Vissza a tartalomjegyzékhez

Gadó György
Gonosz csínyek

Néhány éve történt. Még parlamenti képviselő voltam, amikor a dunántúli D. községben egy nap szélsőjobboldali fiatalok tüntettek a házamnál, gyalázkodó feliratokat mázoltak a kerítésre és a járdára. A tüntetés hamarosan még durvábban ismétlődött meg: „Halál a zsidókra!” - kiáltozták. Feljelentést tettem, a rendőri vizsgálat megindult, majd hamarosan le is zárult: a tettesek kiléte „nem állapítható meg”. A valóság ezzel szemben az volt, hogy, habár én magam adtam meg a rendőrségnek az elkövetők autójának a rendszámát és a címet, ahol összejöttek, a vizsgálatot budapesti utasításra állították le. Még az eljárást szorgalmazó rendőrtisztet is áthelyezték - persze más indoklással.

Megtudtam: nem holmi ittas legények garázdálkodásával volt dolgom. Az egyik elkövető korábban Győrött a neonáci Györkös köréhez tartozott, a másiknak az apja egy erősen jobboldaliként ismert tanár, a harmadiké akkoriban MIÉP-képviselő (a házukon azóta is sokszor láttam lengeni az Árpád-sávos lobogót…). A többi három-négy is ehhez a kompániához tartozott.
A szombathelyi zsidó temető meggyalázása tavaly szintén nem berúgott parasztlegények műve volt, hanem olyan fiataloké, akik meg is vallották neonáci mivoltukat. Ennek ellenére is csak garázdaság miatt marasztalták el őket.
A nagykanizsai holocaust-emlékmű meggyalázása és megrongálása néhány hete a cselekmény jellegéből következőleg már eleve sem minősülhet puszta garázdaságnak. Kérdés, hogy ha a tettesek kézre kerülnek, úgy a büntetőtörvénykönyv melyik cikkelyét alkalmazzák majd az ügyben. Amint kérdés az is, hogy mi történt azzal az újonccal, akit az RTL-Klub egyik hírműsora jóvoltából nemrég ország-világ láthatott meztelen háttal. A fickó hátán vagy húsz centiméteres nagyságban színes, pajzsba foglalt nyilaskereszt díszlett. Vajon az újoncokat fogadó kalocsai kiképzőközpont állománya között ez a neonáci fiatal büntetlenül és szabadon járhat elől ezzel a „jó példával”?
Ez a nyilas kiskatona otthon, a családja előtt sem igen rejtegethette hátán viselt „meggyőződését”. És nyilván iskolát csinált a haverok körében. Amint ilyenféle „iskolákból” kerülhettek ki a nagyatádi, a barcsi és legutóbb a tiszafüredi zsidó temetőkben hosszabb-rövidebb időn át folyamatosan elkövetett vandál cselekmények vétkesei is. Mert alig hihető, hogy a már nagyobbacska vagy éppenséggel sihederkorú tettesek pusztán csak széles jókedvükben és végtelen unalmukban döntögették, törték-zúzták a halott zsidók sírköveit, helyenként még a csontjaikat is.
Az ilyen gonosz csínyek mögött nem alaptalanul lehet bizonyos sugalmazókat feltételezni. Bizonyos szellemiséget, mely tudatosan vagy amorf módon egyes családokban is jelen van. A nem egy helyütt módszeresen és gonoszul terjesztett neonáci és dühödten antiszemita sajtótermékek eljutnak ilyen családokba, és szép számban akadnak fiatalok, akik az uszító könyveket, lapokat egyfajta diadallal viszik haza és adják körbe társaiknak: végre, most leleplezték a „liberálbolsikat”, a zsidókat!
Nagyatádtól, Barcstól nem esik nagyon messze Kaposvár, ahol már működik könyvkereskedés az efféle, „Eddig tilos volt!” örömfelkiáltással terjesztett szennyirodalom vevői számára. És ki tudja, még hány más árusítóhelyen, nem is igen rejtett csatornán át áradnak szerteszét rágalmaik, hazugságaik?
A gonosz csínyek tetteseit és felbujtóikat felelősségre kell vonni, az okozott - tízmilliós nagyságrendű - kárt meg kell téríttetni a vétkesekkel (kiskorúak esetén a szüleikkel), de a gonoszság szellemét is meg kell béklyózni, a neonáci propagandát lehetetlenné kell tenni. Mert kézenfekvő, hogy csak idő kérdése, mikor fordulnak a „csínytevők”, a „garázdák” a halottak után az élők ellen, mikor ölt testet a fasiszta eszme olyan véres cselekedetekben, amelyeket aztán már a legkészségesebb szerecsenmosdatók sem minősíthetnek puszta csínynek és garázdaságnak.


Inzultálták a főrabbit

Inzultus ért egy budapesti főrabbit származása miatt a múlt hét végén. A főrabbit két alkalommal is a zsidóságot gyalázó szavakkal illették az utcán, először - szombat délután - egy 40 év körüli férfi, majd - szombat este - két 20-30 év körüli fiatalember. A neve elhallgatását kérő főrabbi az MTI-nek elmondta, hogy családjával együtt súlyos fenyegetettséget élt át, de leginkább az eseményt szemlélő járókelők közömbössége háborította fel. Lancz Tibor, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke a Heteknek elmondta: egyelőre nem határoztak arról, hogy tesznek-e valamilyen lépést ebben az ügyben. (MTI-Hetek)