Vissza a tartalomjegyzékhez


Jelentkezni lehet a Bornemisza Péter Általános Iskolába és Gimnáziumba

ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBA

Az érdeklődők megismerkedhetnek az iskolával a jövendő
elsősök és szüleik számára február 23-án rendezett nyílt napon.
Az iskola felvételi lapját a titkárságon lehet átvenni.
A jelentkezéseket február 29-ig kérjük leadni.
A felvételi beszélgetéseket március 5-15-e között tartjuk,
amiről a jelentkezők külön értesítést kapnak.

ÖTÖDIK, KISGIMNÁZIUMI OSZTÁLYBA

Azok jelentkezését várjuk, akik a 4. osztály félévét
legalább 4,00-es átlaggal zárták.
A jelentkezés határideje február 29.
A felvételi vizsgát március 5-15-e között tartjuk.
A felvételi vizsga anyaga: matematika, magyar nyelv és szövegértés
elméleti és gyakorlati feladatok formájában.

GIMNÁZIUM KILENCEDIK OSZTÁLYÁBA
(nyolcadik osztályos diákok számára)

Jelentkezni az országos középiskolai felvételi eljárás keretében,
az iskolákban beszerezhető felvételi nyomtatványokon lehet.
A felvételire március 5-15-e között kerül sor. A pontos időpontról
és egyéb tudnivalókról a jelentkezőket levélben értesítjük.
A felvételi vizsga magyar nyelv és irodalom, matematika és egy harmadik - választható - tantárgyból, elméleti és gyakorlati részekből áll.
A kilencedik osztályban az első idegen nyelv az angol vagy a német haladó szinten, a második idegen nyelv az olasz.
Az iskola kódszáma: 35101
Osztálykód: 77

További információ: Pasa Edit, Füzi Zoltán
            Bornemisza Péter Általános Iskola és Gimnázium
            1165 Budapest, Újszász u. 45/B.
            Telefon: 407-4558