Vissza a tartalomjegyzékhez

Eperjesi Ildikó
Érdekünk az uniós reform

„Ha az uniós reformokról szóló megállapodások létrejönnek, akkor semmi akadálya nem lesz, hogy ezeket egy-másfél éven belül ratifikálják a nemzeti parlamentek, és ha mi ezzel egyidejűleg felkészülünk, akkor reális az, hogy 2002 végétől az unió befogadja az új tagállamokat” - nyilatkozta lapunknak Martonyi János külügyminiszter a hét eleji integrációs értekezletet összegző sajtótájékoztatón.


Martonyi János külügyminiszter sajtótájékoztatója. Szorít a brüsszeli reformoknak     Fotó: MTI

Az EU-tagországokban, valamint a nemzetközi szervezetek mellett működő magyar nagykövetek munkája most új szakaszba lép: elkezdődnek az érdemi, részletekbe menő, szakmai szempontokra is kiterjedő tárgyalások. A követségeknek fel kell térképezniük a tagálla-mok álláspontját, a szakminisztériumokkal is megbeszéléseket kell folytatniuk. Ehhez mélyebb szakmai ismeret szükséges - vélekedik a külügyminiszter.
„A bővítés szempontjából a legfontosabb dolog, hogy az uniós intézményi reformok megszülessenek. Sajátos módon érdekeltebbek vagyunk a reformok megszületésében, mint azok tartalmában. Ami a reformok tartalmát illeti, kis túlzással azt lehet mondani, hogy a jelenlegi tizenöt tagállamon belül is érvényesíteni fogják az olyan nagyságú országok szempontjait, mint Magyarország. Vitális érdekünk, hogy a reformokról szóló megállapodás ennek az esztendőnek a végéig létrejöjjön” - mondta Martonyi a Heteknek. A magyar diplomácia célja, hogy az első félévben valamennyi tárgyalási fejezetről kezdődjenek megbeszélések az unió és Magyarország között, a második hat hónapban pedig már a vitás kérdéseket tárgyaljuk.
A külügyminiszter szerint fontos meggyőzni az uniós országok munkavállalóit arról, hogy alaptalan aggódniuk a magyar munkaerő tömeges beáramlása miatt. „Az érintett külképviseletek számára kiemelt célcsoport lesz a parlamenti szféra, valamint a szakszervezetek” - vélekedik Martonyi János.