Vissza a tartalomjegyzékhez

HAZAFI ZSOLT, LOCSMÁNDI ANDREA
Torgyán a darálóban

„Bátran állíthatom, nem rendült meg a tagságban a bizalom Torgyán József elnökünkkel szemben” - szögezte le lapunknak Lányi Zsolt, kisgazda alelnök, aki szerint a kormánykoalíciót sem rengették meg az elmúlt napok „kinevezési ügyei”. Mátrai Márta, a Fidesz frakcióigazgatója sem érzi úgy, hogy rést ütött volna a koalíción a Torgyán család körüli bonyodalom, viszont tanulságosnak tartja a történteket a jövőre nézve. Nevezetesen, hogy minden kormánypárti politikus tudja ezután, hogy mi méltó a vezető tisztséghez. Bozóki András politológus viszont így értékeli a helyzetet: most egy olyan politikai játszma zajlik, melynek az a lényege, hogy Torgyán veszítsen népszerűségéből, így adott esetben meg lehet buktatni „belülről”. Ugyanolyan bábbá akarják átalakítani, mint Lezsák Sándort - véli a politológus.


Torgyán József és Orbán Viktor. Egy csapatban    Fotó: Vörös Szilárd

Mint ismeretes, Torgyán József, a Független Kisgazdapárt elnöke, földművelésügyi és vidékfejlesztési (FVM) miniszter közeli rokoni köréből többen is állami tulajdonú vagy részesedésű cégek vezetőségi tagjai lettek, illetve minisztériumi alkalmazásba kerültek. Torgyán Sándor, a pártelnök testvére egy részben állami tulajdonú gyógyszergyárban kapott állást, míg Torgyán fia az MTI Rt. Tulajdonosi Testületének alelnöke lett. A már ismert Hingyi Beatrix, a Malév Rt. igazgatótanácsába került be apósi segédlettel, míg anyja, azaz Torgyán doktor nászasszonya, a Szerencsejáték Rt. felügyelő-bizottságának lett illusztris tagja. Hingyi László, Beatrix apja, azaz a miniszter-pártelnök nászura a kisgazda irányítás alatt álló Honvédelmi Minisztériumba került szakértőnek. Schrötter Leó, Torgyán úr feleségének unokaöccse pedig az FVM tulajdonú közraktározási cég, a Concordia Rt. vezérigazgató-helyettesévé avanzsált. Emellett még három rokon található itt-ott állami állásban.


Lojális koalíció    Fotó: Vörös Szilárd

A Parlamentben Torgyán József az ellenzék kérdéseire úgy védekezett: fel tudná sorolni, hogy az előző ciklusban az akkori kormánypárti politikusok mely hozzátartozói kerültek állami cégekhez. Egyébiránt a családtagok pozícióhoz való juttatását a „bolsevik múlt végső” eltörlésével és azok szakértelmével indokolta. Torgyán Sándorral, testvérével kapcsolatos kérdésre úgy reagált: ő egy jugoszláv vállalat megbízásából látja el feladatait, amit kizárólag rendkívüli szakértelmének köszönhet.
Lányi Zsolt, a kisgazdapárt alelnöke és a Honvédelmi Bizottsági elnöke a Heteknek mindenekelőtt leszögezte: mivel nem érintett, s családi ügyről van szó, nem kívánja minősíteni a történteket. Szerinte ezek felfújt családi ügyek, melyek kimondottan mint minisztert, és nem mint a kisgazdapárt elnökét érték Torgyán Józsefet. Nem a kisgazdapárt testülete, elnöksége hozott ilyen döntést, hanem ő tett javaslatot a Mezőgazdasági Minisztériumhoz vagy más minisztériumhoz tartozó szerveknél. Ezért - hangsúlyozta - ez nem pártügy.
A kisgazda alelnök Stumpf Istvánnak, a Miniszterelnöki Hivatalt irányító miniszternek Torgyánt bíráló nyilatkozatát nem tartotta szerencsésnek, mert szerinte ez máshogy is elintézhető lett volna. Ettől függetlenül nem érzi azt, hogy ezek a purparlék a koalíciót megingatták volna. A kisgazdapártban nem okozott különösebb problémát az ügy, nem ingott meg a kisgazdapártnak az elnökbe vetett bizalma. Bár voltak, akik esetleg nem egészen értettek egyet egy-két dologgal, de ők sem rossz, lázadó módon teszik ezt.
Mátrai Márta, Fidesz frakcióigazgató a Heteknek elmondta: feszültséget nem tapasztalt a két párt között. Kifejtette: jelen pillanatban a Fidesz frakción belül az az uralkodó álláspont, hogy azok a politikusok, akik a „pályára” kerülnek nem szabad, hogy elsődleges feladatuknak a családtagjaik különböző pozíciókba juttatását tekintsék. Mindez jogilag ugyan nem támadható, etikailag azonban igen. Mint a frakcióigazgató hangsúlyozta: a vezető politikusoknak és mindenkinek, aki ilyen pályára kerül, tudnia kell méltósággal viselnie ezt a feladatot. Mindenkinek számot kell adnia a jövőben tevékenységéről, hogy a választók elvárásainak megfelelt-e. Ez az ügy jó példa, amiből mindenki levonhatja a kellő tanulságot.


Lengyel László politológus szerint nem vitás, hogy a Fidesz- vezetés Orbán Viktort is beleértve mind politikailag, mind erkölcsileg elítéli a „Trixi-ügyet”, mivel ez nekik többet árt, mint a kisgazdáknak. Valószínűleg figyelmeztették Torgyánt, hogy ne tegye ezt, azzal együtt, hogy a koalíció eddig rendkívül lojálisan működött egymás iránt, egy rossz szó nem hangzott el a felek részéről. Nyilván azon is gondolkoztak, hogy érdemes-e ebből botrányt csinálni. És úgy döntöttek, hogy nem. Pedig ezek azok az ügyek, amelyeket a társadalom felfog. Amíg a Simicska-ügy túl szövevényes, addig a „Trixi” teljesen világosan követhető. Ez tényleg átütő erejű Vásárosnaményban és Böhönyén egyaránt, és tulajdonképpen védhetetlen.
Kormánypárti képviselők között is nagyon nagy felháborodást okozott, hogy felsőfokú végzettség nélkül kapott Torgyán menye állást. Lengyel szerint az a szokatlan most az emberek előtt, hogy fél évig Torgyán József megpróbált komoly kormánypolitikus arcot ölteni, ami mögül egyszercsak kibújt a valódi. A nézőnek nem okoz meglepetést, mert már látta, a kijelentések is ismerősek. A kisgazdapárt érveit pedig - hogy jobb is ha valakinek nincs diplomája, mert azt még a kommunista rendszerben szerezte meg, satöbbi - a magyar nagyközönség élvezi. Viszont Torgyán személyénél messzebbre mutató történetről van szó: a Fideszre és a kisgazdapártra is árnyékot vet. Ahogy a Tocsik-ügy is sokkal inkább az addig „tiszta” SZDSZ-re zuhant rá, mint az MSZP-re.
Lengyel a Tölgyessy Péter által használt példára hívta fel a figyelmet: abban a közös koalíciós kádban, amiben a Fidesz, az FKgP és az MDF ül, Torgyán kezében van a dugó. Ha kihúzza, a koalíció pillanatokon belül lefolyik és nincs kormány. Ezért a kormányzatnak fognia kell Torgyánt, Trixivel együtt.
Bozóki András politológus szerint nem másról van itt szó, mint egy politikai játszmáról, melynek az a célja, hogy Torgyán József veszítsen népszerűségéből. Orbán Viktor ugyan kiáll mellette, mert koalíciós partnere, és egyben kell tartania a kormányt, viszont az alvezérek nem kritizálhatnák az ő „engedélye” nélkül. Ebből úgy tűnik, hogy itt egy kettős játszma folyik annak érdekében, hogy a párton belüli népszerűségéből veszítsen Torgyán. Adott esetben pedig a párton belülről lehet megbuktatni. Ezzel ugyanolyan bábbá akarják átalakítani Torgyán doktort, mint Lezsák Sándort. Eljön az az időpont, amikor majd szóba kerül, hogy Göncz Árpád után ki legyen a köztársasági elnök, és akkor a Fidesz mondhatja azt, hogy mi ugyan akarnánk Torgyán Józsefet köztársasági elnöknek, de mossuk kezeinket - annyira népszerűtlen, annyira nem szeretik az emberek, eljátszotta a tekintélyét a családtagjai révén, mi nem tudunk mit tenni, nem jelölhetjük őt. Egy lejárató kampány jól jön mindenkinek.
Bozóki szerint itt az a probléma, hogy a kisgazdapárton belül nem volt másik vezérjelölt. Torgyán teljesen kontrollálta a pártot és talán most az elégedetlenekből kinő valaki, akiből lehetne Torgyán-utódot kinevelni, aki „Fejbólintó János” lesz a Fidesznek is. Lehet ez Bánk Attila, vagy Pősze Lajos, akit jobban kézben lehetne tartani, mint Torgyánt. Akkor nem kell Torgyánt köztársasági elnökké tenni. Ezért szivárog ez ki olyan nagyon a sajtóból is. Ha nem akarnák ezt, akkor nem szivárogna ki olyan könnyen.
Hogyha Torgyán meg tudja tartani a kisgazdapártot, és az hűséges marad hozzá, képes lesz kiharcolni, hogy ő lehessen a köztársasági elnök. Ha lejáratják, és a párton belül is elveszíti a népszerűségét, akkor nem. Ha nagyobb önuralmat gyakorolna, akkor nem tudnák mivel megfogni. Így viszont maga kínálja fel a támadási felületet - vélekedett Bozóki .
Gazsó Ferenc politológus más szempontból közelítette meg a kérdést. Mint mondta: amenynyiben valamelyik kormány vagy párt reprezentánsa hatalmi pozícióban ilyen mentalitást érvényesít, mint amilyet a Torgyán famíliának különböző pozíciókba helyezésénél tapasztalunk, akkor azt egyértelműen negatív társadalmi jelenségnek kell minősíteni. Noha Torgyán személyes megnyilatkozásaiból is kitetszik, hogy ő nem talál ebben kivetnivalót, akárcsak bizonyos kisgazdák. „Itt valami zavar lehetséges, valami olyasmi, ami a demokratikus kultúrával, a demokratikus eljárásokkal, a hatalom etikájával valahogy nem fér össze” - tette hozzá. Úgy látja: Torgyán Fideszre való hatását - a taktikai mozzanatokat is beleértve - az határozza meg, amilyen viszonyt ehhez a vezető kormánypárt kialakít. Tudvalevő, hogy nyílt konfrontációnak elhúzódó konfliktussorozat a következménye. Ezért - Gazsó úgy látja - Stumpf István egyértelmű megnyilatkozását igyekeztek letompítani, mint egy politológus ember valamifajta eltévelyedését - azaz kerülik a konfliktust.
Gazsó szerint Torgyán Józsefet leválasztani a pártjáról annyit jelent, hogy vége a pártnak. Azt viszont jelenleg nem lehet megítélni, hogy a jelen ügy menyire gyengíti a pártelnök miniszter pozícióit az FKgP-ban - tette hozzá.


Orbán Viktor miniszterelnök levelet intéz a tárcákhoz, amelyben azt kéri: tájékoztassák őt akkor, ha egy állami tulajdonú vállalat vagy állami intézmény vezető tisztségébe olyan személy a kinevezendő jelölt, akit rokoni szálak fűznek kormánypárti vagy ellenzéki politikushoz. Ezt Borókai Gábor közölte a kabinet csütörtöki ülését követő tájékoztatón. A szóvivő Torgyán József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter családtagjainak kinevezésével kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva elmondta azt is: „a kormány nem szeretné gyakorlattá tenni ezeket a kinevezéseket” (MTI)