Vissza a tartalomjegyzékhez

LOCSMÁNDI ANDREA
A Történeti Hivatal szülinapja

Továbbra is hiányos törvényi szabályozás nehezíti a Történeti Hivatal hatékony munkáját: egyszerre kell védenie a személyiségi jogokat, és biztosítania az iratokba való betekintés jogát - értékelte az egyéves működés tapasztalatait az intézet vezetősége. 1997 őszén a Történeti Hivatal 5472 „B” és 8059 „M” dossziét, azaz 3,2 kilométernyi anyagot vett át. Az intézmény felállítása óta ez év szeptember 1-ig 2418-an keresték meg az intézetet, hogy betekintsenek a róluk készült aktákba. Eddig a kérelmezők egyötödének adtak át az iratokat - közölték az intézmény vezetői.

A Történeti Hivatal felállításáról 1994-ben hoztak törvényt. Az intézményt 1997. szeptember elsejétől fogadja azokat, akik tudni szeretnék, hogy megfigyelték-e őket a múltban. Markó György elnök a hivatalt érő kritikákat illetően a következőképpen fogalmazott: jogos az érdeklődés egy ilyen közintézmény iránt, de az adatok feldolgozása a hivatal megnyitásával vette kezdetét. Ebből kifolyólag - kis intézetről lévén szó - a feldolgozás folyamatossága ellenére sem tudnak egyszerre minden igényt kielégíteni. Az eddigi tapasztalatok szerint azok kapták kézhez a legtöbb vizsgálati anyagot, akiket az ötvenes években figyeltek, és részt vettek az 1956-os forradalomban, vagy valamely időszakban ellenzéki magatartást tanúsítottak. A megfigyelések adatait tartalmazó dossziék feltárása nem szokványos levéltári feladat - szögezte le. Meg kell írni a közelmúlt diktatúrájának a működési mechanizmusát, hiszen ezek nélkül csak hiányosan ismerhető meg a 20. századi magyar történelem - hangsúlyozta Markó -, noha a dokumentumok töredékesek, főként a 90-es évek iratmegsemmisítési időszaka miatt. Ebből kifolyólag számos olyan doszszié van a hivatal birtokában, amelyből az összes lap hiányzik.
Kónyáné Kutrucz Katalin, a hivatal helyettes elnöke kiemelte, hogy sok személyes, intim adatot tartalmaznak az általuk őrzött iratok, és legtöbbször nem is a megfigyelt személyekről. A pártállami rendszerben - tette hozzá -, sokakat csak a normálistól eltérő szexuális szokásaikkal, kábítószer- és alkoholfogyasztással tudtak „megfogni” az állambiztonsági szervek.
Kőszeg Ferenc, a Helsinki Bizottság elnöke a törvénnyel kapcsolatban lapunk kérdésére úgy nyilatkozott, hogy a szabaddemokratákon kívül egyetlen pártnak sem állt érdekében, hogy teljesen őszinte törvény szülessen. Az SZDSZ elvi álláspontját képviselve a teljes nyíltság mellett tört lándzsát, hozzátéve, hogy szerinte a Történeti Hivatalnak kellene kezdeményezni a törvény megváltoztatását.


Az állambiztonsági szervek 1950-ben hozták létre egységes operatív nyilvántartásukat. Az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) felosztásával, 1957-ben a Belügyminisztérium szervezetébe került nyilvántartást a III. Főcsoportfőnökség Állambiztonsági Operatív Nyilvántartó Osztálya vett át. Az újjászervezett nyilvántartás egyaránt szolgálta a hírszerzést (III/I), a kémelhárítást (III/II), a belső elhárítást (III/III) és a katonai elhárítást (III/IV). A nyilvántartás a dossziékba rendezett irattári anyagokat és az azokhoz készített nyilvántartó kartonokat ölelte fel. 1989 nyarán 164 900 fő személyi kartonja szerepelt a nyilvántartásban. Az operatív (O) dossziékba sorolták a titkosszolgálati eszközökkel folytatott bizalmas nyomozások során keletkezett dokumentumokat. Nyomozást indíthattak egy-egy személy, csoport, esemény, objektum ügyében. A dossziékból 7000 darabot semmisítettek meg 1990 fordulóján. A Történeti Hivatal munkatársai 13285 operatív dossziét vettek át a Belügyminisztériumtól. A Magyar Köztársaság Alkotmánya által biztosított információs önrendelkezési jog minden érintett számára lehetővé teszi, hogy - a törvényben megjelölt korlátok mellett - a róla nyilvántartott adatokat megismerhesse.