Vissza a tartalomjegyzékhez

Sebestyén István
Növekedési ötletek

Magyarország népessége átlagosan évente egy kisebb városnyi emberrel csökken. A fogyás eddig a tavalyi esztendőben volt a legnagyobb mértékű: mintegy 48 ezerrel lettünk kevesebben. Ha ez az ütem nem lassul, ebben az évben tízmillió alá süllyedhet hazánk népessége; 2050-re pedig akár 8, rosszabb esetben 6 millióra is apadhatunk. Egy most elkészült, Orbán Viktor miniszterelnök asztalára került tanulmány szerint a sajnálatos folyamat vonzó családpolitikával, az egészségügyi viszonyok javításával, esetleg bevándorlók befogadásával lenne visszafordítható. Minden bizonnyal ez utóbbi terület veti fel a legkényesebb kérdéseket, hiszen egy friss statisztika szerint a magyarok negyven százaléka komoly fenntartásokkal viseltetik az idegenekkel szemben.

A magyar szülőképes nők átlag 1,3 gyermeket hoznak világra, ami a halálozások nagy száma mellett reprodukcióra sem elég - mutat rá a népesedési válság legfőbb okára a Cseh-Szombathy László akadémikus vezetésével, Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére készített tanulmány. Bár a felmérések szerint mi magyarok szívesebben vállalunk gyerekeket, mint európai szomszédaink, és a legtöbben a kétgyermekes családot tartják ideálisnak, a gyakorlatban mégis a családok egyharmada gyermektelen, egyharmadában pedig csak egyetlen gyermeket nevelnek.
Ennek a látszólagos ellentmondásnak az oka Tóth Pál Péter, az MTA demográfiai bizottságának elnöke szerint az, hogy a magyar viszonyok között a gyermekvállalás gyakran a szegénység vállalásával jár együtt. A szakértő a Heteknek kifejtette: meg kell keresni azokat a módszereket, amelyekkel jelentősen segítenék a gyermekeket vállaló családokat, de - mint mondja - ez már a politikusok dolga. Ugyanez vonatkozik az egészségügyi helyzet javítására is, amelynek célja a születéskor várható élettartam jelenlegi 65 évről, a jobban hangzó 80 évre való növelése.
A harmadik terület, amelyen a szakértők szerint jelentős változtatásokat kellene eszközölni, a bevándorlás. „Ha csak ezzel a módszerrel igyekeznénk javítani a népesség fogyásán, akkor mintegy 1,8 millió külföldi azonnali betelepítésére lenne szükség. Ez természetesen lehetetlen” - mondta Tóth Pál Péter, aki hangsúlyozta: a kívánt cél a három terület folyamatos és párhuzamos javítása lenne. Tehát, ha egy szülőképes nő átlag 1,9 gyereket vállalna, a születéskor várható élettartam 80 év lenne, illetve évi 13-14 ezer bevándorlót tudnánk befogadni, akkor elkerülhető lenne a népesség egyre gyorsabb fogyása.
A három terület közül a legkényesebb téma minden bizonnyal a bevándorlás, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal által nemrégiben készített jelentés szerint a magyar polgárok negyven százaléka komoly ellenérzésekkel viseltetik az idegenekkel szemben.
„A társadalom közép-, illetve alsó középosztályába tartozók jelentős fenyegetést látnak az újonnan érkezőkben, akik kiszolgáltatott helyzetüknél fogva ideális tárgyai lehetnek annak a bűnbakképző mechanizmusnak, ami ma Magyarországon működik” - magyarázza a fenti adatot Dessewffy Tibor szociológus. A szakértő szerint más kutatások is azt mutatják, hogy az utóbbi tíz évben lényegesen megnövekedett idegenellenesség legfőbb oka az, hogy a rendszerváltás nyomán a társadalom széles körében félelmek és frusztrációk alakultak ki, és ez csapódik le az idegengyűlöletben.
Dessewffy ugyanakkor megjegyzi: közgazdaságilag bizonyított tény, hogy egy adott társadalom mindig profitál a bevándorlásból. A bevándorlók keményen dolgoznak, elvégeznek olyan munkát, amit mások nem. A hazánkban hagyományosnak mondható monokulturális felfogással szemben ami még a magyarságon belüli másságot sem tolerálja - a szakember szerint a bevándorlási politika javítása üdvözlendő szándék.
A témával foglalkozó szakemberek szerint elsősorban a határon túli magyarság bevándorlását kellene elősegíteni, másodsorban pedig olyan képesítéssel rendelkező külföldiekét, akiknek szaktudására hazánkban szükség van. Ilyen terület egyebek mellett az informatika, amely nagyon sok, magasan kvalifikált munkaerőt lenne képes foglalkoztatni.