Vissza a tartalomjegyzékhez

HETEK-ÖSSZEÁLLÍTÁS
Funarék a barbár magyarságról

A december 1-i román nemzeti ünnep elôzeteseként hirdették meg, valójában reform-, hatalom- és fôleg magyarellenes uszítássá fajult az a kolozsvári tömeggyűlés, melyen Gheorge Funar kolozsvári polgármester elsô ízben lépett nyilvánosság elé újonnan választott pártja vezérének árnyékában - írja a kolozsvári Szabadság című napilap.

A főszónok, a Nagy Románia Párt elnöke Corneliu Vadim Tudor beszédében a román nemzet felsôbbrendűségét féltette a barbár magyarsággal szemben. Kijelentette: Magyarország Európa beteg embere, akivel nem lehet a német-francia megbékélés mintáját követni, mert ott két civilizált néprôl volt szó, itt pedig csak egyrôl. „A magyar fajzat Románia javíthatatlan halálos ellensége, csak az ország feldarabolásán ügyködik” - harsogta Tudor. A kampányszerű rendezvényen mikrofonhoz lépett a párt újdonsült fôtitkára, Gheorghe Funar is.
A Nagy Románia Párt elnökének Kolozsváron tett kijelentései egyértelműen kimerítik a nemzeti kisebbségek elleni nacionalista uszítás és gyűlöletkeltés ismérveit - állapította meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség közleménye.
Az RMDSZ ezért felkérte a román főügyészt és az illetékes hatóságokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a törvényszegők felelősségre vonására. A közlemény egyben felhívta Románia elnökét, hogy alkotmányos kötelezettségének megfelelően álljon ki az ország politikai stabilitását és nemzetközi megítélését is súlyosan veszélyeztető folyamattal szemben. Az RMDSZ szerint a szónokok „nyíltan támadják az ország alkotmányos rendjét, a demokrácia alapvető értékeit és a jogállamiságot. Számunkra világos, hogy ezeknek az uszító, fasiszta fogantatású támadásoknak a célja letéríteni Romániát a demokratikus kibontakozás és a reform útjáról, megakadályozni a jogállam demokratikus intézményeinek megszilárdítását és működését, meghiúsítani az ország európai integrációját (...) A sovén uszítással, a kisebbség és mindenfajta másság elleni gyűlöletkeltéssel, a fasiszta eszmék nyílt hirdetésével szembeni passzív, elnéző magatartás előbb-utóbb megbosszulja magát, és a beláthatatlan következményekért mindazokat felelősség terheli majd, akik semmit nem tehettek megakadályozásukért.”