Vissza a tartalomjegyzékhez

Egri István
E-mail a bálnavadásznak

Decemberben Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke nyilvánosságra hozta az EU hosszú távú tervét, mely szerint Európában egy számítógép alapú társadalmat kell létrehozni.

A terv az eEurope (electronic Europe) nevet viseli, és tíz területre irányul, közöttük az oktatásra és az egészségügyre is. A cél az európai gazdaság modernizálása, és egy valódi információs társadalom kiépítése. A terv lényege az az elképzelés, hogy az EU országait először nem kulturális vagy ipari területen kell egy szintre emelni, hanem az informatikában. Ez azért hasznosabb, mint a korábbi elképzelések, mert az információk gyors áramlása az egyes állampolgárok szintjén is felgyorsítja azok megszerzését, amiből az következik, hogy a megszerzett tudás és annak alkalmazása hosszabb távon szinte automatikusan kiegyenlíti a kulturális, műveltségbeli és gazdasági különbségeket. Az információs társadalomban visszaköszön a középkori céhlegények európai vándorútjai során felhalmozott tapasztalat, csak most sokkal magasabb szinten. Az ipari munkamegosztás is jelentősen könnyebb lesz az EU-tagországokban, mert a szinte azonnali információátadás miatt rendkívül egyszerűvé válik egy végtermék mégoly bonyolult részegységeinek is a különböző országokban való gyártása és annak koordinációja.
A tervezet az oktatási rendszernek az új kor szelleme szerinti átalakítását tartja elsődleges fontosságúnak. Az új, „digitális kor” kívánalmainak megfelelően radikálisan csökkenteni kívánják az internet-hozzáférés költségeit, a tudományos kutatóknak pedig biztosítani kívánják a még gyorsabb kijutást a világhálóra. Romano Prodi kifejtette: azt szeretnék, hogy minden ember otthon, az iskolában, a kormányhivatalokban, vízen, levegőben, vagyis bárhol olcsón tudjon csatlakozni a netre. Az illetékes EU-bizottság már most azt javasolja, hogy minden tagország az interneten megjelenő honlapok azonosítójaként a jövőben a „www. …… .eu” területi megjelölést használja saját országában a nemzeti jelzések helyett (például „www. …… .de” - Németország, „www. …… .uk” - Anglia stb.).
Az óceán túloldalán Bill Clinton amerikai elnök is „digitális rohamot” vezényelt. A cél hasonló: az internet legyen olyan egyszerű és magától értetődő kommunikációs csatorna mindenki számára, mint ma a telefon. Clinton szerint ez elsődleges nemzeti cél, mellyel meg lehet akadályozni a szegények és gazdagok közötti különbség növekedését. Az offenzíva „vezérkari főnöke” William Daley kereskedelmi miniszter, akinek az a feladat jutott, hogy dolgozza ki a nemzeti digitális stratégiát. Maga az elnök tavasszal személyes előadókörutat tervez az USA kedvezőtlen gazdasági adottságú részeibe, hogy így is népszerűsítse a digitális jövőt.