Vissza a tartalomjegyzékhez

MÁTÉ JÓZSEF
Embervásár a keleti végeken

A fideszes fellegvárrá vált Debrecen a “bizonyítás” reményteli városaként éli ezeket a napokat. A hőn óhajtott változások első lépéseként az önkormányzati funkcionáriusok sorozatos leváltásán izgulhat. A szociális iroda vezetőjének, Farkas Attilának a menesztése különösen nagy port kavart, hiszen egyúttal hivatali visszaélés gyanújával eljárást is indítottak ellene. Arról is hírek terjengenek, hogy felszámolásra kerülnek az iroda által hosszú évek során felépített és országos szinten is iránymutatónak tartott foglalkoztatási programok. Ugyanakkor a debreceniek fülében még ott csengenek Kósa Lajos polgármester választási ígéretei a munkahelyvédelemről és a munkahelyteremtésről.

A foglalkoztatási programok kezdetben önkéntes szervezését az ösztönözte, hogy a rendszerváltozás következtében létrejött munkanélküli rétegen belül látványosan nőtt azoknak a száma, akik kikerülnek az állami munkaügy ellátó rendszeréből, és megélhetésük biztosításaként a városi önkormányzat, valamint a helyi társadalom vég nélküli támogatására “rendezkednek be”. Kezdettől fogva célszerűbbnek tűnt az a megoldás, hogy a puszta segélyezés helyett munkahelyekhez juttassák őket. Ezáltal egyrészt esély teremtődik az érintettek önértékelésének, mentális egyensúlyának helyreállásához is, másrészt így a meglévő önkormányzati segélykerethez további központi források csatolhatók. 1993-ban Debrecenben a munkanélküli járadékból kikerülők 40 százaléka adta be jövedelempótló támogatás iránti kérelmét.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján Glantné Nagy Katalin, a szociális iroda foglalkoztatási csoportvezetője lapunknak úgy összegezte tevékenységüket, hogy segítségükkel a tartósan munkanélküli családok segélyezési igénye jelentősen csökkent, a helyi társadalom elfogadóbbá vált feléjük, mivel az érintettek megdolgoznak a megélhetésükért, aminek következtében a helyi szociális kiadásokra nehezedő nyomás is csökken. Az önkormányzatnak, s így Debrecen városának mintegy 200 millió forint külső forrást hoztak a közhasznú és közmunkaprogramok.
1994-ben országos szinten is többé-kevésbé úttörő jellegű volt az a kitartó debreceni törekvés, hogy a tartósan munka nélkül lévők számára olyan támogatási formák feltételeit teremtsék meg, amelyeket legalább 50 százalékban központi költségvetésből, nem kizárólag helyi költségvetésből finanszíroznak. Jelentősen nőtt az egészségügyi, házi szociális munkát végző foglalkoztatottak aránya. A munkaterepet biztosító 18 külső szervezet kezdetben megfogalmazott aggályai, miszerint a tartósan munka nélkül maradók feltételezhetően agresszívek vagy alkoholisták (esetleg mindkettő), menet közben örvendetesen alakultak át újabb foglalkoztatási igényekké.
Mivel a közhasznú foglalkoztatás programjai mind nagyobb szakértelmet és sokirányú tevékenységet igényeltek, 1995 elején a szociális iroda külön foglalkoztatási csoportot hozott létre. Még ebben az évben útjára indulhatott az “Egyedül nem megy” komplex program is, amely kombinálta a szenvedélybetegek jövedelempótlós rendszerű foglalkoztatását a csoportterápiás rehabilitációval. A résztvevők több mint felének tartósan rendeződött az élethelyzete. Az oktatási, egészségügyi és szociális intézményekben foglalkoztatott közhasznúak fölötti munkáltatói jog gyakorlása céljából az önkormányzat létrehozta a Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Társaságot.
1997-ben a közhasznú státuszok mellett olyan közmunkaprogramok (Lélegzet, Tücsökzene) megvalósítására is sor került, melyek keretében a legreménytelenebb, tartósan munka nélkül maradottak is munkába állhattak.
Mindezek ismeretében a debreceni önkormányzat szociális irodája által szervezett közhasznú és közmunkaprogramok esetleges leépítése kizárólag politikai döntésnek tűnik.