Vissza a tartalomjegyzékhez

HETEK-ÖSSZEÁLLÍTÁS
Nobel-békedíj az észak-ír egyezségért

Az idei Nobel-békedíj nyertese két olyan észak-írországi politikus lett, akiknek ugyan oroszlánrésze volt az ez év áprilisában aláírt Nagypénteki Egyezmény létrehozásában, nevük mégsem vált széles körben ismertté: John Hume, a katolikus Szociáldemokrata és Munkáspárt vezetője, és David Trimble, a protestáns Ulsteri Unionista Párt vezetője, Észak-Írország első miniszterelnöke a háttérben bábáskodott az egyezmény kidolgozásában és elfogadtatásában.

A két férfi nézeteit és politikai hovatartozását tekintve korábban aligha lehetett volna távolabb egymástól: amikor 30 évvel ezelőtt a gyűlölet tüze fellángolt, a katolikus Hume már az utcákon volt, és a brit hadsereg elől próbálta elzárni az utat. A protestáns Trimble pedig aktívan asszisztált a hatalom megosztásáról szóló egyezmény szabotálásában. A két politikus nemcsak a szerződés elfogadtatásában, hanem - különösen Hume - annak kidolgozásában is nagy szerepet játszott. Hume, aki már 1988-ban titkos tárgyalásokat kezdett a Sinn Feinnel, az IRA politikai szárnyával, történelmi fordulatot hozott az észak-írországi események alakulásában. Ő ugyanis megpróbálta meggyőzni Gerry Adamset arról, hogy a féktelen erőszak csak további politikai zűrzavart szül. Ezek után a brit kormány is titkos tárgyalásokat kezdeményezett az IRA-val, és rövidesen London, Dublin és Washington már együttes erővel próbálta orvosolni a helyzetet.