Vissza a tartalomjegyzékhez

Munkatársunktól
A brókerválasztás rejtelmei

Az utóbbi napok terrorista merényletei közül kettő - itthon és Szlovákiában - két brókercéget érintett. Lapzártánkig a nyomozóhatóságok arra még nem adtak egyértelmű választ, hogy a két gyilkosság áldozata (az egyik brókercég vezetője és a másik brókercég munkatársa) között volt-e olyan kapcsolat, amely úgy keltette fel az alvilág haragját, hogy azonos módon számoljanak le, az azonban bizonyos, hogy ismét meginoghatott a bizalom az értékpapír-kereskedőkkel szemben. Cikkünkben arra keresünk választ, hogy mennyiben felelősek az egyes brókercégek a náluk elhelyezett (megforgatott) pénzek eredetéért.

Amióta a pénzmosásról szóló törvény hatályba lépett - a különböző bíróságoktól nyert értesülések szerint - egyetlen esetben sem indult büntető per ilyen bűncselekmény miatt. A pénzmosásban résztvevők - tulajdonképpen adócsalók - mindeddig könnyűszerrel kijátszhatták a törvénynek azt a követelményét, hogy a több milliós befektetéseiknek a hitelintézeteknél történő elhelyezésekor kötelesek megadni a legfontosabb adataikat. Ugyanakkor sem a bankoknak, sem az értékpapír-kereskedő cégeknek semmilyen eszköz nem áll a rendelkezésükre - és ez jól van így - a pénzek eredetét kutatni. Ha élnének nem létező jogosítványukkal, és mindenkit beszámoltatnának arról, hogy milyen módon gazdagodott meg, akkor ez mind a személyiségi jogokat, mind a banktitkot sértené. (A forintkamatoknak és a Budapesti Értéktőzsdén elérhető árfolyamnyereségnek ma már akkora vonzereje van, hogy az alvilág nem csempészi ki a magyar nemzeti valutát külföldre, hanem itthon, legális csatornákon elhelyezi.)
A befektetőket feltehetően nem riasztja el egy-egy brókercég szolgáltatásainak igénybevételétől az, hogy még, ha közvetett módon is a rendőrségi hírekben szerepelnek. Sokkal inkább érdekli őket a bróker megválasztásánál a cég tőkeereje és múltja. (Egészen 1998-ig még arról írhattunk, hogy azok az ajánlatos értékpapír-kereskedők, akik mögött megfelelő, tőkeerős banki háttér van. Ez a teória azonban hamisnak bizonyult, ugyanis két évvel ezelőtt jelentős veszteséget szenvedett el például a New York Bróker, amelynek tulajdonosa az Inter-Európa Bank Rt. vagy a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. értékpapír-kereskedő cége. Az azonban igaz, hogy mindebből a befektetők semmit sem érzékeltek, mivel az anyacég még saját rovására is kipótolta a veszteséget.)
A Focus Rt., amely a különböző befektetésszolgáltatók minősítését felvállalta, 1999 decemberében minden kategóriából egy-egy brókercég minősítését végezte el. (Terveik szerint e hónap végéig valamennyi hazai piacon tevékenykedő értékpapír-kereskedő társaságnál ugyancsak elvégzik a minősítést.) Munkájukhoz még az 1998 végi,
hitelesített mérlegadatokat használták fel, így a tavalyi változásokat nem vehették figyelembe. Az általuk minősített cégek közül a legjobbak kategóriájába az Erste Befektetési Rt., az OTP Értékpapír Rt. és a Takarék Bróker Rt. került. Mind a háromnak a nyereségessége, likviditási helyzete és tőkeellátása biztonságosnak mondható. Ugyancsak mellettük szól, hogy tulajdonosaik gazdasági ereje akkora, hogy a felmerülő kedvezőtlen fejleményeket is ellensúlyozni tudja. A 2000. január végéig elkészülő - már említett teljes vizsgálat után - minden bizonnyal bővülni fog a legjobbak sora. Azok a cégek, amelyek nem kaptak ilyen jó minősítést, sincsenek azonban olyan helyzetben, hogy ne bírnák a folyamatos ellenőrzést gyakorló Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet bizalmát.