Vissza a tartalomjegyzékhez


Megvetjük az adócsalókat

A többség elítéli a korrupciót, tolerálja az abortuszt - többek között ez derült ki a Gfk Piackutató Intézet tavaly novemberben végzett felmérésének most közzétett adataiból. A vizsgálatot az EU-csatlakozásra váró Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végezték 1000-1000 fős reprezentatív mintákon. A korrupciót negatívan vagy erősen negatívan megítélők aránya mindhárom országban 80-90 százalék közé esett.

Az adófizetés megtagadását a csehek közel 80, a lengyelek és magyarok 62-64 százaléka helyteleníti. A felmérésben szereplő további jelenségek, jellemvonások közül a magyarországi megkérdezettek legalább kétharmada tartja erkölcstelennek a hűtlenséget, a faji megkülönböztetést és a gyerekek testi fenyítését.
A vélemények feltárása során a legnagyobb különbségeket a három ország között a vagyongyűjtés, az abortusz és a halálbüntetés megítélésében tapasztalták a kutatók. Ugyanis a magyarok közel fele és a lengyelek többsége erkölcsösnek tartja a vagyongyűjtést, míg a csehek közül jóval kevesebben gondolják így, ők jórészt semlegesek e kérdésben.
Az abortusszal kapcsolatban a magyarok közt uralkodó vélemény, hogy az se nem erkölcsös, se nem erkölcstelen. E téren a csehek a legtoleránsabbak, és a lengyelek a leghatározottabb ellenzők.
A megkérdezett magyaroknak és cseheknek közel a fele, a lengyeleknek csak harmada tartja erkölcsösnek a halálbüntetést. (L. K.)