Vissza a tartalomjegyzékhez


Türelmes felzárkóztatás

A Hetek március 25-i számában olvastam Szobota Zoltán és Hazafi Zsolt interjúját Kaltenbach Jenővel, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosával. ()

Falunkban aránylag nem sok roma él: miközben élik mindennapi életüket és keresik a könnyebb, jobb megélhetést, előfordul, hogy sok borsot törnek más orra alá. Gondolkodtunk, miként tudnánk segíteni az orgoványi romáknak a felemelkedésben. Mit tehetnénk azért, hogy évszázados beidegződésükből kimozdítva őket, felmutassunk nekik egy elérhető értelmesebb életcélt. Nos itt tapasztaltuk meg ugyanazokat, amiket Kaltenbach Jenő mond: Felzárkóztató osztályban és kisegítő iskolai rendszerben nem oldható meg a cigányság problémája. Több évi keresés, majd négyévi aktív gyakorlat alapján mondhatom, hogy találtunk egy olyan utat, ami tényleges segítséget jelent a valóságos felzárkóztatásban.
A nonprofit Örömhír Alapítvány felajánlotta a nagyon lemaradt gyerekek szüleinek, hogy teljesen ingyenesen segítünk gyermekeiknek az iskolai órákra való felkészülésben. Ehhez termet és tanítókat kerestünk, és munkánkat 1996 júliusában megkezdtük. Néhány gyermeket felkészítettünk pótvizsgára, hogy ne veszítsenek újabb évet. Ez kezdetben annyira vontatottan ment, hogy gyakran nekünk kellett elmenni a gyerekért, hogy jöjjön a megbeszélt tanórára, mert sem a gyerekek, sem a szüleik nem vették komolyan. Őket cseppet sem zavarta az évismétlés, sőt némelyik kimondottan örült neki, úgy gondolta, hogy könnyebb lesz az éve, mert valamit már megtanult az elmúlt tanévben.
A sikeres pótvizsga után felajánlottuk a családoknak, hogy gyermekeiket a tanév folyamán, mindjárt szeptembertől küldhetik az Örömhír Alapítványhoz, hogy folyamatos segítséget kaphassanak, ne kelljen pótvizsgában gondolkodni. Nos, senki nem jelentkezett. Kezdtem újra a kilincselést. Próbáltam meggyőzni a gyerekeket és próbáltam a szülőket. Elmagyaráztam nekik, hogy előrejutásuk egyetlen záloga a tanulás. Nem vették komolyan, de azért volt, aki vállalta.
Mások is jövögettek, de komolyan csak ez az egy fiú vette, aki akkor a hatodik osztályba járt. Délutánonként tanítottuk. Olyan gyenge volt, hogy a leckét fel kellett neki olvasni, ő annyira dadogva olvasott, hogy abból nem érthette meg. A fáradhatatlan munka eredménye már egy hónap múlva jól látszódott a jegyekben. Ő örült, a család többi tagja pedig előbb csak nevetett rajta és gúnyolódott, később egyenesen megtiltották neki a különórákat, mondván, hogy nincs is rá szüksége, úgysem lesz belőle semmi. Nagy kitartásra volt szükség neki és konzultálójának egyaránt, hogy a megindult úton lépésről lépésre tovább juthasson.
Hamarosan nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy nem az értelmével, a felfogóképességével van a baj, hanem a családi háttérrel. Ismét hosszú egyezkedések következtek. Láttuk, hogy jelentős eredményt nem érünk el addig, amíg a fiú esténként hazamegy a naponkénti tivornyázó családba, ahol a helyszűke miatt egymás hegyén-hátán vannak a gyerekek és a felnőttek. Eljutottunk oda, hogy a szülő hozzájárulásával az éjszakai szállást is mi biztosítottuk a gyermek számára. Ettől kezdve rohamosan javult a fiú tanulmányi eredménye. A nyolcadik osztályt már egészen jó eredménnyel zárta. Szakközépiskola választásban nyújtottunk segítséget. Szeptember óta Kiskunfélegyházán tanul, és félévkor ő lett az osztályban a legjobb tanuló, 4,7-es tanulmányi eredménnyel.
Ez év március elseje óta ugyanezt a kiemelt segítséget tudjuk biztosítani egy hetedik osztályos kislánynak, akinél szintén határozott javulás van a tanulmányi eredményben. Sajnos őt később tudtuk kiemelni, de az eddigi eredményeket látva van reményünk, hogy az ő továbbtanulása is megoldható lesz.
A helyi általános iskola tanárainak visszajelzése alapján mondhatjuk, e módszer jól bevált a lemaradt gyermekek integrálásához. A folyamatos felkészítés, segítés lehetővé teszi, hogy e gyermekeket egy közegben oktassák a többiekkel. A cigány gyerekek nem butábbak a nem cigányoknál. Eredményeik így semmivel sem rosszabbak a többiekénél.

Tisztelettel:
Ficsor Károly, lelkipásztor
Orgovány