Vissza a tartalomjegyzékhez

Bor Gabriella
Tőzsdei portfólióalkotás

Az IE-New York Broker Rt. úgynevezett modellportfó-liók megalkotásával segít a befektetési döntések meghozatalában. A konzervatív portfóliót az alacsonyabb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezőknek, míg az agresszív portfóliót a nagyobb hozam reményében magasabb kockázatot is felvállalóknak ajánlja. A portfóliók felülvizsgálatára havonta kerül sor, az alábbiakban az áprilisi portfólió-összetételt teszszük közzé, illetve értékeljük a március havi teljesítményt is.

A részvénypiac egészét jellemző oldalmozgás eredményeképpen márciusban 1,22 százalékot csökkent a BUX, melyet messze meghaladott az agresszív portfólió teljesítménye a maga 5,83 százalékos emelkedésével, a konzervatív portfólió ugyanakkor kismértékben, mintegy 1,37 százalékponttal elmaradt attól. A modellportfóliók 1999. júniusi indulása óta ugyanakkor mind a konzervatív, mind pedig az agresszív portfólióba fektetők jobb hozamot érhettek el, mint azok, akik piaci portfóliót állítottak össze.
Az agresszív portfólió 5,83 százalékos havi hozama legfőképp a 25 százalékos súllyal szereplő Pannonplast 17,2 százalékos, illetve a 20 százalékos súllyal rendelkező NABI 12,3 százalékos emelkedésének volt köszönhető. Míg az előbbi a TVK műanyag-feldolgozó üzletágának megvásárlásától történő elállás miatt került ismét az érdeklődés középpontjába, a NABI a kapacitásbővítésről szóló hírek illetve a kompozitbusz várható sikere kapcsán emelkedett. Jó választásnak bizonyult még a Zalakerámia is (18,8 százalékos emelkedés), azonban viszonylag kis súlyánál fogva nem lendített számottevő mértékben az agresszív portfólió teljesítményén.
A konzervatív portfólió 2,59 százalékos visszaesése jórészt a legnagyobb súllyal (25 százalék) szerepeltetett Matáv jelentős korrekciójának a számlájára írható, a világszerte tomboló IT-őrület megtorpanása hazánkban is nyomot hagyott a telekommunikációs papírok árfolyamának alakulásán. A 20 százalékos súllyal szereplő Richter több mint 5 százalékos árfolyamcsökkenése ugyancsak érzékenyen érintette a portfólió teljesítményét, a Démász és a BorsodChem piaci átlag felet-ti teljesítménye ugyanakkor némiképp ellensúlyozó té-nyező volt.
Konzervatív részvényportfóliónkban a részvények öszszetételén április hónapra nem változtattunk. A Matáv súlyát jelentősen, 10 százalékponttal csökkentettük, mivel a Nasdaq csökkenése, s a nemzetközi trend alól - mely szerint a telekommunikációs és IT-papírokat a hagyományos iparág részvényeire cserélik a befektetők -, úgy véljük, a Matáv sem tudja kihúzni magát, ami az árfolyam további csökkenéséhez vezethet rövid távon. Csekély mértékben csökkentettük u-gyanakkor a Démász súlyát is, míg az OTP-Richter-BorsodChem blue chip trió súlyát 5-5-5 százalékponttal emeltük.
A Graphisofton kívül négy új részvény is szerepel az áprilisi modellportfólióban. A BorsodChem és az OTP szerepeltetésének indokát a fentiekben már részleteztük, míg a Mol esetében úgy véljük, hogy a jelenlegi árszintről lényeges mértékű árfolyamcsökkenés már nem valószínű. A Slovnaft-akvizíciónak vannak pozitív vonásai (regionális vezető szerep, szinergialehetőségek), s amennyi-ben a gázüzletág helyzetének rendezésére lenne remény, az árfolyamemelkedés potenciálja jelentős lehetne. A Picket spekulatív okokból szerepeltetjük portfóliónk-ban, a jelenlegi árfolyamon jelentős eladói nyomás már nincs a papíron, míg egy határozott vevő esetleges feltűnése jelentősebb mértékben emelhetné - stagnáló vagy éppen csökkenő piaci körülmények mellett is - a részvény árfolyamát.

A konzervatív portfólió Az agresszív portfólió