Vissza a tartalomjegyzékhez

RUFF GABRIELLA
Senki nem nyer
Interjú Zara Lászlóval, az Adótanácsadók Egyesületének elnökével

- Az adóreform egészét tekintve az Ön véleménye szerint kik lesznek a nyertesek, kik a vesztesek?
- Gyakorlatilag senki nem nyer rajta. Talán azok, akiknek legalább egy gyerekük van, de itt sem az alacsony keresettel rendelkezők, hanem - ha igazak a Pénzügyminisztérium számításai - a 650 ezer és 1 millió Ft közötti jövedelemmel rendelkezők. És ez is csak akkor lesz igaz, hogyha el tudják érni a 13 százalékos bruttó keresetnövekedést.
- Úgy tűnik, hogy a kis- és középvállalkozók adóterhei nem fognak csökkenni. A gazdálkodó szervezetek helyzete vajon hogyan fog változni?
- Az az igazság, hogy a vállalkozások helyzete egyértelműen romlani fog. Nem változik ugyan a társasági adó kulcsa, marad a 18 százalék, viszont hogyha azt nézzük, hogy az alkalmazottak részére biztosítani kell a keresetnövekedést, így ami a tb-járulék csökkentésével költségmegtakarítás lesz, az a bérek növelésére valószínűleg elmegy. Ezen kívül - és ez elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál gond - az osztalék terhei növekedni fognak, és a tulajdonosok nem fognak akkora nettó osztalékjövedelemhez jutni, mivel ettől az évtől 35 százalékos az osztalék büntető adója. A következő évtől ráadásul ezt még 11 százaléknyi egészségügyi hozzájárulás is terheli. Ez biztosan rontani fogja a vállalkozások jövedelmi helyzetét, és várható a jövedelem eltitkolása.
- Eszerint a költségvetés jól jár majd ezzel?
A költségvetés biztosan nem fog jól járni, mert attól tartok, hogy a vállalkozások eltolódnak a feketegazdaság felé, és az az adózási morál, ami egy kicsit mintha javult volna az elmúlt időszakban, valószínűleg romlani fog. De be kell látni, hogy ami nem sikerült Bokrosnak, az talán sikerül a mostani kormánynak, mégpedig az, hogy átkeresztelik a tb-járulék egy részét egészségügyi hozzájárulássá, és „adójellegű elvonássá” változtatják át. A kormány azt feltételezi, hogy - mivel úgy állapít meg adókat, ahogy akar - ez a döntése az Alkotmánybíróságon keresztül nem lesz megtámadható.
- Ezek a változtatások hogyan viszonyulnak a választási ígéretekhez?
A választási ígéretekkel annyi vág egybe, hogy a tb-járulékot csökkentik. Ez annak megfelelően megy, ahogy megígérték. Viszont szó nem volt arról, hogy a tb hiányzó milliárdjait egy adónak nevezett járulékkal (egszségügyi hozzájárulással) pótolják. Ezenkívül a választási ígéretekben szerepel a kis- és középvállalkozások segítése, támogatása, polgári középréteg kialakítása stb. Nos, az eddigi intézkedéseivel a kormány ezeknek mind ellentmond. Talán ott látok egy pozitívumot, hogy a gyerekkedvezményeket bevezetik. Tény az, hogy azzal ösztönözni lehet a gyermekvállalást, és segíteni lehet azokon, akiknek már van gyerekük. Csak nem lenne szabad más rétegek rovására meglépni ezeket az intézkedéseket, hiszen eddig is kicsit csodabogárnak nézték, akinek kettőnél több gyermeke volt. Ezzel szembeállítanak társadalmi rétegeket, mert akinek kevesebb lesz a jövedelme, nem biztos, hogy tolerálni fogja, hogy ez azért van így, mert a másiknak több gyereke van. És akkor még nem beszélek a különböző etnikumokról, mert a cigányokkal szembeni ellenszenvet az új rendszer még csak növeli. Ugyanis a magasabb gyerekszám miatt több kedvezményhez jutnának. De csak elvileg, mert nem tudják ezeket igénybe venni, hiszen sokuk munkanélküli, nincs keresete, vagy ha van, akkor is minimális. Tehát gyakorlatilag azt a réteget, ahol sok gyerek van, de alacsony a kereset, nem támogatják.