Vissza a tartalomjegyzékhez

KAPOSI ISTVÁN
Azok nélkül ne szülessenek döntések, akikről szólnak
Interjú Toller Lászlóval, Pécs polgármesterével


Toller László. „Az rajtunk múlik, hogy a szűk mozgástérben miként tudunk sikert elérni”    Fotó: MTI

- Mennyiben tartja fontosnak, hogy egy polgármester melyik párt tagja?
- Fontos, hogy olyan párt kerül-e egy város kormányzásának az élére, amely az integrációt, a nyitottságot, a szolidaritást kívánja zászlajára tűzni, vagy pedig egy olyan párt, amely a megosztást és a kirekesztést választja a város vezetői modelljéül. Én úgy gondolom, hogy a Szocialista Párt sok szempontból integráló párt. Ilyen szempontból fontos, hogy milyen szemléletű városvezetése van egy városnak, de csak a megválasztásig tart ez a pártszempont, utána minden képviselőnek és polgármesternek alapvető kötelessége, hogy a város ügyeit vegye elő, a köz érdekében éljen és dolgozzon: innentől kezdve a történet pártsemleges.
- Hogyan fogja tudni végezni munkáját, hiszen országgyűlési képviselő is? Kik fogják segíteni ebben?
- Nagyon egyszerűen lezajlott ez a történet, hisz kiderült már az első három héten, hogy feszített, napi 16-17 óra munkával, de teljesíthető a két tisztség. Világos, hogy kevesebb a parlamenti működésem; bizottságokból csak annyit, amennyi szükséges, és a parlamenti jelenlétből is annyit, amennyi a döntéshez, illetve a város érdekeinek megfelelő képviseletéhez szükséges. Erről a frakcióban meg is állapodtunk mindenkivel, tizenötödikétől nem vagyok frakcióvezető-helyettes.
A város fejlődő, az önkormányzat nem annyira; azon kell változtatni, hogy a város fejlődési ritmusát is fölvegye az önkormányzat. Azt hiszem, hogy a költségvetés állapota nem abszolút mércéje egy város működésének, üzemelésének. Szeretném, ha a város irányítása csapatmunkában történne. Egy más ritmus, más munkatempó. Az agyak egyből elkezdenek működni, amikor nem szolgai végrehajtásról van szó, hanem új javaslatokat, döntéseket kérek akár a költségvetés előkészítéséről, akár a külső kapcsolatainkról.
- Az országban az önkormányzatok szinte mindenütt krónikus pénzhiányról beszélnek.
- Azt mondom, hogy először azt kell nézni, mitől van krónikus pénzhiány, mi ebből a belső ok, mi a kormányzati ok és mi a feltáratlan lehetőség. Mindenhol van előrelépési lehetőség, hiszen a kormányzatok - beleértve a szocialista kormányzatot is - igazából szűk mozgástérrel rendelkeztek az önkormányzatok plusz finanszírozása tekintetében. A normatíva meg annyi, amennyi mindenkinek Debrecentől Pécsig. Az rajtunk múlik, hogy a szűk mozgástérben miként tudunk sikert elérni.
- Az elmúlt évekre jellemző volt egyfajta rivalizálás a régióban, például Pécs és Kaposvár között. Ez utóbbiban éppen a táblabíróságok helyét illetően volt némi purparlé. Ön hogyan látja Pécs szerepét a térségben?
- A nyitott várospolitikát jelenti az is, hogy a megyéhez való viszonyunkat a formalitás vagy az együttműködés alapján akarjuk-e szervezni - ez jelenik meg a regionális kapcsolatokban is. Egyébiránt mi nem vetélytársnak tartjuk Kaposvárt vagy Szekszárdot, hanem természetes, együttműködő partnernek, hiszen az európai fejlődés a regionális együttműködést célozza. Az euro-régiók, kisrégiók kialakításában viszont vezérszerepet kívánunk a megyével együtt játszani, elsősorban a déli kapcsolatok tekintetében. A testvérvárosi politikánkat is a gazdaság szempontjai szerint kívánjuk alakítani és nem a protokolláris szempontok szerint.
- Pécs városának és a Baranya megyei önkormányzatnak a vezetői egyaránt ellenzéki (MSZP, SZDSZ) politikusok. Hogyan képzeli el a kormányzattal az együttműködést?
- Én inkább csak azt mondanám: politikusok. Ehhez képest mindegy, hogy ellenzéki vagy nem ellenzéki politikus valaki. Mi Páva Zsolt, fideszes polgármester idejében mindent megtettünk szocialistaként, hogy ez a város eredményesen és sikeresen működjön. A repülőtértől a traumatológiai centrumig be tudjuk mutatni azt a palettát, amit a köz érdekében tettünk, és nem a fideszes polgármester javára, hanem a város egésze javára. Így azt tudom mondani, hogy - pártszíntől függetlenül - én számítok az országgyűlési képviselők munkájára. Dolgozni kell azért, hogy ez a város, ez a régió fejlődjön. Ez munka, s ennek nincsen színe. Véleményem szerint a város lakossága nem szocialista vagy fideszes, hanem a többsége egyszerű magyar állampolgár, akikkel kapcsolatosan a kormány minden tagja tett egy esküt az országgyűlés előtt. Gondolom, nem akarnak esküszegők lenni.
- Milyen célokat tűzött ki maga elé a következő négy évre? Mit kíván elérni a nyitott várospolitikával, amire a választási programjában nagy hangsúlyt helyezett?
- Mindenképpen fontos feladat az iparszerkezet további átalakítása, a high-tech idevonzása s az ipari zóna teljesítményének a növelése. Emellett hangsúlyos számunkra a lakásépítési program előkészítése és megindítása. Ennek két területe van, először is egy nyugdíjasház létrehozása, másodszor pedig a fiatalok első lakáshoz jutásának segítése. Ez a négyemeletes tetőterek beépítésével válna lehetővé . Ráadásul mindez az építőipart is fellendítené.
További programunk a kampányban sokszor kifejtett olcsó távfűtés. Reális távfűtési díjakat lehet Pécsen kialakítani a szereplők összehangolt és együttes tevékenységével. A következő terület mindenképp a költségvetés és a vagyongazdálkodás viszonyának egyértelmű tisztázása. Gyakorlatilag tőkeként viselkedik az önkormányzat vagyonának legnagyobb része - mint üzleti tevékenység -, a költségvetés viszont ennek a hozadékából viszonylag kevés hasznot húzott. Itt nemcsak a „megevésre” gondolok, mert eddig az önkormányzat „ette” a város vagyonát, hanem egyáltalán a fejlesztési célok finanszírozására, az iparűzési adóhoz kapcsolódó tevékenységekre is.
És van egy harmadik, utolsó szegmense is, az úgynevezett nyitott várospolitika. A kisebbségekkel való foglalkozás jó példa erre. Vallom azt, hogy azok nélkül ne szülessenek döntések, akikről szólnak. Legyen az akár az intézményi szféra vagy a gazdaság valamelyik szereplője vagy a város lakossága, egészen a részönkormányzatokig.