Vissza a tartalomjegyzékhez

Hajdú Sándor
Csernobil óta nem történt ilyen
Interjú Illés Zoltánnal, az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának fideszes elnökével

- Az Európai Unió a közelmúltban aggodalmának adott hangot a magyar környezetvédelemmel kapcsolatban. Ön miként vélekedik erről?
- A környezetvédelem tekintetében lemaradásunk az EU-ban egy közepesen fejlett országhoz képest is jelentős. Szakértői vélekedések szerint 2800-3000 milliárd forint kellene. A magyar GDP 2000-ben 10500 milliárd, amelynek egynegyedét kellene arra fordítani, hogy egy éven belül elérjük egy köze-pesen fejlett nyugat-európai ország környezeti állapotát. Ehhez képest
Magyarországon 150-160 milliárd forint áll rendelkezésre környezetvédelmi beruházásokra. Azt gondolom, hogy a környezetvédelem prioritássá kell, hogy váljon. Szükség van olyan lépéseknek a megtételére, amelyek a környezetvédelmi beruházásokat segítik. Az Európai Unió szakértői a magyar jogharmonizációs programot áttanulmányozva azt állapították meg, hogy 49 törvénytervezet, kormány- és miniszteri tervezet hiányzik.
- Véleménye szerint a szomszédos országokhoz képest a környezetvédelem tekintetében hogyan áll Magyarország?
- A szomszédos államokkal, Romániával, Szerbiával, Ukrajnával vagy Szlovákiával összehasonlítva fejlettebb a környezetvédelem infrastruktúrája, korszerűbbek a meglévő törvények, a szankciók keményebbek. Szerencsére Magyarországon előbb volt egyfajta szellemi nyitás ezen a területen: a különböző civil mozgalmak már a 80-as évektől kezdődően sokkal erőteljesebben jelentek meg. Mindehhez hozzájárul, hogy a gazdaság területén is kedvezőbb helyzetben vagyunk, de szeretném, hogy a szomszédaink is jobbak legyenek.
- Abban bízom, hogy Románia, amely csatlakozni kíván az EU-hoz, a környezetvédelem területén is lépéseket fog tenni saját érdekében. A 80-as évektől egyre kevésbé lehetett hallgatni a környezetszennyezésről. Ha Görögországot veszem, amely az EU tagja, és egy mutatót vizsgálok, amely a szennyvíztisztító kapacitással való ellátottság, akkor azt kell mondanom, hogy Magyarország jobb helyzetben van. Ez azt jelenti, hogy amikor a görögök teljes jogú tagok lettek, nem számított a környezetvédelem annyira, de azóta sem tettek meg semmit, hogy megfeleljenek az uniós elvárásoknak. Magyarország e mutató tekintetében ugyan nem felel meg az elvárásoknak, de jogos lenne a mi felvételünk is.
A 90-es évek derekán egy Gallup- felmérés szerint az össznépesség több mint hatvan százaléka nagyon komolyan azt gondolta, hogy a környezetvédelem nagyon fontos terület. A harmadik-negyedik helyre sorolták a rangsorban a munkanélküliség és a gazdasági problémák után.
- Az utóbbi hetek eseményei - például legutóbb Békéscsabán - környezeti katasztrófákkal fenyegették az ország számos területét. Ha a törvény szigorúan büntetné a környezetszennyezést, megelőzhetők lettek volna ezek az esetek?
- Most rátapintott a környezetvédelem egyik leglényegesebb elemére. Pénzbe kerül ugyan, de a megelőzés mindig kevesebbe kerül, mint az utólagos kárelhárítás. Ha a román kormány azt kérte volna: „…Magyarok segítsetek, vagy EU-s pénzekre pályázzunk, hogy tegyük rendbe a dolgokat!”, akkor kevesebbe került volna, mint most, hogy milliárdokat fog fizetni kártérítésként.
- Ön szerint lesz kártérítés a ciánszennyezés esetében?
- Nehéz megítélni. Magyarország nemzetközi egyezmények révén joggal tud fellépni, és helyesen teszi, de nemcsak a román fél irányába, hanem az ausztrál fél felé is.
- Ön elég élesen fogalmazott legutóbb, amikor azt mondta, hogy a környezetvédelmi tárca elmúlt másfél-két esztendejét nem a szakmai munka, hanem a politikai csatározás jellemezte. Ezt Aradi Csaba nemzetipark-igazgató és Medgyesi Balázs államtitkár menesztésével támasztotta alá. Mit szólt ehhez a kijelentéséhez a Fidesz vezetése, hiszen a koalíciós partnert bírálta?
- Szerintem nem lehet szakmai produktumot várni egy olyan apparátustól, amely szétverés alatt áll, megfélemlített, amely nincs megbecsülve, és a tárca vezetője politikai értelemben súlytalan. Ez a súlytalanság azt jelenti, hogy az egyeztetések során más tárcákkal szemben folyamatosan teret veszítenek. Én arra törekszem a Fidesz alelnökeként, hogy a saját hitelünket, alapértékeinket ne engedjem csorbulni. Ami ma a környezetvédelem területén történik, illetve nem történik, szakmailag teljesen elfogadhatatlan, ezek a lépések mind a szakma előtt, mind az ország polgárai előtt visszahullanak, és nem állnak meg a kisgazdapárt határán, hanem a Fidesznek is rossz hírét keltik. A környezetvédelem mindig összefügg a gazdasággal és a politikával, de nem szabad, hogy pártpolitikai kérdés legyen. Ez olyan stratégiai kérdés, amely meghatározza az itt élő emberek helyzetét, sorsát, sőt jövőbeli gazdasági helyzetét, és életminőségét is. Ha hatalmas pénzeket kell szánni a szennyezések felszámolására, ha nem hatékony a kormányzat, ha nem gazdaságos a környezetvédő iparral foglalkozni, ha nincs szennyvíztisztító, ha nem épülnek újabb csatornák, ha a hulladékgazdálkodás tekintetében csak a lerakást szorgalmazzák, és nincs szelektív hulladékgyűjtés, nincs fejlődés, továbblépés, ami a gazdaságra is viszszahat, visszahat az életminőségre, a környezetszennyezést növeli, és a végén mindnyájunk egészsége károsodik.
- Fidesz-kisgazda vita folyik a környezetvédelmi tárcánál?
- Nézze, én magam is több alkalommal nyilatkoztam, és teljesen szakmai alapokon közelítettem meg a környezet- és természetvédelem helyzetét Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz részéről egyrészt tudatában vagyunk annak a felelősségnek, hogy van egy Európai Uniós elvárás a környezet- és természetvédelem területén. Másrészt ezen az elváráson túl van egy helyzet, ami azt jelenti, hogy Magyarországon a környezet állapota és a természetvédelem helyzete nem kielégítő, aggodalomra ad okot.
- Véleménye szerint a jövő mit tartogat a számunkra, fog-e változni a helyzet, várható-e újabb nagy katasztrófa a jövőben?
- Intő példák sora volt már. A Körösökön is többször volt olajszennyeződés, vegyi szennyeződés. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy Csernobil óta ilyen ökológiai katasztrófa nem volt Magyarországon, mint ami most történt. Mindent meg kell tenni a magyar érdekek érvényesítésére, másrészt elébe kell menni a dolgoknak. Ez pedig csak a szomszédokkal és az Európai Unióval karöltve mehet. Ne lehessen döntéseket hozni úgy, hogy a környezetvédelmi szempontok nem jelennek meg, hanem bármilyen más szempontok dominálnak.