Vissza a tartalomjegyzékhez

Vagyim Arisztov
Tábornoki pozícióharc

A katonai és politikai elit köreiben jelentős ellentétek vannak a csecsen hadművelet taktikai kérdéseit illetően. Fennáll ugyanakkor annak a veszélye is, hogy - ahogyan az előző háború idejében is - a társadalom újra ellentmondásos magyarázkodásokkal lesz ellátva a hadművelet menetét illetően.

Érthetetlennek tűnik, hogy miért szüntették be valójában a hadműveleteket január 7-én. Az egyik magyarázatot Trosev tábornok adta: „Kénytelenek vagyunk a Groznij-akciót leállítani, mégpedig egyetlen ok miatt - ugyanis a békés lakosokat a gerillák élő pajzsként használják. Másodszor, a terroristák már két ízben vegyi fegyvereket alkalmaztak. Groznij és környéke jelenleg hivatalosan is rendkívül veszélyes zónaként van megjelölve.” Az az információ, hogy Groznij ökológiai katasztrófa által sújtott terület, a következő nap is elhangzott. Azonban január 10-én Putyin kijelentette: „A karácsony és a muzulmán ünnep miatt fogadtam el a hadműveletek beszüntetéséről való döntést. Azonban az események azt mutatták, hogy ellenségeink számára nem létezik nemzet, család és hitvallás. Ezek közönséges bűnözők.”
Ilyen módon két hivatalos verzió is született. Összehangolatlanságuk azt mutatja, hogy az okok között nemcsak Groznij lakosainak védelme áll, ökológiai katasztrófa vagy vallásos ünnepek, hanem esetleg hatalmi harc Kvasnyin, az orosz hadsereg központi vezérkarának vezetője, illetve Szergejev védelmi miniszter között. Előbbi aktívan támogatja a Groznij elleni hadműveletet és a Csecsenföldön zajló más akciókat is, és úgy tűnik, a veszteség neki nem gond. Utóbbi ellenzi a csecsen főváros megszállását. Nagyon valószínű, hogy a két katonai vezető közötti küzdelem eredménye lett az is, hogy megpróbáltak elmozdítani posztjaikról két Csecsenföldön szolgálatot teljesítő tábornokot is, Trosevet és Samanovot. Még ugyanazon a napon meg is cáfolták a híradást. Január 11-én még egyszer megerősítették: „Senki senkit nem váltott le.” A figyelmes szemű megfigyelő azonban nem tud nem emlékezni arra, hogy 8-án Putyin még gyakorlatilag megerősítette az elmozdítás tényét, azt mondván arról: „Ez technikai kérdés. Keletkezésének körülményei lényegtelenek.” Az elnöki kötelezettségeket teljesítő Putyin kiemelte azt is, hogy „Oroszország nem dobálódzik ilyen tábornokokkal.” Alig néhány perc múlva pedig a tévé Mihajlov tábornokot mint a leváltott tábornokok egyikének helyébe lépőt mutatta.
Jelenleg nem látni Mihaljovot, viszont látni Trosev tábornokot: vagyis úgy tűnik, hogy a leváltási kísérlet nem sikerült. Az azonban nem kétséges, hogy egy keresztény és egy muzulmán ünnep sem tudta megakadályozni, hogy egy ilyen kísérlet megtörténjen. A leváltás sikertelensége azt is sejteni engedi, hogy az orosz hadsereg azon része diadalmaskodott, amely aktívabban támogatja a csecsen hadműveleteket. Ezt az irányvonalat erősítette, hogy a gerillák, kihasználva az ünnepi tűzszünetet, elfoglaltak néhány adminisztratív épületet Saliban és Argunban. Valószínűleg erre vonatkoznak Putyin szavai, hogy ezek „hitvallás nélküli emberek”. A csecsenek több alkalommal csapdát állítottak a szövetségi seregeknek - mindezt a már úgymond felszabadított területen, ott, ahonnan már érkeztek riportok arról, hogyan épült ki a katonák és a békés lakosság közötti jó kapcsolat. Kiderült, hogy mindez nem teljesen felel meg a valóságnak. Csecsenföldön megerősödött a férfi lakosság ellenőrzése: ahogy Kazancev tábornok bejelentette, menekülteknek ezután kizárólag nők, maximum 10 éves gyermekek és minimum 65 éves öregek fognak számítani. Ilyen módon a potenciális ellenség kategóriája jelentősen kibővült - és ez is egy kellemetlen momentum a jelenlegi csecsen hadműveletben.
Ami még jobban aggaszt sokakat, az a veszteségekről szóló információk - vagy talán találóbb lenne a dezinformáció kifejezés. A generálisok nyilatkozataiból úgy tűnik, hogy Csecsenföldön vagy nincs emberveszteség, vagy naponta legfeljebb egy-két halott és három sebesült lehet. Ilyen nyilatkozatot lehetett hallani legalábbis a napokban Kazancev tábornoktól. Szergejev marsall cáfolta a nyugati médiák nagy veszteségekről szóló híradásait; azonban ez a nyilatkozat is csak addig ért valamit, amíg nem szólalt meg egy katonai kórház orvosa, aki fáradtan csak ennyit mondott: „Egy nap negyven sebesült, nem számítva a halottakat.” Általában egy halottra három sebesült jut: ebből arra lehet következtetni, hogy naponta úgy tizenöt orosz katona hal meg. Ha pedig azt is figyelembe vesszük, hogy a gerillák soraiban elsősorban mesterlövészek harcolnak, akkor félő, hogy még ennél is több. Úgy tűnik, hogy az orosz hadsereg minimális veszteségei-ről szóló állítások csak újabb mítoszok. Nem lehet elhallgatni azt a tényt sem, hogy a csecsenek információháborút is folytatnak Oroszország ellen, mint ahogy azt sem, hogy a nyugati média egy része támogatja őket ebben. De azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a katonai vezérkar és a politikusok mindenki ellen információs hadviselést folytatnak. Jó célból persze - hogy ne keletkezzen zavar a társadalomban. Azonban nem árt megemlékezni a régi igazságról: kicsi hazugság nagy bizalmatlan-
ságot szül.