddel a 70-es évek két nemzetközi olajárrobbanása után nyilvánvalóvá vált, hogy az akkor még öndicsőítő szocialista blokk nem tudta megakadályozni a magas olajárak begyűrűzését. Sőt, az erre tett kilátástalan kísérletsorozat szerepet játszott a szocialista rendszer felbomlásában azáltal, hogy elindult az ország külföld felé való eladósodása, amely hozzájárult a rendszer totális gazdasági, majd politikai csődjéhez. Magyarország is ebben az időszakban zuhant bele abba az adósságspirálba, amelynek nyomasztó súlyát még ma is nap mint nap érzi minden magyar állampolgár.
A rendszerváltás után megindult energiapiaci magánosítás és a most bontakozó liberalizáció ezt a torz rendszert próbálja fokozatosan lebontani. Ez a folyamat óriási érdekütközéseket, üzleti vitákat és szociális feszültségeket okoz a világon mindenütt. Arról van ugyanis szó, hogy az eddig monopolhelyzetben lévő energiacégektől az átlátható piaci verseny elveszi az eddig megszokott extraprofitot. Ezért fektettek be előszeretettel itt az EU-ban bontakozó verseny elől „menekülő” német és más állami cégek a 90-es évek közepén, azt gondolván, hogy a magyar energetikát a liberalizáció még nem „fenyegeti”. Ebben nagyot tévedtek.
Ma Magyarországon még mindig a mindenkori kormány diszponál az ország jövőjét hosszú távon meghatározó energetikai kérdésekben. A hatályos törvények szerint így határozza meg, gyakorlatilag kézi vezérléssel a mindenkori gazdasági miniszter a villamos energia és a gáz árát. A megszületésekor még független energiapiaci regulátornak szánt - de ma a kormánytól függő - Magyar Energia Hivatal tehet ugyan ajánlásokat az árakra, de energiaár-kérdésekben döntési jogköre nincs. A most hivatalban lévő kormányzatot azonban már az is láthatóan zavarja, hogy a benzin árát már nem képes - a választók előtt hősként tetszelegve - kézi vezérléssel leszabályozni. Múlt heti gázárdöntésével pedig az Orbán-kormány újabb négy (!) évre büszkén bebetonozza a torz energiaárakat, szociális szempontokra hivatkozva jövőre maximum 5 százalékkal engedi emelni a gázárakat (és valószínűleg az energiaárakat is). A miniszterelnök hivatkozása azonban közelebb áll a populista szociális demagógiához, hiszen a történelem és hazánk szocialista típusú gazdaságtörténete már a napnál is világosabban bebizonyította, hogy világpiaci energiaárakat nem lehet a határainkon megállítani, és szigetként működtetni gazdaságilag és történelmileg nyitottságra ítélt országunkban. A kormányfő elfelejti elmondani a választóknak, hogy az egész torz energiaár-rendszer fenntartásának költségeit már most is az adózókkal, illetve a Mol részvényeseivel fizetteti meg, a Mol visszaállamosítása esetén pedig még több száz milliárdot kell majd a polgároknak áldozniuk erre a költségvetésen keresztül.
A magasabb világpiaci árakhoz - akármilyen nehéz is - előbb-utóbb alkalmazkodnia kell a magyar gazdaság minden szereplőjének. A magas energiaárak miatt nehéz helyzetbe kerülőkkel pedig célszerű lenne speciális csoportként célirányos szociális hálóval foglalkozni, nem pedig az egész gazdaság hosszú távú esélyeinek lerontásával. A mostani, puhán tartott hazai energetikai árkörnyezetben azok a húzóágazatok, vállalkozások sem tudják majd megállni a helyüket a globális piacon, akik egyébként ki tudnák vinni szűkös helyzetéből az országot, és amelyek plusz adóbefizetéseiből esetleg a ténylegesen rászorulók nehéz helyzetén enyhíteni lehetne.


Pártok a gázágazat államosításáról

Csurka István, a MIÉP elnöke szerint a Mol gázágazatának visszavásárlása a kormány próbája lesz: ha a kabinet meghátrál, elbukik, ha végigviszi ezt a folyamatot és erős piacszabályozó lépéseket tesz, akkor nemcsak történelmi igazságot szolgáltat, de újabb győzelemre is esélye van. Úgy véli, hasonló lépésekre volna szükség az olaj-, a villany- és a gyógyszerágazatban is. Amit az első lépésben vissza lehet szerezni, azt vissza is kell szerezni - mondta, majd hozzátette: akkor lesz rend ezekben az ágazatokban, ha ismét állami ellenőrzés alá kerülnek, mivel a privatizáció idején az állam nem a saját, hanem a társadalom tulajdonát adta el. A Fidesz-frakció arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg nincsen gázpiac, ezért indokolt az állam fellépése a gázemelés ügyében. Az FKgP is elfogadhatónak tartja a hazai gázkereskedelem visszaállamosítását, sőt szerinte valamennyi energiahordózónak állami tulajdonban kellene lennie. Az MSZP-s Burány Sándor szerint viszont, ha az állam megvenné a Mol gázüzletágát, nem történne más, mint hogy az adófizetők pénzéből fedezné az ágazat veszteségeit, miközben a nagyfogyasztókat hozná előnybe. Ebben egyetért az SZDSZ is, hozzátéve azt, hogy a legcélravezetőbb lenne az árak emeléséből kompenzálni a rászorultakat. (MTI)