Vissza a tartalomjegyzékhez

Hetek-összeállítás
A néma többség hangja

Politikai és vallási vezetők vállvetve küzdenek Nagy-Britanniában Tony Blair miniszterelnök kormányának javaslata ellen, mely hatályon kívül helyezné a homoszexualitás iskolákban történő népszerűsítését tiltó törvényt. A „28-as cikkely” néven ismertté vált rendelet melletti kiállás soha nem látott egységet hozott létre az angol közéletben. A legkülönfélébb meggyőződésű politikusok, vallási képviselők legalább egy kérdésben egyetértenek: a házasság olyan intézmény, amely egy férfi és egy nő között kell, hogy köttessék. A kérdés körül az elmúlt hetekben kiéleződő vitáról a londoni Daily Telegraph című napilap számolt be.

„Nem emelhetjük a homoszexuális kapcsolatokat egy szintre a házassággal, amely a szexuális intimitás helyes színtere” - mondta dr. George Carey canterbury érsek, aggodalmát fejezve ki a kormánynak az úgynevezett „28-as cikkely” eltörlése érdekében tett törekvéseivel szemben. A törvényt még Margaret Thatcher konzervatív kormánya iktatta be 1988-ban, abban a reményben, hogy elejét veheti vele a homoszexualitás baloldali politikai erők által támogatott erősödésének. A cikkely kimondja: az oktatási intézményekért felelős helyi hatóságok „egyetlen típusú iskolában sem segíthetik elő a homoszexualitásnak mint bevett családi kapcsolatnak az elfogadtatását”.
A mostani kormány szerette volna szép csendben eltöröltetni a cikkelyt, ám döbbenten kellett tapasztalnia, mekkora visszhangot vált ki az ügy: a brit egyházak és politikusok ugyanis szinte példa nélküli egyetértésben álltak ki a jelenlegi szabályozás mellett.
Az első tiltakozók közt volt Thomas Winning bíboros, James Jones liverpooli anglikán püspök, és Jonathan Sacks főrabbi is, aki elmondta: „Soha nem tudom elfelejteni, hogy a homoszexuálisokat is éppúgy Auschwitzba küldték, mint a zsidókat. Ilyen szempontból tehát jó, hogy a társadalmak toleránsabbá váltak. Másrészről viszont a kormány összekeveri a toleranciát az erkölcsi értékekkel. Komolyan fennáll annak veszélye, hogy a »28-as cikkely« eltörlésével a homoszexuális életforma erkölcsi szempontból a házassággal azonos szintre emelkedhet.”
A Brit Muszlim Tanács szóvivője szerint: „A 28-as cikkely eltörlésével gyermekeink már nagyon fiatal korban kiszolgáltatottá válnak immorális értékeknek és gyakorlatoknak. Minden olyan tanítás, amely a homoszexualitást a házassággal azonos értékűnek vagy erkölcsileg semlegesnek tekinti, valójában mélységesen sértő és teljességgel elfogadhatatlan.” A Hindu Nemzeti Tanács elnöke, Om Parkash Sharma kijelentette: a homoszexualitás természetellenes állapot, melynek aktívan ellene kell állni. Indarjit Singh, a Szikh Szervezetek Hálózatának igazgatója elmondta: a szikhek ellenzik ugyan a diszkrimináció minden fajtáját, ugyanakkor azt tanítják, hogy házasság csak heteroszexuális kapcsolatból jöhet létre. „Nem szabad diszkriminálni azokat, akik a homoszexuális életforma mellett döntenek, mégsem lehet ezt a házasság érvényes alternatívájaként népszerűsíteni.”
A múlt héten az anglikán és a római katolikus egyházak végső lépésként David Blunkett oktatási miniszterhez fordultak. Levelükben - mely tulajdonképpen válasz a miniszter arra vonatkozó múlt heti kérdésére, hogy az egyházak miként képzelik el az iskolai oktatást az említett témában - azt kérték, hogy az oktatási intézményekben a hagyományos keresztény szellem jegyében tanítsák a gyermekeket a házasságról, amely egy férfi és egy nő közti, életre szóló kapcsolat. A közös nyilatkozat szerint a szexualitás „Isten ajándéka”, amely „egy életre szóló, szeretetteljes házassági kötelékben jut teljes kifejeződésre”, és amelynek szerepét semmilyen más „fizikai, szexuális kapcsolat nem képes betölteni”. A két egyház úgy véli, hogy az iskoláknak inkább a hagyományos keresztény házasságmodellt kellene népszerűsíteniük, amely a „társadalom építőköveként” a gyermeknevelés számára is megfelelő környezetet biztosít.
A hagyományos családmodell védelmében azonban nem csupán az egyházak foglaltak állást. Kent megye például a múlt héten bejelentette, hogy saját hatáskörén belül mindenképpen megtartja a cikkelyt. Sandy Bruce-Lockhart, Kent megye vezetője elmondta: „Elegem van a modernizáció híveiből, a vitatkozókból, az olyan politikusokból, akik megpróbálják ráerőszakolni nézeteiket a néma többségre. Európán belül Nagy-Britanniában van a legtöbb tönkrement család és házasság, itt a legmagasabb a válási arány és a leányanyák száma. Szükséges végre hangsúlyoznunk a család fontosságát, a keresztény értékeket, hogy büszkék lehessünk országunkra, kultúránkra, örökségünkre és történelmünkre.”
A liberális elveiről ismert Tony Blair miniszterelnök kormányában számos miniszter nyíltan vállalja homoszexuális voltát, s ennek megfelelően a cikkely eltörlése mellett voksolt. Lord Alli munkáspárti képviselő és médiamágnás például úgy véli, akik a cikkely mellett foglalnak állást, azok „szélsőségesek”, „erkölcsi zsarnokok” és veszélyt jelentenek a gyermekekre nézve. Jóllehet a Munkáspárt legtöbb tagja nyomás hatására a törvény eltörlése mellett szavazott, sokan mégis valósággal fellázadtak az indítvány ellen, melyet a felsőház kedden végül 210:165 arányban elutasított. Konzervatív felsőházi képviselők szerint az egységes fellépés azt bizonyítja, hogy az új stílusú Lordok Háza az ország azon „néma többségét” képviseli, akik nem akarják gyermekeiket kitenni a homoszexuális propagandának.