Vissza a tartalomjegyzékhez

KERTÉSZ PÉTER
Zenés evangelizáció, intermezzóval

Szokásos igehirdetései egyikét tartotta a Hit Gyülekezete a szentendrei HÉV-végállomásnál, amikor néhány taxis tülkölése kíséretében felhevült asszony jelent meg, kezében transzparenssel, amelyen ez volt olvasható: „Keresztény Magyarországot! A HIT Gyülekezet tönkreteszi a családokat! Menjetek haza!”


Tízezer hívő a Hit Csarnok megnyitóján. „Nem fértek el az ebédlőben...”     Fotó: Somorjai László

A Hit Gyülekezete három éves múltra tekinthet vissza Szentendrén. Kezdetben heten, most tízszer annyian vannak. A kérdést, hogy miért hagyták el az eredeti hitüket, eleve rossznak tartják - tájékoztat a hat éve megtért, 20 éves Vizin Balázs, a Szent Pál Akadémia másodéves hallgatója -, hiszen, ha meg is keresztelték őket, nem volt igazán közük az Istenhez.
- Hogyan toborozzák a híveket? - kérdeztem Hegedűs Nándort, aki, pásztoruk nem lévén, a gyülekezet ügyvezetője.
- Nyilvános evangelizációkat tartunk közterületen, rendőrségi engedéllyel. Beszélgetünk az emberekkel, mindenki szabad akaratából döntheti el, csatlakozik-e hozzánk vagy sem. Nincs ebben semmi különleges, az első keresztények is így cselekedtek.
Amikor az első helyüket kinőtték, arra gondoltak, a szakképző középiskola tornatermében gyűlnek majd öszsze. Az iskola egyik tanára azt ajánlotta nekik, próbálkozzanak inkább az ebédlővel, így aztán a szentendrei „hitesek” tavaly ősztől vasárnap délutánonként itt tartották az összejövetelekeiket. Márciusban a bérlő Vargha Gábor azzal fogadta őket, ne jöjjenek ezután. Ducza Istvánné igazgató közölte vele, ha továbbra is befogadja a gyülekezetet, felbontja a szerződést. Utóbb kiderült, az egyik önkormányzati képviselő hívta fel a „skandalumra” az igazgatónő figyelmét, s emlékeztette arra is, hogy a képviselő-testület hamarosan dönt arról, ki igazgassa a jövőben az utóbbi években látványos fejlődést megélt szakiskolát…
Az önkormányzat kiadásában megjelenő, akkoriban már a MIÉP kecskeméti képviselőjelöltje, Lakatos Pál által szerkesztett Szentendre és Vidéke című lap 1998. április 17-i számában Amerikát és a pénzt dicsőítik címmel terjedelmes írás jelent meg „a Hit-gyülekezet próbálkozásairól a Petzelt iskolában”. Részlet Franka Tibor cikkéből: „A bejegyzett szektának papsága nincs, csak ’főguru’ vezeti. Gazdag emberek szédítik el a fiatalokat, méghozzá pszichés ráhatással. A Magyar Katolikus Püspöki Kar egyik prominense szerint a gyökértelen Hit-gyülekezet rendezvényein a tökéletes szabadságról papolnak, majd irányításuk alá vonják tagjaikat, legvégül pedig parancsolnak nekik. Összejöveteleiken a pénzt, Izraelt és Amerikát dicsőítik, míg a Mária-tiszteletet nem ismerik, a pápát nem tisztelik.” A hetente megjelenő közszolgálati lapban Lakatos kinevezése óta rendszeresen publikáló Franka felhívta a figyelmet arra is, hogy „a Hit-gyülekezet ismert alakjai között található több SZDSZ-es politikus, például Hack Péter is.”
A cikket a felelős kiadó Kállay Péter polgármester kivetette a lapból, a következő héten mégis megjelent, így bárki megtudhatta: „Szentendre egyik prominens polgára elmesélte, hogy fiát két éve szervezték be a HIT-esek. Azóta csak ritkán jár haza, mert tízen-tizenöten laknak együtt az apa által ismeretlen helyen. Ha néha mégis hazatéved, akkor szitkozódik, fenyeget és pénzt követel.” Pszichológus barátom szerint efféle história bármelyik családban megeshet, ahol a „tékozló fiú” eleve rosszul érzi magát.
- A cikkben sajnálatos módon nem történt említés arról - tájékoztatott Hegedűs Nándor -, hogy miután távoznunk kellett a szakiskola ebédlőjéből, Kállay Péter polgármester felajánlotta: az istentiszteleteinket tartsuk a Pártok Háza tanácstermében.
Úgy tűnt, vége a gyülekezet kálváriájának. Így volt ez szeptember 11-ig, amikor a rendőrség által engedélyezett zenés igehirdetésüket tartották a HÉV-végállomásnál.
- Éppen csak elkezdtük az evangelizációt - idézte fel a történteket Hegedűs Nándor -, amikor odajött hozzám Tarr Erika, aki cikkeket ír a városi újságba, és azt kérdezte, van-e engedélyünk. Mosolyogva válaszoltam, hogy természetesen igen. Akkor azt mondta: miért nem hagyjuk abba ezt a nemzetrontó, erkölcspusztító tevékenységet. Hozzátette: máris hívja a tévét, s azzal eltávozott. Ezután előbb Vizin Balázs hirdette az evangéliumot, majd én beszéltem, amikor a hölgy visszatért két férfi társaságában. Magasba emelt egy kézzel írt transzparenst, amelyen ez állt: „Keresztény Magyarországot! A HIT Gyülekezet tönkreteszi a családokat! Menjetek haza!” Percek múlva megérkezett Lakatos Pál, s attól kezdve Tarr Erika diktafonnal rögzítette, amit mondtam.
- Mit mondott?
- Jézus Krisztusról beszéltem, majd a családomról, nem rég született a harmadik gyermekünk, Benjámin. Elmondtam a bizonyságot, hogy számíthatnak rám, s már nem élnék, ha nem tértem volna meg. Azelőtt három doboz cigarettát szívtam el, s legalább két üveg pezsgőt ittam meg naponta. Közben megjelent a rendőrség, s mikor látták, hogy minden rendben, elmentek. Nyilván értesítette őket valaki, mert eddig, ha megkaptuk az engedélyt, ránk se hederítettek.
Mire végeztek az evangelizációval, Hegedűs Nándor odament Lakatos Pálhoz, s megkérdezte tőle, minek köszönhetik a megtiszteltetést. A válasz az volt: nem ért egyet azzal, amit a gyülekezet csinál, majd elárulta: a maga részéről hisz Istenben, de másképp közelíti meg. S különben is micsoda dolog az, hogy a Hit Gyülekezete attól sem rettent vissza, hogy Gyulay Endre megyés püspök úr ablaka alatt evangelizáljon.
Vizin Balázs szerint az evangelizációról úgy szerezhettek tudomást, hogy az egyik társuk apja - aki nem tud beletörődni abba, hogy 20 éves fiuk csatlakozott a gyülekezethez - a HÉV állomás mellett levő drosztban várakozott fuvarra. Mikor látta, hogy a hitesek gyülekeznek, értesítette Tarr Erikát, aki szólt a főszerkesztőnek, majd az említett módon fejezte ki érzelmeit a gyülekezettel szemben.
A Szentendre és Vidéke szeptember 18-i számának 5. oldalán jelent meg Tarr Erika cikke (TE) aláírással Hittérítő HIT-esek Szentendrén címmel. A szerző ebben egy szóval nem tesz említést a demonstrációjáról, fiktív, a gyülekezetet rossz színben feltüntető történetekkel hozakodik elő, s ugyanakkor senkit nem szólaltat meg a Hit Gyülekezete tagjai közül. Vagyis - mondta utólag egyikük - kiprovokált egy szituációt, hogy aztán újságíróként hangulatot kelthessen az ország negyedik legnépesebb felekezete ellen. A történeti hűség kedvéért nem érdektelen megemlíteni, hogy a hetente megjelenő közszolgálati lap első és második oldalán A katolikus egyház jelenéről és jövőjéről címmel Paskai László bíboros-érsekkel közöl beszélgetést.
Érdekelt volna, mi késztette a kétgyermekes családanyát a törvényes keretek között működő Hit Gyülekezete elleni demonstrációra. Felhívtam telefonon, ő azonban nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
(A szerző író, újságíró)