Vissza a tartalomjegyzékhez


Adalékok a Jégtörőhajó-hadművelet -hez

Nagy érdeklődéssel olvastam a Hetek 2000. május 6-ai számában a Scharrer János nyugalmazott tábornokkal készült interjút (), amely a második világháború európai lezárásának 55. évfordulója kapcsán a Szovjetunió által a Nyugat lerohanására vonatkozó tervekről, illetve az ennek alátámasztására közzétett dokumentumokról szólt. A második világháborút megelőző támadási terveit firtatják. Engedjék meg, hogy a témához néhány - levéltári adatokon alapuló - információval szolgáljak.

Lengyelországnak a németek és a szovjetek közötti 1939. októberi felosztását követően a Szovjetunió berendezkedett az általa elfoglalt területeken, s ez a tevékenysége érdekes módon főleg a támadó jellegű katonai infrastruktúra kialakításában nyilvánult meg. Így északon az elfoglalt balti államoktól kezdve a Kárpátokig összesen 190 tábori repülőtér kiépítését kezdték meg 1940 elejétől. Amenynyiben a szovjet hadvezetés védekezésre akart volna berendezkedni, a repülőtereket nem az újonnan elfoglalt területeken, hanem inkább az ország belsejében kezdték volna építeni, mert még a korabeli repülőgépek hatótávolsága is elegendő volt ahhoz, hogy a támadókat 4-500 km távolságból felszállva a határokon túlra űzzék vissza. A repülőtereknek a határok közelében való építése csak egy célt szolgálhatott: azt, hogy támadás esetén a hadműveleti területnek lehetőleg minél nagyobb mélységében tudják támogatni az előnyomuló csapatokat. Éppen azért tudták a németek támadásuk első néhány napján szinte teljesen kikapcsolni az orosz légierőt, mert repülőtereik bőven a német Luftwaffe hatótávolságán belül voltak.
1940 elején megkezdődött az elfoglalt balti államokban, Kelet-Lengyelországban és Nyugat-Ukrajnában a meglévő vasúthálózat átállítása az Oroszországban szabványos széles nyomtávúra, valamint szállítási kapacitásuk drasztikus kibővítése, ami csak azt a célt szolgálhatta, hogy egy esetleges támadás esetén az ország belsejéből rövid idő alatt lehessen nagy mennyiségű csapatot és felszerelést a határ közelébe szállítani.
A német támadás kezdetéig a határ menti szovjet katonai körzetek - a harckocsiágyúkat is beszámítva - összesen mintegy százezer különböző űrméretű löveget kaptak, és a mozgóháború alapját képező páncélos alakulatok zömét is a határ közelébe vonták össze. Az erőltetett orosz fegyverkezési program keretében az 1938-as adatokhoz képest a harckocsigyártás több mint háromszorosára emelkedett, ami egyértelműen az orosz vezérkari doktrína elmozdulását jelentette a gyorsan mozgó támadó hadműveletek irányába, melyekhez a tankok elengedhetetlenül szükségesek.
Sok adatot lehetne még felsorolni, de engedjék meg, hogy idézzek Zsukov marsall emlékirataiból, aki - véleményem szerint erősen kódolva - megírta a Lev Bezimenszkij által megfogalmazott feltételezést, vagyis azt, hogy az oroszok már régebb óta készültek a Nyugat elleni támadó háborúra. Zsukov a felügyelete alá tartozó Vezérkari Akadémián tett 1940-es látogatásának és az oktatási módszereknek a tapasztalatairól ezt írta:
„A hallgatókba belenevelték azt a gondolatot, hogy a mai korban nem üzennek hadat, hogy az agresszor igyekszik kihasználni a meglepetésszerű támadás minden előnyét. Tényként fogadták el, hogy a hadműveletekben kezdettől fogva részt vesznek a szemben álló felek fő erői. Az ebből következő hadászati és hadműveleti sajátosságok lényegét értették. Hangsúlyozták a fegyveres küzdelem kérlelhetetlenségét, elkeseredett jellegét, azt, hogy a harc esetleg elhúzódik, és mozgósítani kell az egész nép erőfeszítését, arcvonalnak és hátországnak össze kell fogni a küzdelemben. A hadászat főként arra a helyes tételre épült, hogy csak támadó tevékenységgel lehetséges az agresszor szétzúzása…”
Az idézett részből tehát az derül ki, hogy a szovjet és a német vezérkar alapvető hadászati elgondolásai azonosak voltak abban, hogy a legjobb védekezés a támadás, amelynek gyorsnak és könyörtelennek kell lennie, hogy az ellenfél ne tudjon magához térni az első csapás után. Ha ehhez hozzátesszük Sztálinnak a világforradalom erőszakos kirobbantásáról szóló elméletét, egyértelmű, hogy 1940-41 fordulójára a szovjet hadászati doktrína is a németektől megismert villámháborún alapult, s csak idő kérdése lehetett, hogy mikor szabadul rá a világra.

Tisztelettel: Egri István