Vissza a tartalomjegyzékhez

Somorjai László
A sztrájknak vége, a konfliktus megmaradt

Február 15-én este véget ért a vasutasok eddig leghoszszabbra sikeredett, 326 órás munkabeszüntetése. A hároméves „munkabékére” vonatkozó megállapodás kivételével a vasutas érdekképviselet vezetői egyoldalúan aláírták az aktuális dokumentumokat - míg a MÁV Rt. vezetői „szakértői egyeztetésekre” hivatkozva távol maradtak az eseményről.


Szakszervezeti vezetők és a vezérigazgató-helyettes. „Békebal”     Fotó: MTI

A MÁV Rt. számításai szerint a munkabeszüntetések által okozott közvetlen veszteségek összege közel 2 milliárd forint, amely a bérkeret mintegy 3 százalékát kitevő összeg. Ha ezt a pénzmenynyiséget a dolgozók munkabérének növelésére fordítja a vállalat, akkor elméletileg sztrájk nélkül is megegyezhetett volna a 46 ezer vasutast képviselő három reprezentatív szakszervezettel. Mint ismeretes, a szakszervezetek a kezdeti 14 százalékos követelésüket a tárgyalások során 10,7 százalékra mérsékelték, míg a MÁV Rt. végig kitartott a 8,5 százalék mellett.
A MÁV frontemberei csupán bábuk a közlekedési minisztérium kezében, amely az érdekvédelmi szervezetek ellehetetlenítésén munkálkodik - nyilatkozták sajtótájékoztatójukon a sztrájkot meghirdető három vasutas- szakszervezet vezetői. Állításukat arra alapozták, hogy a hosszú tárgyalások eredményeképp kompromisszumra hajló MÁV-vezérigazgatóról az utolsó pillanatban mindig kiderült, hogy igazából csak a szakminiszterrel történő egyeztetések után hozhat érdemi döntést. Így történt ez a kéthetes sztrájk felfüggesztésekor is. Az előre egyeztetett időpontban, hétfőn 17 óra 15 perckor megjelentek a szakszervezeti vezetők a MÁV Rt. vezérigazgatósági épületében, a tárgyalópartnernek azonban csak hűlt helyét találták. Ezután - bízva a további egyeztetések sikerében - a magukkal vitt iratokat aláírták és átadták Sárdy Gyula vezérigazgató-helyettesnek, az egyetlen MÁV-vezetőnek, aki az épületben tartózkodott. Bajnai Gábor vezérigazgató-helyettes távolmaradásukat a Népszabadságnak azzal magyarázta, hogy aláírás előtt szakértőkkel kívánták megvizsgáltatni az iratokat.
A szakszervezeti vezetők szerint eddig legtöbb követelésük teljesült. Elfogadták, hogy a 2000. évben a munkavállalók bére a tervezett 6 százalékos inflációval plusz további 2,5 százalékkal, a tervezett GDP-növekedés felével együtt összesen 8,5 százalékkal emelkedik, mert emellett további kedvezményeket is sikerült kicsikarniuk. (A megállapodás értelmében a tényleges infláció mértékétől függően lehetőség van az év végi utólagos korrekcióra is.)
A még vitatott kérdések közé tartozik többek között a 2002 végéig szóló sztrájkmoratórium kérdése, amely a MÁV szerint a reálbér-növekedés mellett biztosítaná a reformok zavartalan véghezvitelét, míg a szakszervezetek attól tartanak, hogy egyre jobban a perifériára szorulnának a fejük felett meghozott döntések miatt, a küszöbön álló privatizáció előtt. Márpedig a vasút az egyik utolsó „zsíros falat” a privatizáció üstjében. Becslések szerint is sok százmilliárdos értékű épületekkel, üdülőkkel, oktatási központokkal, lakóházakkal rendelkezik. Pontos számokat azért nem lehet mondani, mert a cégbíróságról „eltűntek” azok az iratok, melyek a cég vagyonát dokumentálják. Ezen kívül a szakszervezetek a „vasútreformra” való hivatkozást csupán porhintésnek tartják, mert nyilatkozatuk szerint a múlt év áprilisára ígért tervezetek kormány elé terjesztése helyett a közlekedési tárca még csak vázlatokat produkált.
A szakszervezeti juttatások kérdése az egyik legérzékenyebb pont a szakszervezetek oldalán. A munkáltató április 15-étől felmondja azt a megállapodást, hogy a szakszervezeti tagok tagdíját, amely a keresetük egy százaléka, automatikusan levonja a fizetésből, holott az ilyen jellegű megbízásokat egyesületek, biztosítók, különböző alapok számára megbízásos alapon (adott kezelési költségért) egy tucat esetben továbbra is vállalja. Ezzel a szakszervezeti részről barátságtalannak minősített „gesztussal” nemcsak a szakszervezeti tagok befizetését nehezítené meg, hanem adózás szempontjából is kedvezőtlen helyzetbe hozná őket.