Vissza a tartalomjegyzékhez

SZIKORA MÁRTON
Radikálisok üzenete a jordán trónörökösnek

Az arab világon belül mind többen fejezik ki nemtetszésüket a Jordánia és Törökország között kiépülni látszó katonai együttműködés miatt. A két ország közötti szövetség önmagában még nem is lenne probléma. A gondok ott kezdődnek, hogy Törökország az elmúlt években egyre barátibb gesztusokkal próbál közeledni Izraelhez. Ezáltal pedig nem kizárt egy Izrael-Törökország-Jordánia tengely létrejötte, amely az Oroszország által támogatott Szíria-Irán szövetség ellenlábasává válhat - vélik a közel-keleti politikai helyzet elemzői. Amennyiben a hivatalos jordániai vezetés álláspontja nem változik, a kormány erősödő hazai iszlámista ellenállásra számíthat. Az iszlámisták álláspontját jól mutatja az a memorandum, melyet a Muzulmán Testvériség (MT) nevű szervezet nyújtott be a napokban a súlyos rákbetegségben szenvedő Huszein jordániai király testvérének, Hasszán hercegnek.

A memorandum több kritikát is megfogalmaz a kormánynak az utóbbi évtizedben képviselt külföldi és hazai politikájával szemben. Eszerint Jordániának az elmúlt tíz évben két fő nehézséggel kellett megbirkóznia. Az egyik kihívás gazdasági és pénzügyi jellegű, amely még a nyolcvanas évek végén kezdődött, és amelynek eredményeképpen Jordánia eladósodott. A még ennél is súlyosabb „probléma” - a memorandum alkotói szerint - a növekvő amerikai befolyás az országban, amely a kommunizmus bukása óta folyamatosan megfigyelhető, és az Öböl-háború, illetve az Izraellel kötött békeszerződés után gyorsult fel. Az MT szerint a jordániai vezetés hibás stratégiával próbálta orvosolni ezeket a problémákat. Először is teret adott a pluralista politizálásnak, relatív szabadságot biztosítva ezáltal a nyilvános szférának. Ezen túlmenően „az arab átlaghoz” mérten túl pozitívan reagált az amerikai kormányzat közel-keleti terveire, mind gazdasági, mind politikai szinten. Végül pedig Huszein király kormánya idő előtt véget vetett az évtizedek óta tartó hadiállapotnak Izrael és Jordánia között, ezáltal elidegenedett az arab testvérországoktól, mivel úgymond elvétette a valódi célt. A memorandum arra kérte a trónörököst, hogy „őszintén és objektíven” vizsgálja felül a kormány politikáját. A nyolcvanas évek második felében a jordániai vezetés bölcs és progresszív volt, visszatükrözve a kormány mentalitását - véli az iszlám szervezet, amely úgy gondolja, hogy az utóbbi időben hátrányosan megkülönböztetik a népszerű radikális iszlámista csoportokat, korlátozva a hazai politikai és kulturális tevékenységüket.
Az iszlám szervezet vezetői arra is felhívják a figyelmet, hogy a politikai vezetés iránti bizalom komolyan megrendült, és az emberek elégedetlenek az „őszintétlen állami intézményekkel”. Ez alatt az iszlámisták a médiában és a telekommunikációs eszközök terén lezajlott forradalmat értik, amely Jordániát is elérte, de élesen kritizálják az állam szerepvállalását a kulturális és gazdasági globalizációban is. Szerintük a nyugati típusú szabadkereskedelem tönkretette a társadalomban az erkölcsi tartást, és az egykor kiegyensúlyozott középréteg helyett mára már két osztály képezi a többséget: a szegények és a dúsgazdagok.
A szociális demagógia iszlámista formája így hangzik: a nagy pénzek annak a néhány korrupt embernek a zsebébe vándorolnak, akik nem félik Istent, és nem törődnek földjük és nemzetük sorsával. A nyilvános javakat teljesen kihasználják, míg a jordániaiak többségének csak a morzsák maradnak. A hivatalos orgánumok leginkább azzal vannak elfoglalva, hogy üldözzék azokat, akik tényleg hisznek a szólásszabadságban. Ezeket az embereket zaklatják, elszigetelik, elbocsátják munkahelyeikről, letartóztatják, és megtiltják nekik, hogy mecsetekben tanítsanak. Ezzel szemben a korrupt emberek, akik „a nép vérét és az ország nyersanyagait szívják”, minden további nélkül tombolhatnak - panaszolja a memorandum.
A politikai és gazdasági reformok támadása után a trónörökösnek benyújtott jegyzék rátér a pánarabizmust a mai napig életben tartó vesszőparipák egyikére, a zsidó állam problémájára. Jordánia az oslói egyezmény óta békében van Izraellel, és e fölött a tény fölött a mai napig nem tudtak napirendre térni a radikálisok. A békeszerződés aláírásától számított utóbbi négy év alatt nem kaptuk meg Izraeltől azt, amit vártunk, és még ma is fenyeget az az izraeli nacionalisták által hangoztatott állítás, miszerint a palesztinok valódi otthona Jordánia - vélik a szerzők. A muzulmán szervezet választ is kínál az általa felvetett problémákra. A király betegeskedése miatt egyre nagyobb hatalmat élvező Hasszán hercegnek többek között javasolják az alkotmányos elvek helyreállítását - azaz hogy a végrehajtó hatalom ne legyen túlsúlyban az igazságügyi és a törvényhozó hatalommal szemben -, a nemzeti iszlám kultúra szabad terjesztésének engedélyezését, a jordániai-izraeli békefolyamat kezdetét jelentő szerződés befagyasztását és a testvéri arab országokkal való együttműködés újraélesztését.


Hasszán trónörökös a külpolitikáról

Huszein jordániai király betegeskedése miatt egyre nagyobb nemzetközi figyelem fordul az uralkodó testvére, Hasszán herceg felé. Jordánia azon arab országok egyike, amelynek vezetése viszonylagos USA-barát politikát folytat, és megpróbálja féken tartani a radikális iszlámista megnyilvánulásokat. A jordániai külpolitikát illetően a trónörökös a következő főbb pontokban tér el az uralkodó álláspontjától:
- Megpróbál távolságot tartani az arab hivatalnoki köröktől, általában távol marad az arab-arab vitáktól.
- Talán még közelebb áll Washingtonhoz, mint testvére. Hasszán nem állt Szaddám Huszein mellé az 1990-91-es Öböl-háború idején, mint ahogy azt az uralkodó tette.
- Hangos szószólója a regionális gazdasági együttműködésnek.
- Nem ért egyet azzal a felfogással, miszerint Jordánia palesztin állam lenne, ezért nem támogatja a palesztin kérdés ciszjordániai megoldását sem.