Vissza a tartalomjegyzékhez

Burik Géza
Hiányzik a király

Az egyiptomi királyi dinasztia közel ötvenévi hallgatás után újra politikai szerepre készül - állítja a londoni Daily Telegraph. A döntésképtelenségéről és kicsapongásairól elhíresült Faruk király 1952-ben egy katonai puccs következtében lemondásra kényszerült, és száműzetésbe vonult. Azóta a királyi család igen ritkán került szóba Egyiptomban a nagy nyilvánosság előtt, hacsak az alkalmatlanságuk és a korrupcióra való hajlamuk miatt nem.

A növekvő nosztalgia a múlt iránt ismét kedvező színben tünteti fel a Faruk-dinasztiát. A kormány kezében levő al-Akbar napilap dicsérő hangú cikket közölt Faruk király második feleségéről, Narriman királynőről, akit „Egyiptom utolsó királynője” jelzővel illettek.
A királyság korabeli fényképek ismét felkapottnak számítanak az egyiptomi középosztály és az újgazdagok köreiben, akik az ötvenes-hatvanas években felépített állami vagyon privatizálásakor lettek gazdagok. A televíziós szappanoperák olyan pozitív jelzőkkel halmozzák el a királyi családot, ami néhány évvel, de még néhány hónappal ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna.
Faruk király lányai (Ferial, Favsia és Fadia hercegnők) pert indítottak az egyiptomi állam ellen annak érdekében, hogy visszakaphassák a Faruk-dinasztia ingatlanait - palotákat és birtokokat. A hercegnők Svájcban éltek, és a bíróság előtt való küzdelmük reménytelennek látszott. Hat évig pereskedtek a Tahra palotáért, mely a királyi család palotáinak egyik gyöngyszeme volt, mielőtt 1952-ben államosították, és magas rangú diplomáciai küldöttségek szálláshelyévé alakították át. A bíróság első alkalommal elutasította igényüket, de most az Alkotmánybíróság - mely Egyiptom legmagasabb jogi fóruma - álláspontja új reményt ad a Faruk-dinasztiának. Az állásfoglalás értelmében jogosan igénylik vissza tulajdonukat, mivel az nem Faruk királyé, hanem az anyjuké volt.
„A közhangulatban jelentős és pozitív fordulat állt be” - nyilatkozta Akram al-Nakeeb, akit szoros rokoni szálak fűznek II. Ahmad Fuad királyhoz, aki jelenleg a Faruk-dinasztia feje. „Az emberek mindent megvennének, ami a monarchiához kapcsolódik, az újgazdagok minden pénzt megadnának olyan tárgyakért, emlékekért, amelyek eredetileg a dinasztia tulajdonában voltak. Azzal dicsekednének, hogy felmenőik közül egyesek a királyi palota alkalmazásában álltak.”
A történészek most sokkal kiegyensúlyozottabb képet festenek a monarchia évtizedeiről, mint akár néhány évvel ezelőtt, jóllehet nehéz Faruk királyról bármi jót is mondani. Mindent gyűjtött, amit megkívánt: aranyat, barátnőket, de még pornográf képeslapokat is. Amikor fia született, arany és platina foglalatú drágakövekkel kirakott csörgőt csináltatott az ifjú trónörökösnek.
A trónfosztott dinasztia képviselői most azt állítják, hogy nem kívánnak a királyság visszaállításáért harcba szállni, viszont a vagyonuk maradékaiért mindenképpen küzdeni fognak.