Vissza a tartalomjegyzékhez


Nem késik a boldoggá avatás

„XII. Pius boldoggá avatásának ügye gyorsan halad előre, mégpedig a megfelelő komolysággal - jelentette ki egy konferencián Peter Gumpel atya.

A német jezsuita, aki a Vatikán boldoggá és szentté avatási kongregációjában az egykori Pacelli pápa ügyének előadója, a huszadik századi mártírokkal foglalkozó konferencián megállapította: semmi ok nincs arra, hogy késleltessék a boldoggá avatási folyamat lezárását. Gumpel atya úgy véli: XII. Pius ellen „1963-ban kezdődött egy mind a mai napig tartó kampány”, s emögött azok állnak, akiknek érdekük a katolikus egyház lejáratása. A jezsuita elsősorban a „szabadkőműveseket és a kommunistabarátokat” nevezte meg, hangsúlyozva, hogy „csak utolsósorban vesznek részt ebben bizonyos zsidó körök”.
Gumpel két könyvre és több dokumentumra hivatkozott, amelyekben az egykori pápát jól ismerő tanúk vallomásai szerepelnek. Azzal kapcsolatban, hogy mikorra várható XII. Pius boldoggá avatási ügyének lezárása, emlékeztetett: senki nem jelölte meg a 2000. évet végső dátumként, az ezzel kapcsolatos híreszteléseknek soha nem volt alapjuk. Sokan kérdezték - tette hozzá -, hogy XXIII. János boldoggá avatására miért kerül sor előbb (szeptember 9-én várható), mint XII. Piuséra, hiszen az előbbi pápa mindössze öt évig ült a trónon, az utóbbi viszont 19 esztendeig. Gumpel atya emlékeztetett: XII. Pius az évszázad történelmének egyik legviharosabb időszakában állt az egyház élén, a nácizmus, a kommunizmus, illetve a II. vatikáni zsinat előkészítésének időszakában. Érthető tehát, hogy a történészeknek több időre van szükségük a korabeli dokumentumok tömegének feldolgozásához, a tárgyilagos értékeléshez. A jezsuita pap szerint amúgy is értelmetlen lenne összehasonlítást tenni e két, egymástól annyira különböző személy között.
Gumpel beszélt a XII. Pius elleni bírálatokról is, amelyek szerint a pápa hallgatásával annak idején mintegy „cinkosságot vállalt a nácizmussal”. (Hetek, 2000. március 18.  ) Az atya leszögezte: ezeket a vádakat néhány zsidó szervezet hangoztatja, számos zsidó tekintély korántsem osztja ezt a véleményt. Emlékeztetett Ben Cvi izraeli elnökre, aki megköszönte a pápának, hogy a náci üldöztetések idején segítséget nyújtott a zsidóknak. (MTI-Róma)