Vissza a tartalomjegyzékhez

Gadó György
Mimózalelkű neonáci

Werner Pfeifenberger 58 éves osztrák politológust, aki a németországi Münsterben működött mint főiskolai docens, június 26-ára vádlottként idézte meg egy bécsi büntetőbíróság. Pfeifenberger nem jelent meg: május 13-án Salzburg közelében öngyilkos lett. Amint ügyvédje elmondta, védence mindenképp el akarta kerülni a bíróság előtti meghurcoltatást, mert nem bízott a bírák és az esküdtek tárgyilagosságában.

A néhai Pfeifenberger korábban nem irtózott ennyire a bíróságoktól, és ha nem ő volt a vádlott, akkor a meghurcoltatást sem vette mindig annyira a szívére. 1995-ben mindjárt két pert is kezdeményezett egy bírálója ellen (egy polgári és egy büntetőpert), mert az illető olyan véleményt mert nyilvánítani a politológus egyik tanulmányáról, miszerint „náci hangokat penget”.
A szóban forgó tanulmány az osztrák Haider-párthoz közel álló körök politikai évkönyvében jelent meg, bírálója pedig történetesen az a Karl Pfeifer bécsi újságíró volt, akit olvasóink az utóbbi egy-két évben lapunk bécsi tudósítójaként ismerhettek meg.
Pfeifenberger mindkét pert elvesztette, és mind anyagilag, mind erkölcsileg drága árat kényszerült fizetni: vállalnia kellett az igen tetemes perköltséget és a perek sajtóvisszhangjának következményeként még azt is, hogy (nem utolsósorban a diákság követelésére) elbocsátották főiskolai állásából, ugyanakkor a tanulmányával szembeni egyetlen, halk kritikai hangot a bíróság történész-szakértői vélemény alapján megfogalmazott ítélete most már sokkal nagyobb hangerővel és tekintéllyel visszhangozta. Kimondta ugyanis, hogy Pfeifenberger vitatott tanulmánya csakugyan náci szellemiségű.
Mindezek tetejébe - hosszas előkészület után - az osztrák igazságszolgáltatás Pfeifenberger ellen indított eljárást a nácizmus újraélesztését tiltó törvény megsértése miatt.
Az ügy természetesen ítélet nélkül ért volna véget a vádlott öngyilkosságával, ám most megmozdultak az osztrák szélsőjobboldalon a néhai politológus eszmetársai és politikai védnökei: Pfeifenbergert valóságos összeesküvés ártatlan áldozatának tüntetve fel azt hangoztatják, hogy a szocialista és zöld parlamenti képviselők, a liberális újságírók, antifasiszták és (természetesen…) a zsidók, akik barátjukat a korábbiakban nyilvánosan bírálták, eleve a halálba akarták őt hajszolni.
Ez az összeesküvési elmélet különben összhangban áll a különböző rendű-rangú nácik és neonácik untig ismételt összeesküvési teóriáival. A néhai Pfeifenberger maga is arról írt egykor, hogy a második világháborúért nem Hitler és a náci Németország volt a felelős, hanem a nyugati hatalmak és a nemzetközi zsidóság összeesküvése. Szerinte nem Hitler üzent hadat a zsidóságnak, hanem a zsidók üzentek hadat - Németországnak…
Épp az efféle és hasonló tételeket tette vád tárgyaivá a bécsi ügyész Pfeifenberger inkriminált tanulmányában.
Az ilyen tézisek és vádaskodások
- persze - Magyarországon is megjelennek, illetve elhangzanak a hazai neonácik és a velük rokon szellemű (noha tudós és tárgyilagos szakemberként fellépő) szélsőjobboldali ideológusok, publicisták részéről. Míg azonban Ausztriában - hála a demokratikus erők nyomására a korábbi években hozott törvényeknek - a neonáci propaganda még a szélsőjobb FPÖ kormányra jutása után sem maradhat büntetlen, addig a demokratikus Magyarországon nyakló nélkül folyhat a tudományos véleménynyilvánításnak és ismeretterjesztésnek álcázott uszítás. És miért lennének öngyilkosok azok, akik ebben vétkesek, ha egyszer a folytatólagosan űzött lélekgyilkosságért senki sem emel vádat ellenük?
(a szerző újságíró)