Vissza a tartalomjegyzékhez

VARGA PÉTER
Szakképzési pénzek hét határon túl

Meghökkentő ötlettel állt elő az Oktatási Minisztérium (OM) az Országos Szakképzési Tanács (OSZT) legutóbbi ülésén. A magyarországi vállalkozók által a szakképzés gyakorlati oktatásának finanszírozására befizetett pénzekből (amelyek a Munkaerőpiaci Alap Szakképzési Alap részébe folynak be) a kormány közalapítványt hozott létre a határon túli magyar nemzeti közösségek, illetve a nyugati szórványmagyarság anyanyelvi és kulturális identitásának megőrzése céljából. A kormányzati oldal arról tájékoztatta az OSZT-t, hogy a kormány december elején 30 millió forinttal létrehozta A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítványt és kormányhatározatban az első évi működési költségekre 500 millió forintot ígért a Szakképzési Alapból.

Az OSZT a szakképzésért felelős miniszter (1998-ig a munkaügyi miniszter, a kormányváltás óta az oktatási miniszter) tanácsadó testülete. Fő feladatai közé tartozik egyrészt a szakképzéssel összefüggő stratégiai kérdések, valamint a Szakképzési Alap felhasználásának véleményezése, állásfoglalások kialakítása. Az OSZT-t a Horn-kormány hozta létre, előtte Országos Képzési Tanács (OKT) névvel egy háromoldalú ÉT-szakbizottság látta el ezeket a feladatokat. Az OSZT-ben helyet kaptak a munkaadói, munkavállalói és kormányzati képviselőkön túl az iskolafenntartók és a gazdasági kamarák is.
A Szakképzési Alap a munkaadók által a bruttó jövedelmek 1,5 százalékának befizetéséből (szakképzési hozzájárulás) képződik. Eredeti célja a szakoktatás gyakorlati képzésének finanszírozása, fejlesztése, de az idők során a szakoktatással összefüggő intézmények és projektek is bekerültek a finanszírozási körbe. A szakképzési hozzájárulás legnagyobb része nem kerül közvetlenül az alapba, mert a vállalkozások oktatási szerződés keretén belül a szakképző iskoláknak közvetlenül átutalhatják. Az alapba ténylegesen befizetett pénz éves mértéke kb. 7,5 milliárd forint.
A fent említett bejelentést heves vita követte. A pénz befizetői, a munkaadók élesen támadták a kormány elképzelését, amely szerint az alapból a határon túli magyarok szakképzését is finanszírozzák. Több javaslattal is előálltak, miszerint a jövő évi keret terhére projekt-finanszírozásban támogatnák a szomszédos országok szakképzési fejlesztéseit, de nem hajlandók félmilliárd forintot biankó formában átadni egy ismeretlen céllal és működési rendszerrel megalapított közalapítványnak. A munkaadói szervezetek tiltakozása ellenére a kormányzati oldal az eredeti javaslatot szavaztatta meg, így az került támogatásra.
Tehát a közalapítvány létrejön, és a magyar szakképzés fél milliárd forinttal szegényebb lesz.
A munkaadói szervezetek hangsúlyozták, hogy a kormányzat célja nemes, de a pénz befizetői konkrét céllal utalják át az összegeket. Elképzelhető, hogy saját szándékukból, önkéntesen is támogatnák az Apáczai Közalapítvány célkitűzéseit, de ez a megoldás a kormányzat részéről kizárja az önkéntességet és nem tekinti a munkaadókat adakozó polgároknak. A Szakképzési Alap éppen azzal a céllal jött létre, hogy a szakképzés ne függjön a mindenkori költségvetéstől, ne legyen kiszolgáltatva a parlamenti módosító indítványok tömegeinek, amelyek ide-oda helyezgetik a milliókat, milliárdokat. A „polgári” kormány nem éppen polgári eszközökkel ezt a jól működő rendszert igen hamar megszavazta saját céljainak elérése érdekében.