Vissza a tartalomjegyzékhez

RÓTH ISTVÁNNÉ
Szervezetekről röviden

Sorozatunk a tőzsde szereplőit mutatja be, tőzsdei kifejezéseket magyaráz meg. Ez alkalommal a tőzsdei Közgyűlés, a Tőzsdetanács, a Felügyelőbizottság, az Etikai Bizottság és a Tőzsdetitkárság szerepével ismerkedhetnek meg az olvasók.

A Közgyűlés és a Tőzsdetanács a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) alapvető szervei. A tőzsdetagok egyben a Közgyűlés tagjai is, akik az előző évben lebonyolított tőzsdei forgalom arányában meghatározott szavazatszámmal rendelkeznek. Ez a szervezet bízza meg a Tőzsdetanács tagjait, akiknek száma minimum 7, maximum 11 lehet. Feladatai közé tartozik például a tőzsdetagok felvétele és kizárása, tőzsdei szabályzatok elfogadása, módosítása. A Közgyűlés pedig a tőzsde életét alapvetően meghatározó kérdésekről dönt. Mindkét szervezet egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatait.
A Tőzsdetitkárság a Közgyűlés és a Tőzsdetanács végrehajtó szerve, az ezek által hozott döntéseket megvalósítja, valamint felügyeli és szervezi a tőzsdei kereskedelmet.
A Felügyelőbizottság (FB) a BÉT működését és gazdálkodását ellenőrzi. Köteles évente beszámolni tevékenységéről a Közgyűlésnek. Tagjai - 5 természetes személy - aktív résztvevői a közgyűlésnek, a tőzsdei nyilvántartásokba, jegyzőkönyvekbe betekinthetnek, az FB elnöke pedig a Tőzsdetanács ülésein vehet részt.
A tőzsdei kereskedelem során felmerülő etikai viták eldöntésére pedig a BÉT Etikai Bizottsága (EB) jogosult. Az EB-nek szintén évente be kell számolnia munkájáról a Közgyűlésnek.