Vissza a tartalomjegyzékhez

Makki Marie-Rose
Könyvbarátok hete

Idén is a naptár szerinti nyár első hetében, pontosabban június 1. és 5. között, a már hagyományos helyszínen kerül sor a 71. Ünnepi Könyvhétre Budapesten, a Vörösmarty téren. A több mint 90 standon zajló könyves ünnepet az ilyenkor megszokott, dedikálással egybekötött, kötetlen jellegű író-olvasó találkozókon kívül számos kísérő rendezvény gazdagítja, s ismét több vidéki helyszín igyekszik a maga módján kapcsolódni a neves eseményhez.

Amint azt Tarján Tamás irodalomtörténész az Ünnepi Könyvhét előzetes sajtótájékoztatóján elmondta, idén 57 hazai és 16 határon túli kiadó összességében mintegy 180 féle kiadvánnyal lesz jelen a rendezvényen - a különben rendkívül gazdag választék tehát nem múlja felül a tavalyit. A könyves sátrak kínálatában - s ez talán a rendezvény hagyo-mányaival is összefügg - ezúttal is a hazai szerzők művei vannak többségben. A szerzők közül többekkel személyesen is találkozhatunk. Az előző évekhez hasonlóan a könyvhét főszereplőjének tekinthető a kortárs magyar irodalom úgynevezett középnemzedéke, melynek szinte minden jelentős tagja jelen lesz a szemlén. A különböző válogatásoknak idén nagy keletje van, példa erre Csoóri Sándor, Eörsi István, Csurka István vagy Konrád György kötete, mindazon-által - Tarján Tamás áttekintése alapján - a most szereplő alkotások között kevés a vers vagy a gyermekirodalmi kiadvány, a művészettörténet pedig igencsak háttérbe szorult, míg a néprajzi tárgyú kiadványok az eddiginél érzékelhetően nagyobb szerephez jutottak. A neves irodalmár többek között kifejtette: a közelmúlt hazai szépirodalmi termését különböző módon ugyan, de áthatja egy ezredvégi, korszakzáró hangulat, egyfajta „game over” („vége a játéknak”) életérzés, várakozásteljes felhangokkal, melyek arra utalnak, hogy valami új dolog van készülődőben.
A számos figyelemreméltó kiadvány között szerepel Marx József életrajzi esszéje Jancsó Miklósról, mely a Vince Kiadó gondozásában jelent meg, vagy Márai Sándor verseinek gyűjteményes kiadása a Helikon Kiadótól. A szakmai olvasóközönség figyelmét vélhetően különösen fölkelti Németh László levelezésének háromkötetes válogatása, melyet az Osiris Kiadó jelentetett meg.