Vissza a tartalomjegyzékhez

Hetek összeállítás
Milliárdos adakozók

Az Egyesült Államokban a hagyomány szerint a gazdagság egy bizonyos szintjén túl illik jótékony célokra adakozni. Az amerikai zsidó közösség által felállított alapítványok 20 milliárd dolláros vagyonnal rendelkeznek, ennek hozadékaként évente egymilliárd dollárt osztanak szét a pályázók között - adta közre a Szombat című hetilap. Az adakozási hajlandóságban és a célokban jelentős változások figyelhetők meg az utóbbi időben, ami elsősorban a közösségi értékrendszerben végbement változásokat jelzi.

Az amerikai zsidóság fő árama együtt mozog az amerikai társadalommal, melyben az utóbbi évtizedekben uralkodóvá vált a sokféleség dicsérete, ezért az alapítványok száma mára 7500-ra emelkedett.
A nálunk is ismert dollármilliárdos adakozók között említendő Steven Spielberg film-cézár, akinek a Soá-alapítványa Magyarországon is tevékenykedik. Vagy Ronald Lauder, a kelet-európai zsidó iskolák nagyvonalú támogatója és Edgar Bronfman, aki Amerikában adományozott dollármillióival a befolyásos World Jewish Congress elnökévé verekedte föl magát. Közismert még Soros György is, noha neki köztudottan alapelve, hogy zsidó célokra nem adakozik. Talán azért, mert az említettekkel ellentétben Soros nem hagyományőrző kelet-európai bevándorlók leszármazottja, hanem egy asz-szimiláns magyar családé, ezért viszonya a zsidósághoz sokkal problematikusabb. A magyar származású milliárdos azonban nem áll egyedül azzal a szokásával, hogy nem zsidó célokra adakozik. A tapasztalat szerint az amerikai zsidók adományaik kétharmadával nem zsidó célokat támogatnak. Ennek elsődleges oka természetesen az asszimiláció: A zsidók ugyanis hálásak a befogadó társadalomnak a sosem látott lehetőségekért. Az elit intézményeknek (például a Carnegie Hallnak) nyújtott adományok nemcsak az adakozó presztízsét növelik, hanem az elitbe kerülés szempontjából is fontosak. Miközben az amerikai zsidók - párhuzamosan az egész társadalommal - egyre gazdagodnak, adományaikból arányosan egyre kevesebb jut a zsidó közösségnek.
De a hagyományos közösségi és családmodellek felbomlása is oka az adakozási szokások megváltozásának. A hajdan családcentrikus zsidó közösségi modellt ma már csak az ortodoxia őrzi töretlenül; az asszimiláltabb zsidók körében igen magas a vegyes házasságban élők, az elváltak és az egyedülállók aránya. Az ő gondjaikra nem adnak választ a zsidó jótékonyság hagyományos formái, amelyek a fenti „devianciákat” nem tartják szem előtt. A társadalomban végbemenő gyors ütemű változásokhoz hatékonyabban alkalmazkodnak a kisebb magánalapítványok.