Vissza a tartalomjegyzékhez


Születtem...

Tavaly év végén jelent meg az az írói önéletrajz-gyűjtemény, melyet a Palatinus kiadó adott ki „Születtem...” címmel. Összesen 99 magyar író és költő önéletrajzát közli a kötet Bornemisza Pétertől Hajnóczy Péterig, kitől fél oldalnyit, kitől terjedelmesebbet. A szűkszavú adatközléstől a líraibb önvallomásig sokféle variációja fellelhető itt a műfajnak, hiszen különböző volt az ok is, ami életük végiggondolására késztette a szerzőket. Ezért fordul elő, hogy egy-egy személytől akár több írást is olvashatunk, melyek különböző alkalmakból íródtak. Egy részük „közönséges” álláspályázat, mint Csokonaié, aki tanári állásért folyamodik Festetich György grófhoz, más részük bemutatkozás az olvasóközönségnek valamelyik folyóirat felkérésére. Ez már testhezállóbb feladat egy szépíró számára. „Lehet akármilyen objektív és akármilyen lírai” - adta ki a jelszót a századeleji Érdekes Újság. Több írói bemutatkozás innen került a gyűjteménybe (Krúdyé, Mikszáthé, Móriczé, Kaffka Margité, Kosztolányié, Szép Ernőé). 
Előfordul, hogy magánlevelekből bontakozik ki egy életút, mint Mikes Kelemené, van, aki - például Kazinczy - minden külső késztetés nélkül készít önéletrajzi feljegyzéseket, csupán saját maga számára (és az utókor irodalomtörténészeinek nagy örömére). Ezek a háttérművek korántsem unalmasak, hiányzó mozaikdarabként odailleszthetők az íróinkról kialakított, sokszor kissé iskolás, színtelen képhez. A kötet egyébként a kiadó ígérete szerint csak kezdete egy Curriculum Vitae című sorozatnak: magyar színészek, képzőművészek, politikusok önéletrajzainak az összegyűjtését is tervezik. (Mikecz Krisztina)