Vissza a tartalomjegyzékhez

Ember Mária
Kapott-e Wallenberg kaviárt

A Hetek január 29-i számának 14. oldalán Titkok és tények Wallenbergről cím alatt ismertetést olvashattunk a Kommerszant című orosz lapban közölt újabb cikk vagy cikkek szenzációs értesüléseiről. Mindjárt az első mondat téves információkat tartalmaz, s mire az összeállítás végére értem, úgy gondoltam, ezt talán mégsem kellene szó nélkül hagyni. (Nem szokásom egyébként folyton „felszólamlani”.)

Kezdjük az elején. „Történészek a mai napig mindössze annyit tudnak a Magyarországon ezreket megmentő svéd diplomata, Raoul Wallenberg sorsáról, hogy 1945. január 17-én az ukrán vezérkar parancsnokával találkozott” - így összegez az elején a cikkíró, és sóhajtva fűzhetem hozzá: bárcsak „mindössze ennyit” tudnának! Akkor el lehetne indulni egy szálon. Ám ennyi sem tudható. Pusztán az alábbi tények:
Raoul Wallenberg svéd követségi titkár és gépkocsivezetője, Langfelder Vilmos mérnök 1945. január 14-én ocskói Ocskay László honvéd százados házában, Benczúr utca l6. szám alatt találkozott az első szovjet katonával. Wallenberg előre megírt táviratot nyújtott át neki, amely a Svéd Királyi Külügyminisztériumnak volt címezve. A szovjet részről 1989-91 között a svédeknek átadott, Wallenberg sorsára vonatkozó iratok között megtalálható - no nem a távirat szövege, hanem - egy vonalas irka kitépett lapjára rótt feljegyzés: bizonyos Dmitrijenko őrmester kézzel írt jelentése 1945. január 14-i dátummal arról, hogy „Az általunk elfoglalt Benczúr utca 16. számú házban tartózkodik a budapesti svéd követség titkára, Raoul Wallenberg és gépkocsivezetője. (…) Wallenberg átadott egy Stockholmba címzett, német nyelvű táviratszöveget, amely nálam van. Kéri, közöljük, hogy az általunk megszállt területen tartózkodik. (…) Várom utasításait” - jelentette Dmitrijenko, de sajátságos módon nem a saját szolgálati felettesének, hanem „a Politikai Osztály Főnökének”.
Megőrződött egy cédulán a válasz is, Ivan Mihajlovics Afonyin altábornagy, a 18. önálló lövészhadtest, illetőleg 1945. január 11-étől a támadó erőket egyesítő „Budapest csoport” parancsnoka részéről. (Túl magas szint - vélnénk -, ám egy külföldre címzett távirat dolgában bizonyára csak ilyen magas beosztású tisztek dönthettek.) Afonyin parancsa két mondatból áll: „Táviratot visszatartani” és „Egyelőre nem továbbítani”.
Raoul Wallenberg - ezt valóban egybehangzóan állítják a korabeli források - arra törekedett, hogy eljusson Debrecenbe, Malinovszkij marsall főhadiszállására. Ám sorsáról másként döntöttek nála hatalmasabb erők. Az iratok között fennmaradt a Politikai Osztály főnökének (akihez Wallenberg távirata került!), Petrovszkij őrnagynak 1945. január 23-án kelt kimutatása „a 2. Ukrán Front SZMERS szervei által 1945. január 1-20. között letartóztatott ellenséges ügynökökről”. Ebből kiderül, hogy a már letartóztatottak közül kettő „a budapesti svéd követség munkatársa”, s ezek közül egy - svéd. (A másik „ellenséges ügynök”, akit Wallenberg nyilván menteni próbált - már megint és még mindig - annak bizonygatásával, hogy szintén a svéd követség munkatársa: ismereteink szerint csakis a magyar állampolgár Langfelder lehetett.)
Előttünk van továbbá egy kimutatás - a magyar fővárosba akkreditált diplomáciai képviseletek „szigorúan titkos” címlistája, amelyet a 2. Ukrán Front SZMERS Elhárítási Főnökségének főnöke, Koroljov altábornagy, valamint az imént említett Petrovszkij őrnagy juttatott el 1945. január 22-én Moszkvába. Ez a lista tizennyolc ország, köztük Bulgária, Spanyolország, Franciaország, Olaszország és Svédország budapesti képviseletének címét tartalmazza, majd a következő megjegyzéssel zárul: „Fenti címjegyzék adatai abból a tájékoztató füzetből származnak, amelyet a Front Politikai Főnöksége a budapesti svéd követség letartóztatott titkárától, Wallenbergtől kapott.”
Ne elmélkedjünk most azon, hogy vajon miért volt „szigorúan titkos” az a címjegyzék, amelyet a szovjet elhárítás szakemberei bármelyik 1944-es budapesti telefonkönyv adatai alapján maguk is összeállíthattak volna, foglalkozzunk most pusztán a ténnyel: e január 22-i dokumentum szerint Raoul Wallenberg már le volt tartóztatva. (A SZMERS: a „Szmerty spionam!” - Halál a kémekre! - jelszóból lett a szovjet katonai különleges kémelhárító szolgálat neve.)
Moszkvában Wallenberg valóban a Lubjanka (és nem Ljubjanka!) börtönbe került, fennmaradt a börtönkartonja, amelyen az áll, hogy „letartóztatva: 1945. január 19”. A lapjukban idézett Kommerszant-cikk és ebben az egyik volt fegyőr elmondása szerint Sztálin utasításba adta, hogy „a svédre pedig úgy vigyázzanak, mint a szemük világára!” Kedves népmesei elem - gondolhatnánk, s elképzelhetjük a hosszúszakállú apókát, az egykori börtönőrt pontosan 56 évvel a történtek után. „A vezér saját kezűleg gondoskodott az úri ellátásról - folytatódik lapjukban a mese -, a menüben még kaviár is szerepelt…” Nos, őszintén kívánjuk neki, szegény Wallenbergnek, hiszen annyira szerette a hasát, hogy utolsó levelében ezt írta anyjának: „Nagyon nagy lett az élelmiszerhiány Budapesten… De azért előfordul, hogy vacsorára vagyok meghívva, ahol nyárson sült malac és más magyar specialitások kerülnek asztalra!” Sajnos, arra vonatkozóan egyetlen szovjet dokumentum sem maradt fenn, amely a Wallenberg személyét illető bánásmódra vonatkoznék, s így joggal tarthatunk attól, hogy a rabok keserű káposztalevesét ette ő is.
A legszomorúbb része a cikknek Wallenberg állítólagos börtönlevelezéséről tudósít. „A feltételezések szerint [olyan] leveleket küldött haza, bennük olyan utalásokkal, melyeket rajta kívül más nem tudhatott - közli velünk a Kommerszant, és hozzáteszi: - 1947-ben már nem érkezett több levél…” Ilyen és ehhez hasonló feltételezésekre csakis azok ragadtathatják magukat, akiknek sejtelmük sincs az 1945-47 közötti viszonyokról, s el sem tudják képzelni, hogy nem jött levél soha. Sem 1947-ben, sem azelőtt, sem azután. A Kommerszant szerkesztőségében már senki sem emlékszik? Csak az agg börtönőr bácsika mesél, mesél, mesél?
(A szerző író, újságíró)