Vissza a tartalomjegyzékhez

Hajdú Sándor
Hordókban tárolt veszély

Kishíján halált okozó harci gáz árasztotta el Békéscsabát január 20-án. A Weiss tanyaként ismert telepen mintegy 600 hordónyi, közel 250 tonna festék kapott lángra a délutáni órákban. Mivel az égő festék közelében 40 tonna perklóretilént is tároltak, fennállt a veszély, hogy a hő hatására a két anyag klórgázt alkotva egyesül. A klórgáz az első világháborúban használt harci gázok közül az egyik legveszélyesebb, szinte azonnal ölő méreg. A várost végül a tűzoltók és a városvezetés előrelátása és megfeszített munkája mentette meg a tömeges katasztrófától. Mivel a szándékos gyújtogatás gyanúja is felmerült, az ügy átkerült a rendőrséghez.


Raktárhelyiség a tűz után. Robbanásveszély - volt    Fotók: Somorjai

A Weiss tanya Békéscsaba legnagyobb lakótelepe mögött található. A Gyopáros Gmk 1987-től kezdve végzett ipari hulladék-feldolgozást a telepen. Fő tevékenysége nyomdai festékhulladékból és olajos hulladékokból történő oldószerkinyerés volt atmoszférikus- és vákuumos desztillációval. A hulladékhasznosítási tevékenységhez az akkori jogszabályok alapján az illetékes környezetvédelmi hatóság, az Országos Kármentesítési Tanács (OKTH DAF) is hozzájárult. A Békés Megyei Környezetvédelmi Főfelügyelőség 1992-ben engedélyezte az oldószer-hulladékok átvételét és kezelését a telephelyen.
A rendszeres helyszíni szemlék eredményeképpen a főfelügyelőség már 1993-ban kötelezte a gmk-t az engedély határozatba foglalt előírásainak betartására, és egyben korlátozták a tevékenységet, mivel a desztillálási tevékenységből visszamaradt festékiszap-hulladékot és egyéb veszélyes hulladékokat nem szállították el ártalmatlanításra a telephelyről. Miután a gmk nem teljesítette a határozatokat, a főfelügyelőség 1994-ben 5 millió forintot, 1995-ben 1 millió 800 ezer forintot vetett ki a társaságra. Bár mindkét bírság jogerős és végrehajtható, mind a mai napig nem sikerült behajtani.
1997-től a gmk felszámolási eljárás alá került, de az eljárás során a felszámolásra kijelölt szervezet, a Csabaholding Kft. sem tudta kifizettetni a bírságösszegeket. Ettől kezdődően a telephelyen már csak a veszélyes hulladékok gyűjtése és tárolása folyt. A helyzet nyomon követése során az illetékes szakhatóság további helyszíni szemlét tartott, és ismét felszólította a gmk-t a veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtésére és ártalmatlanítására. Minderre azonban újfent nem került sor. A felszámoló szerv pénz hiányában képtelen volt a telepet őriztetni, amely sok esetben hajléktalanok szállásául szolgált. A tavalyi év során több ízben tettek kísérletet az itt tárolt veszélyes vegyszer felgyújtására, ezért a főfelügyelőség igazgatója kezdeményezte, hogy a város tegyen valamit a katasztrófa elkerülésére. Az addig egy csomóban tárolt vegyszereket egymástól elkülönítették, de az őrzést továbbra sem biztosította senki. A főfelügyelőség pályázat útján az Országos Kármentesítési Program keretében a telephely megszüntetésére tett kísérletet. Közben a vegyszerbomba csendesen ketyegett. A nyílt közbeszerzési pályázaton a Megaterra Kft. összesen 21 millió 164 ezer 816 forintot nyert. 2000. január 12-én a felszámoló szervezet és a kft. között megtörtént a munkaterület átadása, és a tervek szerint a telephelyen felhalmozott veszélyes hulladék elszállítását 2000. március 31-re fejezték volna be.
Közben a tanya a tél beálltával teljesen elnéptelenedett. Őrizetlenül állt, mígnem január 20-án délután lakossági bejelentés érkezett: lángokban áll a Weiss tanya. Fórián Mihály, a főfelügyelőség igazgatója személyesen rohant a helyszínre, és így emlékszik vissza az eseményekre: „Félelmetes robbanások történtek. Az egész, oldószerrel teli csarnok teteje a levegőbe repült, volt olyan hordó, amely a robbanása során 50 méterre is felrepült.” A hatalmas tűz az egész városból látszott. A helyszínre érkező tűzoltók a külön tárolt perklóretilént hűtötték, mert tudták: ha az is lángra kap, a festékkel egyesülve klórgázzal árasztja el a várost. Szerencsére sikerült elkerülni a katasztrófahelyzetet, de - mint az igazgatótól megtudtuk - a megyében van még ilyen félelmetes körülmények között tárolt mérgező anyag. A rendőrség illetékese szándékos tűzesetről beszél, mert a két épület egyszerre kapott lángba. Kinek állhatott az érdekében a gyújtogatás? A vállalkozónak, vagy a Gyopáros Gmk volt vezetőjének? Amennyiben nincs mit elszállítani, akkor valószínű, hogy a bíróság ezt az anyagi terhet nem a gmk-val fizettette volna meg. Az azóta eltelt napokban a Kármentesítési Programiroda vezetője és az érintett szervezetek vezetői gyorsintézkedést foganatosítottak. Az első fázisban elviszik a veszélyes hulladékot, a második fázisban, június 30-ig a környezeti állapotot értékelik, végül a kárfelszámolás következik. Valószínű, hogy a felső 30 centis talajréteget is cserélni kell.
Az események óta a telep csendes. A kiégett hordók, a beomlott vázszerkezet felett madarak csicseregnek. Ottjártunkkor senki nem kérdezte, hogy mit keresünk, ugyanis a telek továbbra is őrizetlen.