Vissza a tartalomjegyzékhez

Zara Orsolya
Kötelező a tőkeemelés

Június van, kezdődik a nyaralás szezonja. Mielőtt azonban a cégek tulajdonosai belefeledkeznének a szabadság kínálta gondtalanságba, hadd emlékeztessünk arra, hogy idén nyáron a társaságra is költeni kell. Utolsó előtti pillanatban vannak ugyanis azok a kft.-k, amelyek törzstőkéje még a korábbi törvény előírásaihoz igazodik és csupán 1 millió forintot tesz ki, és azok a részvénytársaságok, amelyek alaptőkéje még csupán 10 millió forint. A gazdasági társaságokról szóló új, 1997-ben életbe lépett törvény előírásai szerint e társas vállalkozásoknak kötelező tőkét emelni: kft. esetén összesen minimum három, rt. esetén minimum 20 millió forint törzs-, illetve alaptőkéről kell gondoskodni.

A döntéshez háromnegyedes szótöbbség szükséges, a határozatot legkésőbb június 16-ig meg kell hozni, és ettől számított 60 napon belül, azaz legkésőbb augusztus 15-ig be kell nyújtani a cégbíróságra. Eddig az időpontig a pénzbefizetések első részletét - vagyis kft.-nek minimum 1 millió forintot, rt.-nek pedig a befizetendő összeg 30 százalékát - továbbá a teljes apportot is a társaság rendelkezésére kell bocsátani. A fennmaradó összeg befizetésére további 1 év áll rendelkezésre.
Ha jól megy az üzlet és a társaságnak rendelkezésére áll az emeléshez szükséges összeg, akkor legegyszerűbb, ha a tőkeemelés ebből a pénzből történik. Ebben az esetben a tagoknak nem kell befizetést teljesíteniük vagy új részvényt vásárolniuk, és a megemelt tőkéből a korábbi tulajdoni arányok szerint részesednek. Ha viszont a tagok gazdagabbak a társaságnál, akkor ők is befizethetik a szükséges összeget. Ekkor természetesen mindenki a befizetéseihez mérten gyarapíthatja tulajdoni arányát.
Sokan kérdezik, hogy megtehetik-e azt, hogy a tőkeemelés címén befizetett összeget már másnap felveszik a bankszámláról. Ennek elméletileg nincs akadálya, ám figyelemmel kell lenni arra, hogy számos bank elkülönített számlán zárolja az így befizetett összeget, és azt csak akkor bocsátja rendelkezésre, ha a cégbíróság a tőkeemelést már bejegyezte. Ez a módszer szusszanásnyi időt enged a pénzügyi zavarokkal küzdő cégeknek, ám végleges megoldást semmiképpen sem jelenthet. Amennyiben ugyanis a társaság hosszú időn keresztül nem rendelkezik ténylegesen annyi pénzzel, mint ami számára kötelezően elő van írva, ez nagymértékben sérti a társaság hitelezőinek érdekét. Ha a társaság már most úgy dönt, hogy nem képes, illetve nem kívánja tőkéjét felemelni, akkor célszerű átalakulnia olyan társasági formába, amelynek tőkekövetelményeit be tudja tölteni (így például rt. átalakulhat kft.-vé), vagy amelynél nincs előírva kötelező tőkeminimum (például betéti társasággá).
Amennyiben a törvényes határidőn belül nem születik határozat a tőkeemelésről, vagy nem fizetik be a kívánt összeget, még nem kell kétségbe esni: a hiányosság pótolható. Ez esetben azonban egy kicsit magasabb összeggel kell számolni, mert a cégbíróság a mulasztót 50-500 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja. A cégbíróság csak akkor törli a társaságot a nyilvántartásból, ha bírságolással sem tudja rászorítani a tőkeemelésre.
Azoknak a cégtulajdonosoknak, akik társaságukat a magas összegű tőkével, ám még a korábbi törvény rendelkezései alapján hozták létre, és a létesítő okiratot az elmúlt két évben nem módosították, jobban teszik, ha ügyvédjük segítségével elkészítik az új törvénynek megfelelő - és az időközben bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - társasági szerződést, illetve alapító okiratot.
Akik pedig az utolsó pillanatig ragaszkodtak a régi jó gmk.-hoz, nem halogathatják tovább a döntést: június derekáig határozniuk kell róla, hogy miként kívánnak továbbműködni. A legegyszerűbb, ha közkereseti társasággá alakulnak, ehhez ugyanis elegendő társasági szerződésüket módosítani. De remek alkalom kínálkozik arra is, hogy eddigi korlátlan felelősségüket korlátozottra cseréljék a tagok. Ekkor azonban az átalakulásra vonatkozó bonyolultabb szabályokra is figyelemmel kell lenni.


A Hetek ezennel elindítja jogi rovatát. Amennyiben bármilyen jellegű jogi kérdése van, a Hetek jogászai készséggel válaszolnak a lap hasábjain. Leveleiket a szerkesztőség postai címére vagy az interneten várjuk.