Vissza a tartalomjegyzékhez

Kalmár Mónika
Az ismeretlen fideszes ügye

Gyuga Pál politikus, Zala megye 3. számú választókörzetének fideszes támogatottságú országgyűlési képviselője soha nem szólalt fel a parlamentben, nevéhez egyetlen beadvány, módosító indítvány vagy iromány sem fűződik, jelenleg egy bizottságnak sem tagja, a T. Házban eldugott helyen ül, mégis ismert közéleti szereplő lett. Egy (jog)vitás gazdasági ügyet ugyanis őrző-védő erőemberekkel intéztetett el, kissé drasztikusan. Az ellenérdekelt osztrák cégvezető Magyarországot bírálja.


Gyuga Pál, képviselő    Fotó: MTI

„Nézd meg, tiszta ruszki Balkán” - mutatja a kitört ajtóüvegeket, a levert zárakat, a konténerbe pakolt holmikat a keszthelyi Balatontext Kft. tört magyarsággal beszélő osztrák ügyvezetője. Peter Kulier döbbenten eleveníti fel: május 14-én, szombaton hajnali négy órakor közel harminc fekete ruhás biztonsági ember szállta meg a kft. által használt ipartelepet, az irodaépületet teljesen kiürítették és lebontották, a többi helyiséget is nagyjából kipakolták. „Sajnálom a magyarokat, hogy ilyen országgyűlési képviselőjük van… - folytatja Peter Kulier. - Ha ezt megcsinálhatja egy olyan személy, aki a parlamentben ül, mit várnak a többiektől? Baseball-ütőkkel szereznek jogot?”
Az attak okozója ugyanis Gyuga Pál, Keszthely-térségi fideszes országgyűlési képviselő, aki egyben a Balatontexttel perben álló Seiffert Rt. tulajdonosa is.
Bódis István, a kft. magyar ügyvezetője aznap délelőtt feljelentést tett Gyuga Pál ellen a keszthelyi rendőrkapitányságon. A feljelentésben betöréses lopás kísérletére való felbujtás, önbíráskodás és rablás elkövetésében való bűnsegédlet elkövetésével gyanúsítja a képviselőt.
A szóban forgó keszthelyi ingatlant, amely hajdan a Kőbányai Textilművek (Köbtex) Balaton Leányvállalatának székhelye volt, tulajdonképpen egy bonyolult ügylet során két cégnek is, úgymond eladták. A területet 1991. január 1-jétől 2006-ig bérbe vette a Balatontext Kft., ennek ügyvezetői és tulajdonosai akkor a leányvállalat igazgatója és főkönyvelője voltak, egészen 1994. február 25-ig, ez esetben tehát az igazgató saját cégének adta bérbe az ingatlant. A bérleti szerződésben a bérbeadó elővételi jogot is biztosított a kft.-nek. Időközben a Köbtex végelszámolás, a Balaton Leányvállalat pedig felszámolás alá került, és ekkor a keszthelyi telepet meghirdették. A pályázat nyertese a Gyuga Pál által vezetett Richter Kft. lett (amelynek jogutódja a fent említett Seiffert Rt.). Rövidesen azonban - a pályázattal szemben emelt kifogások miatt - újabb kiírás jelent meg, de ennek győzteseként is a Richter került ki. Az adásvételi szerződést az eladó részéről a Köbtex végelszámolója, Csilléry Miklós írta alá, a szerződésben szerepelt az a kitétel is, hogy az állami ingatlanok értékesítésével kapcsolatos vagyonvédelmi rendelkezések miatt csak az ÁVÜ jóváhagyásával érvényes.
Az ÁVÜ azonban - amely közben ÁPV Rt.-vé alakult - a végelszámoló adatközlő mulasztása miatt nem hagyta jóvá a szerződést. Csilléry Miklós a Richter Kft. tudomására hozta, hogy a bérlő Balatontext Kft.-t (amelyet 1994 februárjában dr. Bódis István és Peter Kulier hozott létre újra) elővásárlási jog illeti meg, amivel a cég élni is kíván. Mivel Gyuga Pál kft.-je továbbra is fenntartotta vételi szándékát, a végelszámoló a leányvállalat felszámolójával, Tóth Tihamérral közösen újabb adásvételi szerződés tervezetét küldte el neki. Jelezték, hogy amennyiben a Balatontext nem él elővásárlási jogával, ők értékesítik az üzemet a Richternek. A kft. aláírta a szerződést, és letétbe helyezte a vételárat, a 44 millió 250 ezer forintot. Időközben azonban a Balatontext is megtette ugyanezt - ezért aztán Csilléry és Tóth velük kötöttek szerződést 1995 szeptemberében. A szerződést az ÁPV Rt.-hez is benyújtották, azonban ott nem hagyták jóvá. Az állami vagyonügynökség az ügy kivizsgálását tartalmazó állásfoglalásában ezt közölte is Csilléry Miklóssal, és javasolta, hogy a Richter Kft.-vel kössön szerződést. A végelszámoló ezt nem tette meg; az ügy további kivizsgálása során 1996 áprilisában menesztették. Helyére új ember került, aki 96 májusában aláírta a Richterrel az adásvételt, és erre a papírra az ÁPV Rt. pecsétje is rákerült, a cég tulajdonjogát a keszthelyi földhivatal is bejegyezte.
Egyszerű az eset - gondolhatnánk: a pénzt visszakapta a Balatontext, és élt boldogan tovább. Csakhogy nem kapta vissza.
A két cég 1996 óta perben áll egymással, egyrészt a birtoklás kérdésében, másrészt a terület használatát illetően, mivel a Balatontext bérlőnek tekinti magát a korábbi tulajdonossal kötött szerződése alapján, és folyamatosan a telepen működik: közel száz varrónőnek biztosít munkát. A Legfelsőbb Bíróság időközben megállapította a Seiffert Rt. tulajdonát, azonban nem hozott döntést a bérleti jog tekintetében - ezért a per tovább folyik.
Gyuga az ingatlanra már 1994-ben megszerezte a keszthelyi önkormányzat elvi építési engedélyét bevásárlóközpont létesítésére, és néhány éve szerződést kötött egy európai hírű multinacionális céggel, akik beruháznának a telekre, az elhúzódó pereskedés miatt mindezidáig nem tudták átadni a területet a cégnek. Ezért Gyuga birtokvédelmet kért, amelyet a Zala megyei Közigazgatási Hivatal által kijelölt letenyei jegyzőtől meg is kapott. A jegyző május 5-én kelt határozatában felszólította a Balatontext Kft.-t, hogy az ingatlant három napon belül adja át a Seiffertnek.
Gyuga Pál sajtótájékoztatót tartott, és dokumentumokkal igazolva magát elmondta: a terület, amely lassan öt éve per tárgyát képezi, cége jogos tulajdona, a Balatontext pedig jogcím nélkül használja a területet évek óta anélkül, hogy egy forint bérleti díjat is fizetett volna. „Ami az éjszakai időpontot illeti, azért esett a választásom arra, hogy csökkenjen az esetleges inzultusok, pánik kialakulásának esélye” - tette hozzá.
A képviselő szerint az általa megbízott cég a Balatontext „holmiját” szakszerűen rakta konténerekbe, ezzel párhuzamosan hozzáfogtak az irodaépület bontásához, amire nézve neki érvényes bontási engedélye van. Gyuga a politizálásról keserűen beszélt. Állítása szerint eddigi kétéves képviselői pályafutása során többnyire kudarcok érték.


„A Fidesz-Magyar Polgári Párt országgyűlési képviselőcsoportjának elnöksége elfogadhatatlannak tartja Gyuga Pál üzleti és magánemberi minőségében folytatott, és a közvéleményben megütközést keltő cselekedeteit. A frakció Fidesz-képviselőhöz méltatlannak tartja a képviselő magatartását, ezért felszólítja Gyuga Pált az ingatlanvita korrekt, a jogszabályoknak és az etikai normáknak megfelelő rendezésére. Az elnökség az etikai bizottságot felkérte az ügyben az eljárás lefolytatására.”