Vissza a tartalomjegyzékhez

HETEK-HÍRÖSSZEFOGLALÓ
Megoldásra vár az abortuszkérdés

Az Alkotmánybíróság ítéletet hirdetett az abortusztörvény alkotmányosságának kérdésében. Mint ismeretes, a tizenegy tagú testület azokat az indítványokat tárgyalta az ügyben, amelyek az 1992-ben elfogadott magzatvédelmi törvény alkotmányosságát kérdőjelezték meg. A határozat szerint nem alkotmányellenes, ha a törvény az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén lehetővé teszi a terhességmegszakítást. Viszont a súlyos válsághelyzet fogalmát a törvényhozásnak 2000. június 30-ig tisztáznia és pontosítania kell, mivel az erről szóló törvényi rendelkezés alkotmányellenesnek bizonyult.

A jelenleg érvényben lévő magzatvédelmi törvény szerint a magzat nem ember, ez azonban nem azt jelenti, hogy az anyaméhben kialakuló élet nem élvez alkotmányos védelmet - mondta Sólyom László, a bíróság elnöke. A bírák egyébként most sem foglaltak állást a magzat jogalanyiságának kérdésében.
A határozat értelmében a törvényhozó a terhességmegszakítás feltételeinek megállapításakor nem hagyhatja figyelmen kívül sem az anya önrendelkezéshez, élethez és testi épséghez való jogát, sem a magzatra kiterjedő állami életvédelmi kötelezettséget. Az AB megállapította: alkotmányellenes az, hogy a súlyos válsághelyzetre alapított terhességmegszakítás kizárólag az állapotos nő állítása alapján, az okok megnevezése és ellenőrzése nélkül elvégezhető. Ez a szabályozás a minimális alkotmányos védelmet sem biztosítja a magzat számára, kizárólag az anya önrendelkezési jogára van tekintettel.
Az alkotmányellenesség kiküszöbölésének egyik lehetősége, hogy a törvényhozás a súlyos válsághelyzet fennállását ellenőrizhetővé teszi. A másik megoldás, hogy az állam a magzattal szemben fennálló életvédelmi kötelezettségét más módon, például tanácsadással, válságmegoldó együttműködéssel teljesíti.
„Határozatával az Alkotmánybíróság megerősítette azt a szándékot, ami az abortusztörvény megalkotásakor bennünket is vezérelt: a segítségadáson keresztül biztosítsuk a magzati élet védelmét” - értékelte a határozatot a távirati iroda kérdésére Pusztai Erzsébet, az Egészségügyi Minisztérium politikai államtitkára.
Czeizel Endre orvos-genetikus viszont a következőképpen vélekedett: „az indítványok szerintem megoldhatatlan helyzet elé állították az Alkotmánybíróságot, mivel az abortusz megítélésében szemben álló két tábor álláspontja a maguk szemszögéből támadhatatlan és nem összeegyeztethető.” Mint mondta, a magzati élet védelmében kiállóknak igazuk van, amikor azt állítják, hogy az abortusz során egy megfogant életet pusztítanak el. A másik tábor ellenben abból indul ki, hogy a nők társadalmi egyenrangúsága elképzelhetetlen a saját életük feletti önrendelkezési jog érvényesülése nélkül.
Egy nem kívánt társadalmi jelenség - mint amilyen az abortusz - visszaszorításának szempontjából nem a szigorítás a legmegfelelőbb eszköz, a megelőzés széles körű technikája sokkal inkább megfelel erre a célra - hangzott el az SZDSZ e témában tartott sajtótájékoztatóján. Szolnoki Andrea főpolgármester-helyettes kifejtette, hogy a Fővárosi Önkormányzat terveiben szerepel egy tanácsadói szolgálat beindítása a VIII. kerület Berzsenyi utca 8. szám alatt. Itt a környékbeli fiataloknak kötetlen beszélgetés formájában lesz lehetőségük tanácsot kérni a szakemberektől. A kísérleti program sikere esetén a szolgálatot szeretnék kiterjeszteni a főváros, esetleg az ország egész területére.