Vissza a tartalomjegyzékhez

Szobota István
Hírbe hozva

Már a parlamentet is megjárta az - az érintettek szerint - blöff, hogy a Szcientológia Egyház egy iskolába akar beszivárogni. A XV. kerületi Tóth István Utcai Általános Iskola átadásának ügye valamilyen érthetetlen oknál fogva sokkal nagyobb port kavart, mint amire a legpesszimistábbak számítottak volna.

A rákospalotai önkormányzat költségvetése már nem tudta finanszírozni a Tóth István Utcai Általános Iskola 2000/2001. tanévét, ezért a baloldali többségű képviselőtestület a szocialista polgármesterrel egyetértésben február végén úgy döntött, hogy az iskolát üzemeltetésre átadja a Meixner Alapítványnak. Az iskola egyébként mintegy öt éve a részképesség-zavarokkal küzdő - az ottani diákok 20 százaléka - és egészséges gyermekek oktatását integráltan végzi. Maga az alapítvány szintén a tanulási problémákkal küszködő gyerekekkel foglalkozik, ezért is merült fel annak lehetősége, hogy éppen ez a szervezet veszi bérbe az épületet, és folytatja benne a szakirányú oktatást.
A döntéssel sem a szülők, sem pedig a kerület többi pártja nem értett egyet, ezért megtámadták azt, és felülvizsgálati kérelemmel éltek. A Fővárosi Közigazgatási Hivatal (FKH) az önkormányzati testület határozatát két pontban is törvénysértőnek találta. Egyfelől kifogásolta, hogy az alapítvánnyal megkötendő közoktatási megállapodás helyett csak annak tervezetét fogadták el a képviselők, másfelől rámutatott arra, hogy az alapítvány a szavazás idején még nem rendelkezett a kerületi jegyző által hitelesített működési engedélylyel. A kerület oktatási bizottságának elnöke szerint a közigazgatási hivatal politikai nyomásra keresett és talált hibát a testületi döntésben, ezért észrevételeit el kell utasítani. A FKH vezetője pedig kilátásba helyezte, hogy az elutasítás esetén bírósághoz fordulnak. A testület ezután szerdán mégis elutasította az FKH álláspontját.
Az események pikantériáját mégsem a politikai érintettség, hanem az ügy vallási vetülete adja. Néhány szülő ugyanis tudni vélte, hogy a Meixner Alapítvány a Szcientológia Egyház befolyása alatt áll. Ez a vélekedés aztán pillanatok alatt „kicsapta a biztosítékot” a többi szülőben, és az ellenzékben lévő politikusok számára is újabb fogódzót jelentett. A zavaros állítás egészen a parlamentig, a napirend előtti felszólalásokig kígyózott, ahol Hegedűs Lóránt MIÉP-es képviselő, református lelkész elmondta: „Le a szcientológusokkal, követeljük a Szcientológia Egyház azonnali betiltását!” Érvelésében rámutatott, hogy olyan új világra van szükség hazánkban, ahonnan „a magyarellenes, egypárti diktatúrát kiszolgáló, posztkommunista, illetve szcientológus maffia eltakarodik a helyi és az országos hatalomból”. A kulturális tárca államtitkára, Várhegyi Attila válaszában elmondta, hogy a szcientológusok helyzete Magyarországon példátlan az európai normához képest. Nagy-Brittaniában nem kapták meg a nonprofit státust, Németországban pedig többek között nemzetbiztonsági megfigyelés alatt állnak. A politikus óva intette az önkormányzatokat attól a kormány által helytelenített magatartástól, hogy középületeket bocsássanak a szcientológusok vagy szervezeteik rendelkezésére. Zárszavában megnyugtatta hallgatóságát, hogy hasonlóan az eddigi gyakorlathoz, a Szcientológia Egyház semmiféle költségvetési támogatásban nem fog részesülni a jövőben sem.
Lapunk az üggyel kapcsolatban megkérdezte Tasnádi Gábort, a fent nevezett egyház szóvivőjét, aki aggodalmát fejezte ki a parlamentben elhangzottak miatt. Mint mondta: „Várhegyi Attila rendkívül tájékozatlan a kérdésben, hiszen a Szcientológia Egyház mindenütt Európában egyházként funkcionál, legutóbb éppen Svédországban jegyezték be egyházként néhány héttel ezelőtt.” A középületekből való kvázi-kitiltást a szóvivő alkotmánysértőnek titulálta. Kérdésünkre, hogy mi lehet az oka az alapítvánnyal való összemosásnak, a kisegyház képviselője elmondta, hogy a szcientológián belül létezik egy úgynevezett Alkalmazott Oktatástan nevű tudományág, amely a gyermekeket tanítja tanulni, és amely módszernek a megléte kellő alapot biztosított „alantas politikai erőknek ahhoz, hogy balhét csináljanak”. A szcientológusok még mérlegelik, hogy bírósághoz forduljanak-e Hegedűs képviselő kirohanásával kapcsolatban.
Az ügy szakrális vetületének másik nyomvonalára pedig maga a kerület polgármestere, Hajdú László világított rá keddi rádióinterjújában. A politikus közönséges bosszúhadjáratnak titulálta az elmúlt hetek eseményeit, amelynek oka - mint mondta - az lehet, hogy a Hegedűs Lóránt-féle református szárny szerette volna megkapni az iskolát, csakhogy elfelejtettek pályázatot benyújtani.
A transzparensekkel az utcára vonuló és az állítólagos szcientológiás befolyás ellen tiltakozó szülők rágalmaival szemben mind az iskola tanárai, mind pedig a Meixner Alapítvány bírósághoz fordult.