Vissza a tartalomjegyzékhez

Hajdú Sándor
A Békejobb fóruma

Továbbra sem maradtak el a koalíciós pártok egyes vezetői között az üzengetések. Kövér László, a Fidesz elnöke ugyanis a napokban kijelentette: az MDF-fel valóban hűvös a viszony, ennek az az oka, hogy a demokrata fórum nehezen tudja lélektanilag feldolgozni a nagypárti lét emlékét és a kispárti jelent. A MDF egyébként új alelnököket választott Balsai István, Csapody Miklós és Viniczai Tibor személyében. Elemzők az utóbbi két személyt mindenképpen az önálló arculatot leginkább felvállaló „Békejobbos vonalhoz” tartozónak tartják.

Az MDF vezetői az elmúlt napokban több fórumon is kijelentették, hogy megkezdték a felkészülést a választásokra, aminek jellegét leginkább a Békejobb 2000-mozgalommal lehet jellemezni. A régi MDF-esek, az MDNP-vel a pártot elhagyók és más kispártok összefogásával egy önálló formáció jelent meg a politikai küzdőtéren. Elemzők szerint egyébként az MDF nehéz helyzetbe került a koalíción belül, hiszen a Fidesz és az FKgP együttműködési megállapodást kötött, amiért nehezen képzelhető el az 1998-as választásokhoz hasonló Fidesz-MDF közös lista, illetve egy ilyen esetén a kisgazdapárttal is osztoznia kell a fórumosoknak. Lapunk információja szerint a párton belül általános vélemény, hogy biztos az 5 százalékos támogatottsága az MDF-nek, de egyes vélemények szerint ez lehet 7 százalék is, s ebből kifolyólag közel azonos helyzetben vannak a lecsúszásban levő FKgP-vel.
Csapody Miklós még alelnökké választása előtt nyilatkozta lapunknak, hogy az MDF a koalíción belüli lojális partneri feladatok mellett elsődleges feladatának tekinti saját maga megtartását és erősítését, ilyen módon is megerősítve a koalíciót. Csapody szerint a kormánykoalíciónak nem az MDF a gyenge pontja, ellenkezőleg, úgy tűnik, hogy a Független Kisgazdapárt szeretné, ha csak egyetlen partnere lenne a Fidesznek. „El akarom kerülni annak a gyanúját, hogy itt a sértett, legkisebbik partner szomorúan panaszkodik, egyszerűen az a helyzet, hogy ha valaki arra vár, hogy az MDF mikor veszíti el a türelmét, akkor nagyon sokáig várhat” - mondta a konzervatív politikus.
Arra a megállapításunkra, hogy a kisgazdapárt frakcióvezetője úgy fogalmazott a közelmúltban, hogy pusztán a kötelességtudat tartja egy platformon az MDF-fel, Csapody kifejtette: „Dicséretes, hogy Bánk Attila ismeri a kötelezettségeit, gondolom, a kötelezettségeinek teljes körét ismeri, ezzel viszont szembefordult a párt elnökével, aki azt mondta, hogy az MDF tulajdonképpen nem tekinthető koalíciós partnernek. Még mielőtt az MDF-fel tréfálkoznának a koalíciós partnerei, jó lenne, ha az FKgP-n belül volna egységes vélemény ezzel kapcsolatban. Még mielőtt rátérne arra, hogy az elmúlt időszakban több otromba támadás érte Dávid Ibolyát a kisgazdák részéről, én azt mondhatom, hogy ezeket én a kisgazdapárt belső gyomorfájásainak tekintem” - replikázott Csapody Miklós.


Interjú Viniczai Tiborral, az MDF alelnökével

- A párton belül melyik területen érzi otthon magát?
- Elsősorban a gazdaságpolitikai dolgokban, azon belül a nemzetgazdaság kérdésében, igaz ez sok mindent magába foglal. Ez az, ami engem különösen érdekel és foglalkoztat.
- Ön beszélt az elmúlt időben legtöbbet arról - az MDF országos gyűléseinek tudósításait figyelve -, hogy egy modern, konzervatív pártként kell felépíteni, átalakítani az MDF-et. Ez az Ön gondolkodásában mit takar?
- Elsősorban olyan tömegpártra gondolok, amelyik a jobboldal jelentős részét önmagába foglalja, a ma még eléggé megosztott kis pártokat integrálva egy nagy egészet alkot. Valódi, modern kereszténységen alapuló - nem a bigott kereszténységet értem alatta -, a mai kor kihívásainak megfelelő, a nemzeti érdekeket is maximálisan figyelembe vevő pártot tartok kívánatosnak. Mérsékelt hangot megütő, nem politikai lózungokkal időről időre előhozakodó szervezetre gondolok, amely gyakorlatias, azaz haszonelvűbb, a nemzet minden tagjának hasznos politikát folytat.
- Koalíciós partnereik - a nyilatkozataik szerint - nem nézik jó szemmel ilyen irányú törekvéseiket. Legutóbb Kövér pártelnök úr fejezte ki nemtetszését a Békejobb 2000 mozgalom miatt.
- Egyszer csak leülünk beszélgetni Kövér pártelnök úrral, és lehet, hogy lesznek közös gondolataink, és kiderül: nem is vagyunk annyira távol egymástól. Ezért is javasoltuk a meghívását.
- Kívülről úgy látszik, mintha barikádharc folyna a partnerek között. Ön jelenleg milyennek tartja a koalíción belüli hangulatot?
- Az elkövetkező idő mindenféleképpen arról kell, hogy szóljon, hogy valamilyen közös hangot találunk. Az nem tartható fenn, hogy ilyen állóháborúkat folytassunk, holott deklaráltuk mind a hárman: a jobboldalon állunk.
- A legjobbkor tűnt fel. Amikor a párt 3-4 százalékos népszerűségi indexszel rendelkezik, akkor jön egy vidéki városi elnök, és tíz százalékot arat az időközi választásokon.
- Nem is hitt benne senki, pedig megmondtam: 15 százalék körül lesz a választási eredményünk. Úgy gondolom, hogy a jövőben is a megfelelő jelölteken keresztül tud a párt sikereket elérni.
- Akkor elég rózsásnak látja a pártja jövőjét. 2002-ben be tud-e jutni önállóan az MDF a parlamentbe?
- Ennek a megválaszolása nem egyszerű. Ha megmarad ez az integrátori szerep, amit az MDF a Békejobb 2000-rel eddig sikeresen felvállalt, akkor a kisebb pártokkal összefogva bármi lehetséges.
- Nem pont ezért mondta Torgyán József kisgazda elnök szabad fordításban, hogy gyanús az MDF?
- Torgyán József volt az, aki 1991-ben Antall Józsefnek hátat fordított, és még finoman fogalmaztam. Azt gondolom, hogy a kisgazdapártnak csak jobbra van mozgástere. Egyébként Torgyánt zseniális embernek tartom, hiszen aki egy konszolidált, demokratikus alapelveket valló pártot el tudott „tüntetni”, és maga köré fel tudott állítani egy ilyen szervezetet, amit ő kisgazdapártnak nevez, az politikai zseni. Persze, a nemzet oldaláról nézve mindenkinek tele van a hócipője az ilyen kelet-európai zsenikkel. Azt, amit ő produkált a belpolitikában, tudniillik, hogy a Fideszt beállította maga mögé, az zsenire vall. Bár nem vagyok benne biztos, hogy a Fidesz tagsága erre a beállásra vágyik.