Vissza a tartalomjegyzékhez

VARGA PÉTER
Gondban a konda

Az orosz gazdasági válság hatása elérte az Európai Unió sertéstartóit is. Beszűkültek az exportlehetőségeik, felgyülemlettek a készletek, ezért a tárolási költségek enyhítése céljából az Unió jelentősen megemelte a sertéshús exporttámogatását. Ez az intézkedés érzékenyen érinti a magyar sertéstartókat is, mert a támogatott EU sertések lényegesen olcsóbban jelentek meg a nemzetközi piacon, mint a hazaiak.

A hazai sertéshús versenyképtelenné vált a nemzetközi piacokon - jelentette be sajtótájékoztatón a Sertéstenyésztők Országos Választmánya -, mert az EU-ban drasztikusan megemelkedett az exportszubvenció. kezdetben 20 ECU/100 kg volt, majd 30-ra, a közelmúltban 40 ECU-re emelkedett (10-11 ezer Ft/100 kg). Ehhez járul még az oroszországi gazdasági helyzet kedvezőtlen alakulása, amely jelentős piacvesztést okozott a hazai termelőknek és feldolgozóknak. A termelők választmánya hangsúlyozta, hogy a jelentős költségvetési támogatás mellett ők jelenleg is nagy áldozatokat vállalnak, hogy a magyar sertéshúsexport versenyképes maradjon az EU-ból származó exporttal szemben. A jelenlegi helyzet az, hogy a sertések behozatala dömpingáron történik. A választmány vezetői szerint a hazai termelők és feldolgozók érdekében feltétlenül indokolt, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési, a Gazdasági és a Pénzügyminisztérium együttes, gyors piacvédelmi intézkedést hozzon a tenyésztők helyzetének javítására.
A sertéstermelők képviselői az idei év tapasztalatait figyelembe véve megfogalmazták elvárásaikat az 1999. évi támogatási rendeletekkel kapcsolatban. Javasolják, hogy az EU-ból kedvezményes vámtétellel érkező hús csak negyedévi arányos bontásban legyen behozható az országba, mert 1998-ban az első négy hónapban a teljes éves kontingens behozatalra került. Nem értenek egyet azzal, hogy az FVM nem módosította a garantált árat 1999-re, tehát az 1998. évi garantált ár került meghirdetésre. Egyetértenek az FVM javaslatával, hogy a piaci zavarok csökkentése érdekében a sertéstermelők képezzenek alapot. Javasolják, hogy az alapba a feldolgozók és a kereskedők is fizessenek hozzájárulást.