Vissza a tartalomjegyzékhez

Hazafi Zsolt
Törvény által homályosan

Alkotmánybírósághoz (AB) fordul a két legnagyobb ellenzéki párt az úgynevezett ügynöktörvény módosítása kapcsán. Nikolits István, volt titkosszolgálati miniszter, szocialista politikus és Hack Péter szabaddemokrata országgyűlési képviselő abban egyetért, hogy az átszabott törvény önkényesen állapította meg az átvilágítandók körét, de a helyzet valós megoldását másban látják.

Az AB 1994. december 24-i határozata kimondta, hogy a közvéleményt hivatásbeli feladatként alakítók múltjának átvilágítása során az állam nem tehet különbséget az érintettek között. Nikolits István szerint ez azt jelenti: ha a „politika” átvilágítani akar, akkor azt megteheti, de az átvilágítás kritériumát már nem szabhatja meg. Azaz ez esetben minden, a társadalomra hatással lévő közszereplőt különbségtétel nélkül át kell világítani, így például a mostani szabályozásból kimaradt polgármestereket, közgyűlési elnököket és egyházi vezetőket - akiknek esetleges átvilágításáról az AB kimondta, hogy nem ütközik az állam és egyház elválasztásának elvébe -, vagy akár a jegyzőket. Mint Nikolits István elmondta: ezt a verziót a Horn-kormány ideje alatt átgondolták, s eredményként azt „kapták”, hogy ez több tízezer személy átvilágítását jelentené, ami az államigazgatás számára óriási gondot okozna. A volt titokminiszter szerint ezért az lehetne a megoldás, hogy az ügynöki átvilágítás szerepét a nemzetbiztonsági átvilágításhoz tennék át. S azon állami vezetők, politikusok esetében, akik jelenleg ilyen vizsgálat alá esnek, az ügynöki múltat is „megnéznék”.
Hack Péter szabaddemokrata politikus ugyancsak hibásnak tartja, hogy az átvilágítandók köre nem minden, a közéletre hatást gyakorló személyt érint. Az önkényesség példájaként említette, hogy míg a helyi újságok szerkesztőire is előírják az átvilágítás kötelezettségét, addig kihagyják a médiatestületek kurátorait, akik a közszolgálati médiumokra gyakorolnak döntő hatást. Emellett az új szabályozás önkényesen határozza meg azoknak a körét is, akik kérhetik önátvilágításukat. Hack Péter szerint az lenne a megoldás erre a kérdésre, hogy mindenki a rá vonatkozó adatokat megtekinthetné, azok birtokába juthatna.
A HVG véleménye szerint egyébként - kimondva-kimondatlanul - egyfajta politikai paktum jött létre a kormánykoalíció és a történelmi egyházak között, még pedig oly módon, hogy a politikusok nem firtatják a felekezeti vezetők esetleges ügynöki múltját, cserébe a történelmi egyházak „elfelejtik” a Fidesz kezdeti, történelmi egyházakat radikálisan bíráló kijelentéseit.