Vissza a tartalomjegyzékhez

RAMOR FRIGYES
Bosszú a lerombolt mecsetért

Az észak-indiai Ajodhia várost környező erdők műhelyeiben mind többször és többször hangzik fel kemény köveket formázó vésőütések hangja, előrevetítve a hindu Ram istenség születési helyén hindu nacionalista csoportok által megálmodott templom felépítését. A korábban véres összetűzéseket kiváltó tervet az idén hatalomra került nacionalista indiai kormány egyelőre nem támogatja.

Hat évvel ezelőtt 200 ezer hindu aktivista vonult be az észak-indiai városba, hogy megtisztítsák Ram isten legenda szerinti születési helyét a tiszteletére építendő templom számára. Lerombolták a helyén álló XVI. századbéli mecsetet, és ezzel ismét felszínre hozták a szunnyadó hindu-muszlim ellenségeskedést. Néhány hét alatt kétezer ember halt meg a zavargások következtében.
A mecsetrombolás jelentős eseménnyé és állandó politikai kérdéssé vált az egypártrendszer felől a versenyképes demokrácia irányába igyekvő indiai átmenetben. A muszlimok többsége a hosszú éveken át kormányzó Kongresszus Pártot hibáztatta, amiért nem védte a mecseteket, és tömegesen elfordultak Mohandasz K. Gandhi és Dzsawaharlar Nehru pártjától. Ugyanebben az időben - részint politikai szerencséjének, valamint az északi városok hindu támogatóinak köszönhetően - a hindu nacionalista Bharatija Dzsanata Párt került hatalomra Indiában. A jelenlegi politikai helyzetben a templom felépítésének engedélyezése várat magára - annak ellenére, hogy a munka már a mecset lerombolása előtt két évvel megkezdődött -, és jelenleg titkos műhelyekben folyik, a helyszínen foganatosított biztonsági intézkedések ellenére.
„Fel fog épülni a temlomunk” - nyilatkozta a közelmúltban Onkar Bhave, a Hindu Világtanács vezetője . Az építkezés módja és időpontja elsősorban a legfelsőbb bíróság döntésétől függ, de néhány hindu guru 2001-et jelölte meg az építkezés végső határidejének. A 17 millió dollár (40 milliárd Ft) költségű építkezéshez visszakövetelik a földterületet is a mohamedánoktól. A tervek szerint ennyi pénz kell ahhoz, hogy a templomot végső díszébe öltöztessék: faragott oszlopok és ajtók, valamint rózsaszínű fedőfestés.
A hindu nacionalistákat a vallási bosszú is motiválja a templomépítésre, mivel az eredeti hindu templomot Ajodhiában a muszlim uralkodó, Babar romboltatta le, és ő volt az is, aki a mecsetet építtette a helyére. Ezen a nyáron az ellenzéki Kongresszus Párt vezetője figyelmeztette a kormányt, hogy ne próbálja meg felépíteni a templomot a legfelsőbb bíróság jóváhagyása nélkül. Válaszában a miniszterelnök leszögezte, hogy kormánya meg fog akadályozni mindennemű szervezkedést, amely erre irányul.
December 6-án lesz a hatodik évfordulója a mecset lerombolásának. Ez alkalomból a hindu nacionalista csoportok gyűlést szerveznek, és arra akarják rávenni a helyi biztonsági erőket, hogy takarítsák el a barikádokat és a magas kerítést. „Erre azért van szükség, mert csak utána vihetjük a templomot a helyére” - mondja az egyik hindu vezető. Nem kell messzire vinni az előre kifaragott köveket: kósza hírek szerint nem egészen egy mérföldre tárolják a templom elemeit.