Vissza a tartalomjegyzékhez

Kánai András
Az elrettentés ereje

Frank Peretti egy elrettentően jó könyvet írt.
Az amerikai keresztény irodalom legismertebb alakjának nemrég jelent meg negyedik könyve magyar nyelven. Peretti az elsőben, az Ez élet sötétségében és a bizonyos módon folytatásának tekinthető Áttörés a sötétségen címűben az angyalok és a démonok, valamint a szellemi lények csatájában résztvevő emberek történetét írta meg. Olyannyira friss látásmóddal és élénken festette le a jó és a rossz erőinek küzdelmét, hogy első két könyvével neve az USA-ban egy csapásra szélesebb körben ismertté vált. Harmadik regénye, A próféta, az abortuszkérdés kapcsán mutatta be a tömegmédia befolyásoló kedvét és hatalmát.

Most megjelent könyve, Az Eskü megint új témát dolgoz fel: a bibliai értelemben vett bűnt és a nyomában járó büntetést, illetve az ebből lehetséges szabadulást. A könyv mottója akár a Jakab apostol leveléből való idézet is lehetne: „Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.” Ezt az üzenetet sokféle módon lehet regénybe foglalni: a legegyszerűbben például úgy, hogy a szerző egy család kisiklott sorsát állítja reflektorfénybe, vagy egyetlen kiválasztott főhősön keresztül ábrázolja a bűn befolyását, hatását. Egy kisebb tehetséggel megáldott író talán így tett volna. És mit csinált Peretti? Szinte szó szerint vette az említett idézetet, és megszemélyesítette a bűnbeesés mozzanatait. Saját szavaival: „egy thrillert írtam”. A thriller mint műfaj első hallásra sok olvasónak különösnek tűnhet. A borítóról ránk meredő fénylő szempár nemkülönben. A gyors sodrású történet azonban minden kezdeti ellenkezésünkre egykettőre rácáfol.
A thrillerek kedvenc helyszíne a kisváros, ahol mindenki ismeri a másikat, és ahol furcsa dolgok történnek. Ide érkezik meg főhősünk is, Steve Benson, aki eltűnt öccse nyomában jár. A hátborzongató események ekkor indulnak el: megtalálják testvére holttestét, amely a jelek szerint egy vérszomjas fenevad műve. Medve - ezzel a végszóval zárul a nyomozás. De Bensont nem elégíti ki a hivatalos válasz. Amikor pedig kutakodni kezd, egy megdöbbentő összeesküvés, a múlt században köttetett Eskü körvonalai tárulnak fel előtte.
Peretti ennek a városnak a zárt közösségén belül meséli el a bűn következményeit, amelyek azonban nem maradnak titokban, hiszen a város csaknem összes lakója látható módon a bűn, az Isten elutasítására épült szövetség fogságában él. A kivétel Levi Cobb, aki mint Lót Szodomában, az egyedüli igaz ember.
Hyde Riverben, ezen a különös helyen él még egy lény - az, aki a bűn végső büntetését elhozza. Steve Benson és mindnyájunk számára provokatív a kérdés, amelyet az író feltesz: hiszel a sárkány létezésében? Elhiszed, hogy a bűnök súlyos következménnyel járnak? És tudsz-e hinni abban, hogy van kiút?
Levi Cobb ellenpárja, Harold Bly ugyanis más meggyőződésben él: uralkodhat a pusztító lényen, hiszen azt egyik őse idézte meg. Steve Bensonnak tulajdonképpen e két ember képviselte értékek között kell választania, hogy a sok kalandból ép bőrrel kikerülhessen.
Frank Peretti lendületesen, erőteljes képekkel és a fejezetek közötti történelmi feljegyzésekkel teremti meg a 600 oldalon át izgalmas regény atmoszféráját. Szemléletes módon ábrázolja, hogyan épül egy egész város erkölcsi rendje a múltban elkövetett törvénytelenségre, a bűn hogyan növekszik a város lakói fölött uralkodó rettenetes személylyé. Az író nem tesz különbséget kis bűn és nagy bűn között, hiszen egy olyan tett sodorja a főszereplőt életveszélybe, amely a mai általánosan elfogadott normák szerint semmiképpen nem számít rossznak.
Akik számára töprengésre ad okot, hogy miért a thrillert, a zsidó-keresztény üzenethez talán nem illő formát választotta az író, íme az első válasz: Peretti két könyv után szélesebb olvasóközönség felé akart nyitni, ahogy ezt egy interjúban el is mondta. A másik az, hogy a bűn a Bibliában, de a világirodalomban is régi, fajsúlyos téma, és ő íróként egy új, nagy ötlettel nyúlt hozzá. Ráadásul azt az utat választotta, amelyet Júdás apostol ajánl némelyek megmentésére.
Frank Peretti végső soron egy elrettentő könyvet írt mindazoknak, akik hisznek a sárkány létezésében, és azoknak is, akik még kételkednek.
(Frank Peretti: Az Eskü, Amana 7 Kiadó, 1200 Ft)