Vissza a tartalomjegyzékhez


A Kádár-puccs és a forradalom végnapjai

Még élt Kádár János, amikor 1989 márciusában Méray Tibor Párizsban e sorokat írta Nagy Imréről írt könyve első szabad magyarországi kiadása elé: „Sohasem kételkedtem abban, hogy ez a könyv egyszer magyar földön is megjelenik. Legfeljebb azt nem tudtam, hogy megérem-e. Megértem. Több mint harminc évig kellett rá várnom. A mag, melyet 56 ültetett el, fává növekedett. Ágain gyümölcs van. Le kell szakítani. Megérett.” Részlet a könyvből:

Huszonkét napig volt a jugoszláv nagykövetség épületében, a Hősök tere és a Sztálin út sarkán. Nem sokkal azután, hogy menedéket kért ott, egy szovjet tank belőtt a ház egyik ablakán és megölte a követség egyik beosztottját. De lehetséges, hogy ez a belövés véletlen műve volt és nem azért történt, mert Nagy Imre az épületben tartózkodott.
Ez alatt a huszonkét nap alatt a szovjet túlerő vérbe fojtotta a magyar forradalmat. Budapesten befejeződtek a harcok; csak a Mecsekben, a Mátrában, a Bükkben folytatódott az ellenállás december közepéig, végéig.
A fiatalok csodába illő hősiességgel harcoltak. De a küzdelem teljességgel reménytelen volt. Ha egy ház ablakán kilőttek, a szovjet ágyútűz az egész házat szétverte. Ha egy utcában próbáltak védekezni, a bosszú az utca egész férfilakosságát sújtotta. A rombolás sokszorosan felülmúlta az első beavatkozás méreteit; a Rákóczi út, a Körút egy része, az Üllői út környéke romokban hevert. Deportáló vonatok indultak a szovjet határ felé; a nemzet ifjúságát az elhurcolás veszélye fenyegette.
Mindez azzal az ürüggyel történt, hogy Magyarországon új kormány alakult és az hívta be segítségül a szocialista vívmányok és a szocializmus híveinek védelmére a szovjet hadsereget. Az új kormányról elsőnek Münnich Ferenc adott hírt egy ismeretlen rádióállomáson keresztül, közölvén, hogy Apró Antallal, Kádár Jánossal és Kossa Istvánnal, a Nagy Imre-kormány volt tagjaival együtt megszakították ezzel a kormánnyal minden kapcsolatukat, kiléptek a kormányból és egy magyar forradalmi munkás-paraszt kormányt alakítottak.
A valóság az volt, hogy az egy Kádár János kivételével a másik három nem kilépett a Nagy Imre-kormányból, hanem a forradalom napjaiban leváltották őket. Erős túlzásnak látszott az is, hogy a „munkás-paraszt forradalmi kormányt” ők alakították. Bár e kormány alakulási körülményei teljesen zavarosak - tagjainak egy része a forradalom alatt Csehszlovákiába szökött, vagy átutaztában véletlenül ott ragadt s onnan vitték át őket Moszkvába -, az ország és a világ benyomása sokkal inkább az volt, hogy ezt a kormányt az oroszok alakították. Mindenesetre, ahogy a régi királyok Isten kegyelméből, ez a kormány a szovjet fegyverek kegyéből került hatalomra.
Nem túlzás, hogy soha a magyar történelemben népszerűtlenebb és gyűlöltebb vezetése nem volt az országnak, mint ez a „magyar forradalmi munkás-paraszt” kormány. A nép úgy érezte, hogy ez a kormány se nem magyar - minthogy külföldi érdekeket képvisel -, se nem munkás - minthogy a munkások fegyverrel harcoltak ellene -, se nem paraszt - minthogy a parasztokhoz semmi köze nem volt. Árulásban fogamzott, testvérvérben született és hazugsággal keresztelték meg.
Ez a kormány első nyilatkozatában fűt-fát ígért. Megígérte, hogy biztosítja a nemzeti függetlenséget és az ország szuverenitását. Azt mondta: nem tűri, hogy a dolgozókat, akik tevékenyen részt vettek a forradalmi eseményekben, bármilyen ürüggyel üldözzék. Megbélyegezte a Rákosi-Gerő klikk bűnös uralmát. És megígérte, hogy a rend és nyugalom helyreállítása után tárgyal a szovjet kormánnyal és a Varsói Szerződés többi tagállamával a szovjet csapatok kivonásáról Magyarország területéről.
Legfőbb ígéreteit azután sorra megszegte. A nemzet ifjú függetlenségét, az ország párnapos szuverenitását eladta.
A forradalmi harcok részeseit kíméletlenül üldözte; bitófa és börtön, internálótábor és kenyérvesztés várta azokat, akik küzdöttek az idegen elnyomás és a belső terror ellen. És végül egyezményt írt alá a szovjet kormánynyal, amelyben elfogadta az ország további katonai megszállását.
De még ha százszor különb lett volna is ez a kormány, mint amilyen volt, ha ígéreteiből egyet-mást meg is tartott volna, akkor sem lehetne letörölni megszületésének körülményeiről a nemzetárulás bűnét: 1849 „muszkavezetőire” emlékeztetett.
(Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála,
Bibliotéka Kiadó 1989)