Vissza a tartalomjegyzékhez

Hazafi Zsolt
Trianonról lehet beszélni, de nem így
Interjú Szűrös Mátyás szocialista politikussal, egykori ideiglenes köztársasági elnökkel

- Miként értékeli azt, ami a Magyarok Világszövetsége körül zajlik?
- Gyökeres változtatásokra van szükség a Magyarok Világszövetségében, mert rengeteg feladat előtt áll az összmagyarság. A Magyarország 2000 konferencián született egy olyan állásfoglalás, mely szerint létre kell hozni a nyugati magyarság tanácskozó testületét. Ezen kívül olyan kérdések is felmerültek - és folyamatosan foglalkoztatják az ezen a területen tevékenykedőket - mint a kétkamarás országgyűlés létrehozása, ahol a második kamarában a határon túli magyarok mellett a hazai nemzetiségek, egyházak és kamarák képviselete is megoldható lenne. Emellett a határokon kívül élő magyar állampolgárok szavazati jogának a biztosítása, valamint az úgynevezett státustörvény is napirenden van. Ezekhez a feladatokhoz képest kicsinyes a MVSZ civakodása. Orbán miniszterelnök úr érthetően ezért fordult azzal a kéréssel a kongresszushoz, hogy ha tehetik, olyan embert válasszanak, aki együtt tud működni a kormánnyal. És aki - ezt már én teszem hozzá - anyaországi, és rendet tud teremteni ebben a szervezetben, hogy aztán egy új felállásban, új struktúrában és elképzelésekkel, tartalmilag is megújulva talpra álljon az MVSZ. Nos, a legrosszabb következett most be. Nem azért, mert Patrubány Miklóst választották meg, hanem azért, ahogyan az egész történt.
- Ön mit tart a leginkább szerencsétlennek az egészben?
- Nagy zavart keltett, hogy egy elnökségi tag Trianont is belekeverte az egész ügybe. Szerintem Trianon ma már nem tabu, lehet róla beszélni. Ideiglenes köztársasági-elnökségem idején Magyarországon járt Mitterrand francia köztársasági elnök, aki ekkor megkövette Magyarországot, illetve a magyarságot Trianonnal kapcsolatban. Véleménye szerint a közép-kelet-európai problémák, nehézségek és viszályok alapvető forrása a versailles-i békerendszer, illetve a trianoni békeszerződés volt. Tehát erről a kérdésről lehet beszélni, csak nem úgy, ahogy az itt elhangzott: a kapkodva elfogadott, átgondolatlanul megfogalmazott szöveg több értelmezésre adhat okot. Ráadásul nagyfokú ismerethiányról tett tanúbizonyságot a felvetés, mert Trianon nem békedekrétum. Valószínűleg elkerülhetetlen a küldöttgyűlés megismétlése, mert az elnökség a szakadás szélén áll, cselekvésképtelenné vált a MVSZ.
- Van elnök, de nincs elnökség?
- Igen. Ezenkívül az apparátusból felszólítottak egyeseket, hogy a munkájukat függesszék fel, bizonyos irodákat egyszerűen bezártak.
- Nincs ebben a helyzetben benne a Világszövetség felszámolódásának veszélye?
- Fennáll a veszélye. Romániában most helyhatósági választások lesznek, ilyen körülmények között ilyen helyzetnek kitenni az onnan érkező küldötteket önmagában véve is komoly problémákat vet föl. Holott a mi törekvésünk az, hogy valamiféle egység erősítése irányába haladjunk. Ezért fogalmaztunk úgy a Magyarország 2000 konferencián - hasonlóan a miniszterelnökhöz -, hogy a nemzet egységét meg kell teremteni határmódosítás nélkül.
- Ha az elnökhelyettesi posztra megválasztották volna G. Nagyné Maczó Ágnes, egykori kisgazda politikus asszonyt és Gidai Erzsébet MIÉP-képviselőt - hiszen ketten maradtak csak versenyben -, Ön szerint még inkább szűkítették volna az MVSZ-t támogatók körét ?
- Túlfűtött és radikális szemléletű erők kerültek volna túlsúlyba, ami nem tükrözte volna sem az MVSZ egészét, sem pedig a magyar valóságot. Erre már nem került sor, mert lényegében határozatképtelenné vált a közgyűlés, és az elnökség is szétszéledt.
- Utólag nem tűnik hibás stratégiának az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétével és határozott, karakteres üzenetével felülértékelte az elnökválasztást?
- Nem hiszem, hogy ez váltott volna ki ellenkező hatást. Ez nyilvánvalóan nem mindenkinek tetszett, de azt hiszem, hogy a többség helyesen fogta fel. Nyilvánvalóan eredményesebben tud az összmagyarság érdekében tevékenykedni egy megújult MVSZ, ha jól együtt tud működni a magyar kormánnyal. Egy ilyen összhangot célszerű megteremteni.
- Patrubány elnök úr légüres térbe került?
- Elég nehéz helyzetben van. Most kísérletet tesz arra, hogy aktivizálja, és valamiképpen cselekvőképessé tegye a Magyarok Világszövetségét, de nem vagyok abban biztos, hogy eredményes lesz az erőfeszítése.


Magyarok „Vitatkozó” Szövetsége
Eddigi történetének legviharosabb napjait éli a Magyarok Világszövetsége. A múlt hét pénteken megtartott elnökválasztás és az azt megelőző kampány jelentősen megosztotta a világ magyarságának legnagyobb fórumaként működő civil szervezet küldötteit. Az elmúlt nyolc évben Csoóri Sándor töltötte be az MVSZ elnöki tisztét, így a szövetség tevékenységét jelentősen meghatározta az általa képviselt szemlélet. Ilyen módon a múlt heti elnökválasztás igazi tétje, milyen befolyású és arculatú szervezet lesz a szövetségből. Az elnöki tisztségre kilencen jelöltették magukat, de a végső megmérettetésen már csak négyen maradtak: Patrubány Miklós az MVSZ akkori alelnöke, Boross Péter exminiszterelnök, Szakály Sándor hadtörténész, valamint Hegedűs Lóránt református püspök. Az új elnököt végül a negyedik fordulóban sikerült megválasztani, amelyben a küldöttek 146:139 arányban Patrubánynak szavaztak bizalmat. Az elnök megválasztását követően látványos fordulat történt a küldöttgyűlésen: az újonnan megválasztott elnökségi tagok bemutatkozásakor Pálfy G. István - egykori „híradós” újságíró - bejelentette: a huszonnégy tagú országos elnökség tizenhárom tagja felfüggeszti az elnökségében végzendő tevékenységét egy új alap-szabály-alkotó és tisztújító küldöttgyűlés összehívásáig. Ezek után a küldöttgyűlés nem volt többé határozatképes, így nem sikerült megválasztani az új elnökhelyettest valamint az új alapszabályt elfogadni. Ezt követően Patrubány Miklós levélben tájékoztatta a május 27-én önmaguk tevékenységét felfüggesztő MVSZ elnökségi tagokat, amennyiben június 7-ig nem jelzik az elnökség munkájában való részvételi szándékukat, a világszövetség elnöke kénytelen lesz megállapítani, hogy a 12 elnökségi tag megszegte az alapszabályban rögzített és elnökségi tagok által is vállalt tagsági és vezető tisztségviselői kötelezettségeket.

Patrubány Miklóssal készített interjúnk: