Vissza a tartalomjegyzékhez

Szakonyi Dávid
Konfliktusos megoldás

Ezen a héten is terítékre került a Szcientológia Egyház, Veér András pszichiáter ugyanis új könyvet adott ki: Magyarország a szcientológia (pók)hálójában címmel. A könyv megjelenésének alkalmából a professzor társszerzőjével, Erőss Lászlóval sajtótájékoztatót tartott. Az érintett szervezet viszont visszautasítja a pszichiáterek állításait.


Tüntetés a pszichiáterek ellen. Különböző álláspontok    Fotó: MTI

Veér professzor könyvében főként magyarországi vonatkozásban szól a Szcientológia Egyházról - elítélő hangnemben. Vojtilla Tímea színművésznő a szcientológia híveként a könyvbemutatón hevesen elutasította és hazugságnak nevezte Veér András felvezető szavait. Veér reagálásként annyit mondott: a színművésznő látványos demonstrációt tartott arról, hogyan beszél egy szcientológus. Erőss László úgy vélte: az ilyenfajta erős és agresszív viselkedésnek a tudományba, illetve vallásba történő behozatala „nemcsak veszélyes, hanem etikátlan is”. A színésznő kifejtette, hogy „bár némelyeknek ez újszerű lehet”, ő is ember, és nem tudta megőrizni a hidegvérét az elhangzottak miatt.
A szerző elmondta: könyvük nem feljelentés, a közönségnek szól, s hogy a hatóságok levonnak-e belőle bármilyen következtetést, rajtuk múlik. Ugyanakkor hozzátette, a birtokukban lévő anyagot készséggel a hatóság rendelkezésére bocsátják. A szcientológusok által jegyzett Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért pedig ezzel egy időben demonstrációt tartott, hogy felhívja a figyelmet a pszichiátriai visszaélésekre.


Tasnádi: „Veér szennyezi a közvéleményt”

Tasnádi Gábor, a Magyar Szcientológia Egyház szóvivője lapunknak adott interjújában reagált Veér András könyvének megjelenésére:

- Veér professzor hosszú évek óta szennyezi a közvéleményt, a társadalom és egyházunk közti kapcsolatot. A mostani könyve is tele van hazugságokkal, olyan feltevésekkel, amelyek a szerző rosszindulatát bizonyítják. A könyvben több helyen bűncselekményekkel vádolja egyházunkat. Felmerül a kérdés, hogy emellett miért nem tesz feljelentést a hatóságoknál.
Ő maga súlyos törvénysértéseket követ el, miközben minket vádol. Ez egyébként a bűnözői elme tipikus működése. Amit ő maga tesz, azt vetíti ki ránk, természetesen bizonyítékok nélkül.
- Tervezik-e, hogy bíróság elé viszik az ügyet?
- A pereskedés sokszor többet árt, mint használ. Veérnek 1997-ben megjelent egy hasonló hangvételű mocskolódó sorozata az egyik napilapban. Rágalmazási pert indítottunk, amelyet meg is nyertünk. Ám a közvélemény előtt az az erkölcsi győzelem, amelyet a per megnyerése jelentett, közel sem ért fel azzal a kárral, amit a minket körüllengett gyanú okozott. Úgy látjuk, hogy nem éri meg.
A maradék energiáit hírneve növelésére próbálja fordítani. Látott egy lehetőséget nevének felemelésére abban a konfliktusban, amit mi az ő szakmájában bizonyos sajnálatos jelenségekkel szemben felvállaltunk. Ezt használta ki, hogy a szakma szimpátiáját kivívja. Valamint azt se felejtsük el, hogy rágalmazó könyveiből tetemes bevételekre tesz szert.
- Veér szerint az, hogy önök a pszichiátereket teszik felelőssé az erkölcsi romlásért, a kábítószerek terjedéséért, egy beteges összeesküvés-elmélet.
- A mentálhigiéné területén jelentkező visszaélések világméretekben elterjedtek. 1998-ban világszerte több mint száz pszichiátert ítéltek börtönbüntetésre munkájuk során elkövetett visszaélések miatt. Erről nem mi tehetünk. Azoknak a drogfogyasztóknak a száma, akiket orvosilag drogoznak, jócskán meghaladja azokét, akik egyéb módon váltak kábítószeresekké. Ezek is tények. Mi ezért feladatunknak tekintjük az ezzel kapcsolatos felvilágosítást, és segítségnyújtást. Ezért hozta létre egyházunk az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.
- A professzor azt állítja, hogy önöknek nincsenek valódi vallási téziseik, nincs a vallásukban transzcendencia.
- Ez sem felel meg a valóságnak. A szcientológia behatóbb tanulmányozása után nem tett volna ilyen kijelentést.


Veér: „Nem egyház, hanem egy sumák dolog”

Veér Andrással készített interjúnkban érdeklődtünk a pszichiáterek és a szcientológusok közt dúló háború gyökereiről.

- Professzor úr! Kérem, mondja el, Magyarországon hogyan kezdődött ez a máig fennálló konfliktus!
- 1950-ben L. Ron Hubbard megjelentette a Dianetika című könyvét, egy általa kifejlesztett pszichológiai gyógyító technikát akart ezzel közreadni. Kétségtelenül vannak benne szakmai elemek, ám Hubbardnak semmi köze nem volt sem a pszichiátriához, sem a pszichológiához, csupán annyi, hogy három-négy hónapot töltött el könyve megírása előtt egy elmegyógyintézetben, alkohollal megtámogatott depressziós tünetek miatt. Ez a könyv - immáron ötven éve - szakmai körökben sehol sem nyert elfogadást. A személyiséget súlyosan torzító, károsító, abszolút dilettáns technikákat tartalmaz.
Los Angelesben Hubbard mégis elkezdte ezt alkalmazni, ekkor beperelték kuruzslásért. Több ilyen ítélet született. Ezért 1954-ben kitalálta, hogy egy egyház keretein belül fogja ezt folytatni, a Dianetikát pedig megteszi a vallás bibliájának. Így már nem lehetett tudományos fórumon támadni. Hubbard maga is elmondta, hogy soha nem akart egyházat alapítani, csak rákényszerült.
Később aztán létrehozta az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért nevű szervezetet, amely kampányolni kezdett a pszichiáter szakorvosok, mint fő ellenség ellen. Hazánkban is felbukkant ez a szervezet, így kaptam én is a nyomozati igazgatójuktól egy fenyegető hangvételű levelet. Erről előző könyvemben írtam bővebben. Magyarországon így kezdődött. Azóta több fórumon kellett konfrontálódnom a társasággal.
- Elég kemény vádakat fogalmaztak meg a pszichiáterek ellen. Például a világban levő erkölcsi romlásért önöket teszik felelőssé csakúgy, mint a kábítószerek terjedéséért.
- Ez nem más, mint egy paranoid téveszme. Világméretű összeesküvés-elmélet. A paranoiditás mellett azonban van egy csúnya csúsztatás is az elméletükben. Angol nyelvben a „drug” gyógyszert jelent. Ilyen értelemben az aszpirin is drog, gyógyszer. Az tehát, hogy az orvosok drogozzák a betegeket, ilyen értelemben igaz. Egy orvosnak kötelessége a betegeit, ha szükséges, gyógyszerrel ellátni. Egy másik elterjedt vádpont a köreikben az elektrosokk használata. 1998-ban tízezerből csak négy betegnél használtak ilyet Magyarországon. El kell, mondjam, hogy ennek a módszernek az ideje valóban lejárt.
- Miért nevezi a könyvében pókhálónak a szcientológiát?
- Ez egy mondvacsinált egyház. Nincs benne transzcendencia, nincsenek benne egy valódi istenhit jellegzetességei, nem indul ki semmiféle bibliából. Tudom, hogy mik az egyházalapítás törvényi feltételei, de a szcientológia csak egy sumák dolog, amely a hitélet köntösébe bújva az emberi méltóságot sértő eljárások keretében folytat pénzbeni profitszerzésre orientált tevékenységet.