Vissza a tartalomjegyzékhez


Hitleri hipnózis

Adolf Hitler azon meggyőződése, hogy világuralomra született, részben az 1918-ban keletkezett vakságának kezelésére alkalmazott hipnózisra vezethető vissza. Legalábbis ezt állítja egy amerikai pszichiáter a Forensic Science című folyóirat novemberi számában.

Dr. David Post, a jacksoni (Louisiana állam) törvényszéki intézet orvosa ezt a feltevését egy könyvre alapozza, amely szerinte felhasználta annak a német katonai kórháznak az anyagát, ahol Hitlert kezelték, miután mustárgáztól átmenetileg megvakult 1918 októberében a nyugati fronton. Hitler tizedes volt akkor. A kórház iratanyagát a Gestapo később megsemmisítette, Hitler azonban említést tett hirtelen keletkezett vakságáról, és arról az elhatározásáról, hogy politikai pályára lép, ha visszanyeri a látását. Az 1918. november 11-i német kapitulációt követően Hitler azt írta, hogy „természetfölötti látomása volt..., csoda történt vele”, és visszanyerte a látását. Egy hazájának elhagyására kényszerült német orvos, Ernst Weiss azt írja Eyewitness (Szemtanú) című könyvében, hogy a katonai kórházban egy német pszichiáter - bevett gyógymódként - hipnózist alkalmazott poszttraumatikus stressz-szindróma kezelésére.
Az orvos a könyv szerint így beszélt A. H. nevű pácienséhez: „Én csak orvos vagyok. Lehetséges azonban, hogy ön rendelkezik azzal a ritka képességgel, amely ezer évenként ha egyszer megnyilvánul: hogy csodát tegyen. Jézus megtette. Mohamed megtette. A szentek is megtették. Az ön állapotában közönséges ember egész életére vak maradna. A rendkívüli erővel, akarattal és szellemi energiával rendelkező ember azonban nem ismer határokat. Önnek vakon kell hinnie önmagában, akkor elmúlik a vaksága... Ön tudja, hogy Németországnak olyan emberekre van szüksége, akik energikusak és vakon bíznak önmagukban. Ausztria a végét járja, de Németország nem” - idézi az említett könyv. Hitler Ausztriában született. Dr. Post úgy véli, hogy ezek a sorok a németországi Pasewalk katonai kórházának hivatalos okmányain, konkrétabban pedig Weiss barátjának, dr. Edmund Forsternak, a berlini egyetemi idegklinika vezetőjének feljegyzésein alapulnak, aki 1918-ban Pasewalkban kezelte Hitlert. „Hátborzongató volt azt olvasni, amiről meggyőződésem, hogy hipnózisos kezelés leírásának kell tekintenünk” - nyilatkozta a Reutersnak dr. Post.
Weiss Eyewitness (Szemtanú) című könyvét egy 1933-as párizsi irodalmi pályázatra írta. Amikor 1940-ben a németek megszállták a francia fővárost, Weiss öngyilkos lett, és a könyvet 1960-ig nem adták ki. Weiss Párizsban egy német emigránsok által kiadott újság szerkesztőségében dolgozott, amikor dr. Forster 1933-ban felkereste az újságot a Pasewalkban készült feljegyzései másolatával. A lap szerkesztőségében dolgozókat figyelmeztette, hogy ne csodálkozzanak, ha őt meggyilkolnák. Post szerint Forstert a Gestapo röviddel Németországba való viszszatérése után letartóztatta, azzal a váddal, hogy „aknamunkát folytat az új (hitleri) rendszer ellen”. A hivatalos jelentés szerint Forster 13 napos kihallgatás után öngyilkosságot követett el. A Hitler által a pasewalki kórházban eltöltött 29 napról készült feljegyzéseket később a Gestapo megsemmisítette - állítja dr. Post. A továbbiakban elmondta, jóllehet Hitler mustárgáztól vesztette el a látását, és ráadásul depresszióban is szenvedett, Forster azt állapította meg róla, hogy „hisztériára hajlamos pszichopata.”
Weiss és Forster kapcsolatának igazolására dr. Post a következő dokumentumokra hivatkozik: történészekkel folytatott beszélgetései; egy Hitler-életrajz; az amerikai haditengerészet hírszerzésének 1934-ből származó, 1973-ig titkosított jelentése; végül a német emigránsok lapjának írásai.
Dr. Post jelenleg a louisianai egyetem egészségügyi központjának tanára New Orleans-ban, korábban pedig törvényszéki orvostant tanított a Harvard Egyetem orvosi tanszékén, ahol Hitlerre vonatkozó kutatásait elkezdte.
„Az időközben bekövetkezett elhalálozások és az okmányok megsemmisítése miatt soha nem fogjuk tudni végérvényesen bizonyítani, hogy Weiss könyve pontosan idézi-e Forster feljegyzéseit, vagy csak annak kulcsfontosságú szakaszait vette-e át. Meggyőződésem azonban, hogy a beszámoló megfelel a valóságnak” - hangsúlyozta dr. Post. (MTI)