Vissza a tartalomjegyzékhez

Szűcs Emese
Gyermekvállalás helyett bűntudat

A mai magyar családokban az apa szerepe erőteljesen háttérbe szorult, a szocializáció elnőiesedett, a gyermek elvetetésekor pedig nem is annyira az előzetes felvilágosítás, esetleg az anyagi feltételek hiánya, hanem sokkal inkább az anya személyiségének éretlensége - vagy magára hagyása - tekinthető az abortusz elsődleges okának. Mindehhez társul a posztabortusz szindrómának nevezett jelenség, amely az abortusz következményeként fellépő, hosszú távú pszichikai vagy fizikai problémák együttese, s amelynek eredője mindig a bűntudat. A védőnők pontos és korrekt felvilágosítással kívánnak segíteni, hogy a nők körültekintően tudjanak dönteni.

Mint Odor Andrea országos vezető védőnő lapunknak elmondta: mindenfajta abortuszkorlátozó törvény eleve nem lehet több, mint a magas abortuszszámot előidéző, jóval mélyebb társadalmi problémák
tüneti kezelése. A csökkenő születésszám okait elemezve az általános értékválságot, a megfogant élet jogainak, tiszteletének hiányát, a rossz szociális és családi körülmények kiemelkedő szerepét egyaránt hangsúlyozta. Ugyanakkor kiemelte: alapvetően nem a szociális körülményeken múlik a gyermekvállalási kedv, ezt jól illusztrálja az a tény is, hogy az alacsony gyermekszám a fejlett világ problémája.
A legnagyobb probléma a szemléletmóddal van, hiszen az ezen a téren végzett vizsgálatok kimutatták: az anyai ösztön igen erős, tehát ha az anya kezdettől fogva szuverén egyénnek tekinti a benne megfogant életet, akkor jóval nehezebben mond le róla. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a partnere mellette áll. Odor Andrea véleménye szerint a nők sokat emlegetett önrendelkezési joga meglehetősen mesterséges érvnek hat, mivel erősen manipulált jogról, sokszor mondvacsinált feltételekről van szó (például arról, hogy a nő azt tesz a saját testével, amit akar). A gyakorlati tapasztalatok mindmáig azt mutatják, hogy az esetek túlnyomó részében megszólal az anyai ösztön, azaz a nő szíve szerint inkább megtartaná gyermekét, csak tájékozatlansága, magára maradottsága, félelmei késztetik a gyakran átgondolatlan döntésre. Ehhez már csak „hozzájárulnak” olyan tényezők, mint a kedvezőtlen egzisztenciateremtési lehetőségek, a gyermekes családok elszegényedése vagy a sokgyermekes családok negatív megítélése a társadalomban.
Az abortuszok hátterében erősen dominálnak a rossz párkapcsolatok, illetve a kapcsolatokban kialakult torz értékrend. A mai házasságok nem egymás kölcsönös vállalásáról szólnak, hanem inkább a helyzet kipróbálásáról, ahol a háttérben mindig ott lapul a válás lehetősége, ami ma a problémák teljesen természetes megoldásának számít. Ráadásul a házasfelek között többnyire hiányzik a normális kommunikáció, kivált intim kérdésekben. Az ingerküszöb alacsony lett, gyakoriak a családon belüli bántalmazások, és ezzel egyenes arányban növekszik az abortuszok száma - fogalmaz a szakember.
A család mellett a fogamzásgátlással kapcsolatos felvilágosításon túl az iskola sokat tehetne azért, hogy a gyerekekben a párválasztást illetően nagyobb igényesség alakuljon ki, és értékeljék a kölcsönös bizalomra és felelősségvállalásra épülő kapcsolatokat. Persze nem lehet a problémát egyetlen szférában kezelni, reformra van szükség az egészségügyben és a családpolitikában is. Elég csak a családtámogatás bizonytalan rendszerére gondolni, hiszen nem tudni, hogy a különböző szociális ellátásokat az éppen aktuális kormányzat megszavazza-e vagy sem.
Odor Andrea utalt arra, hogy mindezek fényében különösen fontos szerep hárul a családvédelmi szolgálatokra, ahol egyre inkább a kliensközpontú tanácsadás kerül előtérbe. Ez azt jelenti, hogy a munkatársak négyszemközti beszélgetések keretében segítenek az abortusz előtt álló nőnek áttekinteni helyzetét, érzéseit, lehetőségeit, továbbá az igénybe vehető támogatásokat ahhoz, hogy megalapozottan és felelősséggel dönthessen. A cél az, hogy bármiképpen határoz is végül a nő, a választás egy minél körültekintőbben hozott, tudatos döntés legyen a részéről. Így kevésbé érik váratlanul azok a súlyos lelki vagy fizikai sérülések, amelyek egy átgondolatlan, kevésbé önálló módon hozott negatív döntés következtében a kismamát később érhetik, hiszen bizonyos mértékig fel is lett rájuk készítve.
A bűntudat, a jóvátehetetlen veszteségérzés ugyanis egy életen át elkísérhetik a nőt, évtizedek múltán is okozhatnak nála többek között különféle pszichoszomatikus tüneteket, szervi betegségeket, depressziót, illetve kapcsolatteremtési problémákat a partnerével vagy későbbi gyermekével. Többen beszámoltak arról, hogy az abortusz szabályosan „elhidegítette” őket, azaz falat emelt közéjük és később vállalt gyermekük közé, akivel nem tudtak bensőséges kapcsolatot kialakítani. Ezek a következmények legtöbbször anélkül jelentkeznek, hogy az érintettek a bajok valódi gyökerével tisztában lennének. Az ilyen jellegű tünetek összefoglaló neve az úgynevezett posztabortusz szindróma, ami a szakemberek számára jól felismerhető és kezelhető pszichikai probléma. Érdemes még megemlíteni: a nőkben a haláluk előtti pillanatban elképesztő intenzitással szokott feltörni a valamikori abortuszuk miatt érzett elfojtott bűntudat.


Továbbra sem ellenőrzik az indokot

Gyakorlatilag nem szigorított a nemzeti-keresztény többségű országgyűlés az abortusztörvényen. A változás tulajdonképpen annyi, hogy drágább lett a művi terhességmegszakítás, illetve a családvédelmi szolgálatnál kétszer kell jelentkeznie az anyának, az engedélyt a műtét elvégzésére csak ezután írják alá.
Magyarországon évente mintegy 70 ezer gyermek nem születik meg művi vetélés miatt. Az 1992-ben született, úgynevezett magzatvédelmi törvény egy részét az Alkotmánybíróság egy határozatában ellentmondásosnak ítélte. Nevezetesen a „súlyos válsághelyzet” fogalmát, ami alapján az abortuszok mintegy 90 százalékát indokolják. Az AB szerint nem helyes, hogy ilyen címen az anyának az abortuszra feltétel nélküli alkotmányos joga legyen.
Az új szabályozás szerint a jövő hónap elsejétől a nőknek továbbra is a családvédelmi szolgálatok munkatársainál kell jelentkezniük. Az első látogatáskor lezárt, jeligés borítékban maradnak a kérelmező adatai, s ha a gyermek megtartása mellett dönt, akkor neve nem kerül nyilvántartásba. Aki a gyermekszolgálat tájékoztatás után sem akarja megszülni gyermekét, annak a kérelmezést követő harmadik napra újból meg kell jelennie a szolgálatnál. A konkrét válsághelyzet - olyan körülmény, ami testi vagy lelki megrendülést, társadalmi ellehetetlenülést okoz - bizonyítását továbbra sem kérik számon a kérelmezőktől.
A törvénymódosítás annyiban hoz változást, hogy a nem kívánt terhességek számát a fogamzásgátló szerek támogatásával kívánja csökkenteni. Aki ingyenesen szeretne fogamzásgátló szerhez jutni, az 2001 januárjától a családvédelmi szolgálatoknál jelentkezhet. (Hetek)