Vissza a tartalomjegyzékhez

Ignácz Valéria
Indulhat a metró

A Legfelsőbb Bíróság megerősítette a metróperben első és a másodfokon kimondott, az államot elmarasztaló jogerős ítéletet. Kimondta, hogy továbbra is érvényben van a 4-es metró beruházására vonatkozó szerződés, amelyet a főváros és a magyar állam kötött még 1998-ban.

A kormány jogszerűtlenül, egyoldalúan mondta fel a Horn-kabinet alatt, 1998-ban kötött háromoldalú - az állam, a fővárosi önkormányzat és a BKV közti - szerződést. A megállapodás a felek kötelezettségei között rögzítette egyebek mellett az építkezés finanszírozását, vagyis azt, hogy a költségek 60 százalékát központi költségvetési hozzájárulásból fedezik, 40 százalékát pedig fővárosi hozzájárulásból, illetve hitelből. A fővárosi önkormányzat megbízott sajtófőnöke, Nyári Krisztián a Heteknek elmondta, hogy a főváros örömmel nyugtázta a döntést. Az ítélet nem változott, és az indoklások közül a legfontosabbak, például hogy az államot polgárjogi szerződés kötelezi a beruházás finanszírozásában való részvételre - benne maradtak a szövegben. A következő tárgyalási nap április 25-én lesz. Nyári Krisztián reményét fejezte ki, hogy ez a második per nem lesz olyan hosszú, és már tavasszal eredmény születik. Ehhez azonban az kell, hogy a megfelelő pénzügyi háttér is rendezett legyen. Ha a jogerős ítélet a bíróságok nyári szünete előtt megszületik, akkor akár már ősszel megtörténhet az első „kapavágás”, és egészen pontosan 2004 körül várható a beruházás befejezése. „Mindez természetesen csak megállapodás esetén lehetséges” - hangsúlyozta Nyári Krisztián.
A kormány szintén sikeresnek ítélte a pert. „Az általa benyújtott felülvizsgálati kérelem elérte célját” - mondta el lapunknak dr. Navracsics Tibor a Miniszterelnöki Hivatal Információs Főosztályának vezetője. Állítása szerint a felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság úgy foglalt állást, hogy az ügyben határozatot hozó bíróság túllépte hatáskörét a határozat indoklásának megfogalmazásakor. A négyes metróval kapcsolatos jogvitában az április 25-ei marasztalási per hozhat végleges rendezést.