Vissza a tartalomjegyzékhez


A lányok depressziósabbak

A serdülő lányok nagyobb valószínűséggel esnek depressziós állapotba, mint a serdülő fiúk, valószínűleg azért, mert többet aggódnak felmerülő problémáik miatt - állapították meg egy nemrég közreadott tanulmányban amerikai pszichológusok. „A lányok a fiúkhoz képest kevésbé érzik úgy, hogy irányítani tudják körülményeiket, és ez a tehetetlenségérzés töprengéshez vezet. A lányok kétségbeesetten igyekeznek megérteni a velük és körülöttük zajló dolgokat és saját érzelmi problémáikat, ami gyötrődéshez vezet, s a tizenéves lányok és a nők körében előforduló depresszió jóval magasabb aránya közvetlenül összefügghet az ilyenfajta töprengés szokásával” - idéz a Reuters az Amerikai Pszichológusok Társaságának San Fransisco-i tanácskozásán előterjesztett tanulmányából.
Tizenegy éves koruk előtt a kislányoknál és kisfiúknál többé-kevésbé hasonló arányban jelentkeznek depressziós tünetek és rendellenességek. A 15 év körüli lányok körében azonban erősen megnő a depresszió aránya, míg a fiúk között alig észlelhető ebben növekedés. A tanulmány szerzői - Susan Nolen-Hoeksema és Joan Girgus pszichológusok - szerint a gyakoribb depreszsziót alighanem a töprengés okozza, amelyet ők „a negatív érzelmekre való ismételt paszszív összpontosításként” jellemeznek.
A két pszichológus San Fransiscóban és környékén 515 tizenéves körében végzett felmérést, és azt a kérdést tette fel nekik, hogy életük mely területén vannak a legnagyobb gondjaik. A lányok és fiúk nagyjából hasonló arányban nevezték meg az iskolát, a szülőkkel való kapcsolatukat, a pályafutásukkal kapcsolatos terveiket, de a lányok ezen kívül még jó néhány olyan aggodalmat is felsoroltak, amelyek a fiúk körében alig fordultak elő. Ezek közé tartozott a külső megjelenés, barátok, személyes problémák, romantikus kapcsolatok, a népszerűség és a biztonság kérdései. Az egyetlen terület, amely a fiúknak - saját értékelésük szerint - nagyobb gondot okoz, mint a lányoknak, a „sport és más tevékenység” volt.
A lányokat nagyon sokféle aggodalom gyötri, ami megnehezíti depressziójuk kezelését, fejtette ki a két pszichológus. Gyors megoldást nem tudnak javasolni. „Ezek nehezen megoldható kérdések. Sok esetben a szenvedő alany másokkal való kapcsolatait is érintik, vagy szó van mások problémáiról is, amelyeket nem könnyű megoldani, és amelyek nap mint nap új kihívást jelentenek” - állapították meg a kutatók. Ennek a nemek közötti „egyenlőtlenségnek” a korrekciójára leginkább egy stabil családi háttér alkalmas, amely szépség- és testcentrikus modern kultúránknak a női nemre rótt túlzott terheit ellensúlyozhatja. Annál is inkább, mivel a szülőkkel való kapcsolat még a fiúk számára is alapvető kérdés, ahogy ez ebből a felmérésből is kiderült. (MTI)